Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
INVAR ELEKTRONICS Spółka z o.o., 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 1998-2009 osobowo-płacowa 992700/611/1987/2016-SAK-WJ; UNP: 2016-00250278
Spółdzielnia Transportu Ogrodniczego - Rzeszów, ul. Leszczyńskiego 3 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Dymów, ul. Rynek 7A; tel. 16 6521052 Kartoteki wynagrodzeń za lata 1969-1995; listy płac oryginały za lata 1996-2000; listy płac kopie za lata 1969-1989 992700/611/117/2019; UNP:2019-00346336
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w likwidacji - Solec Kujawski , ul. Bydgoska 4 "DAWART" Spółka z o.o. 85-734 - Bydgoszcz ul. Boczna 2 Akta osobowe i płacowe z lat 1986 - 2019 992700/611/899/2015-SAK; UNP:2019-00311154
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej RAD SAT 2 - Łódź, ul. 11-go Listopada 77/32 ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com Akta osobowe pracowników, umowy zlecenia z lat 1998-2019; Listy płac z lat 1998-2019 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2019:00311177; UNP: 2019-00503990