Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB Spółka Akcyjna - Kutno, ul. Mickiewicza 108; (wcześniejsze nazwy: Zakład Drobiarski w Kutnie; Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Kutnie z siedziną: Kutno, ul. Mickiewicza 70; Oddział Wylęgu Drobiu w Łęczycy - Łęczyca, ul. Mickiewicza 8) ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com Akta osobowe z lat 1947-2021; dokumentacja płacowa: 1978-2021 992700 611/126/2015-SAK; UNP: 2019-00311177
Przedsiębiorstwo BAKMED Podkorski, Świątek Spółka Jawna - Łódź, ul. Gojawiczyńska 1/3 (wcześniejsza nazwa: Przedsiębiorstwo BAKMED - Spółka Cywilna) ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com AKta osobowe z lat 1995-2015; Listy płac, kartoteki wynagrodzeń z lat 1995-2017 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2019-0031177
INSTAL Rzeszów Sp. z o.o. w upadłości w Rzeszowie - Rzeszów, ul. Reja 9 (poprzednie nazwy: INSTAL-Rzeszów Zakład Produkcji Zbiorników Sp. z o.o. - Rzeszów, ul. M. Konopnickiej 18 od 2010 do 2012; Instal Rzeszów Sp. z o.o. - od 2012 do 2016) Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2010-2017 992700/611/SAK; UNP: 2019 - 00364769
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TARNOKOP S.A. w likwidacji w Tarnowie (poprzednie nazwy: Wytwórnia obcasów i kopyt im. J. Krasickiego w Tarnowie 1958-1977; Zakłady Artykułów Pomocniczych Przemysłu Skórzanego TARNOKOP od 1977-1993; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TARNOKOP S.A. 1993-2008) Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1968-2010 992700/611/208/2016-SAK; 2019-00364769