Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Pracy. Zakład Naprawy Samochodów w Chęcinach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1990-1996 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Pracy IMIZOL w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1993-2007 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku-Zdroju PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1976-2015 Dokumentacja osobow-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Gowarczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1965-2000 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898