Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów w Szczecinie Urząd Miejski Wydzał Organizacyjny/n70 - 456 Szczecin/nPl.Armii Krajowej 1/n akta osobowo-płacowe suplement 2
RSW im. M. Nowotki w Kałdusie Archiwum Państwowe w Toruniu 521/II 1952-1955 Ewidencja członków
PP Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” ul. Miedziana 11 Warszawa Ministerstwo Skarbu Państwa ul.Krucza 36 00-522 Warszawa tel.695-80-00 dokumenty osobowe i płacowe
Polski Monopol Solny w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 735 1945 - 1950 Akta osobowe