Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
RUBEN Spółka z o.o. - Klucze, ul. Rabsztyńska 46 (dawny adres: Klucze, ul. Krótka 6) Archivia - usługi archiwistyczne i historyczne J. Łutosławski M. Łakomiec spółka jawna ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź (dokumentacja przechowywana jest: ul. Ludowej 29, 91-203 Łódź dokumentacja osobowo od 2006-2022; listy płac od 2018 do grudnia 2022 r. 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2024-00371964
Comfort Care Plus Spółka z o.o. - Kraków, ul. Szkal 65 Archivia - usługi archiwistyczne i historyczne J. Łutosławski M. Łakomiec spółka jawna ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź (dokumentacja przechowywana jest: ul. Ludowej 29, 91-203 Łódź 2021-2022 Akta osobowe oraz listy płac (od grudnia 2021 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2024-00371964
Biuro Handlowo-Usługowe EMIX-2 Józef Darmofalski - Rusinowo 73, Rypin Archivia - usługi archiwistyczne i historyczne J. Łutosławski M. Łakomiec spółka jawna ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź (dokumentacja przechowywana jest: ul. Ludowej 29, 91-203 Łódź 1918-2014 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2024-00371964
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Białej Rawskiej w likwidacji - ul. Targowa 8, 96-230 Biała Rawska Tabulus Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102, tel. (46) 813 12 03 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP:2024-00366213 MS