Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Sandomierz, ul. Mariacka 1 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach – Kielce, ul. Witosa 86; tel. 41 334 0098 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2653/2019-SAK; UNP: 2019-00776343
CT CREATIVE TEAM S.A. z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl; www.transprin.pl 2000-2019 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2019-00780851
R.TEC-HANSE POLSKA Sp. z o.o. - Opacz-Kolonia, ul. Środkowa 18 (poprzednie nazwy: RTEC-Polska Sp. z o.o., ul. S. Badycha 77 - Reguły; ul. Regulska - Reguły). Placówki terenowe: Oddział Zielona Góra - Zielona Góra , al. Zjednoczenia 102; Oddział w Gorzowie Wielkopolskm - ul. Prądzyńskiego 31/F17 ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com 1998-2020 Akta osobowe i umowy zlecenia z lat 1998-2020; listy płac i karty wynagrodzeń z lat 1998-2020 992700/611/126/2015-SAK; UNP:2019-00776471
In Pole Sp. z o.o. w likwidacji - Warszawa, al. Niepodległości 106 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl; www.transprin.pl 2017-2017 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2019-00780851