Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Tartak Przemysłu Leśnego w Ustroniu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1945-1963 SEke 610A-17/04
Tartak Przemysłu Leśnego P.P. w Istebnej Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1954- 1962 SEke 610A-17/04
Rejon Przemysłu Leśnego P.P. w Bytomiu, Tartak w Wiśle Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1945 -1963 SEke 610A-17/04
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego P.P. w Krakowie, Tartak Przemysłu Drzewnego w Ujsołach, Tartak Przemysłu Drzewnego w Żywcu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1963 - 1975 SEke 610A-17/04
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego PP w Katowicach, Tartak Przemysłu Drzewnego w Istebnej, Tartak/nPrzemysłu Drzewnego w Ustroniu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1969-1976 SEke 610A-17/04
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego PP w Bytomiu, Tartak Przemysłu Drzewnego w Istebnej, Tartak Przemysłu Drzewnego w Ustroniu,Tartak Przemysłu Drzewnego w Wiśle Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1963 -1973 SEke 610A-17/04
Huta Szkła Okiennego "KARA" S.A., Piotrków Trybunalski ul. Topolowa Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4, 97-300 Piotrków Tryb . tel./fax 649 69 71 Dokumemntacja osobowa i płacowa SEke 610-156/03
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego P.P. w Bytomiu, Tartak Przemysłu Drzewnego w Istebnej, w Ustroniu, w Wiśle, w Ujsołach, w Żywcu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1963-1976 SEke 610A-17/05
MARI-POL Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego sp. z o.o./nj.v. w Bielsku Białej, Zakład Produkcyjny w Ujsołach, Bielsko Biała Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja płacowa i osobowa z lat 1990-1997 SEke 610A-
Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego P.P. w Katowicach, Zakład Przemysłu Drzewnego w Istebnej, w Ustroniu, w Ujsołach, w Wiśle, w Żywcu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1974- 1988 SEke 610A-17/04
GRE-BES sp. z o.o. Ustroń ul. Kościelna Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1991-1993 SEke 610A-17/04
EKO BESTAR sp. z o.o., Ustroń ul. Kościelna Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z roku 1998 SEke 610A-17/04
Bielskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Kętach, Zakład Przemysłu Drzewnego w Istebnej, w Ujsołach, w Ustroniu, w Wiśle, w Żywcu. Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1989- 1996 SEke 610A-17/04
BESTAR S.A. w Kętach, Tartak w Istebnej, Tartak w Ujsołach, Tartak w Ustroniu, Tartak w Wiśle, Tartak w Żywcu, Kęty Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa- daty krańcowe 1989 - 2002 SEke 610AS-17/04
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego P.P. w Krakowie, Zakład Przemysłu Drzewnego w Andrychowie, Andrychów Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1974-1975 SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Gen.K. Świerczewskiego w Złotoryi (pow.złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1950-1957 Ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego PP w Krakowie, Zakład Przemysłu Drzewnego w Andrychowie, Andrychów Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1976-1982 SEke 610A-17/04
INTERBLOCK Spółka z o.o. w likwidacji, Warszawa, ul. Wilcza Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1989-2005 osobowo-płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
P.P.H.U."REFAM" Sp. z o.o.,Katowice Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 20, , fax:204 32 96; www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1999-2005, dokumentacja płacowa z lat 2000-2005 SEke 610-107/03
Bielskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Kętach, Zespół Składów Handlowych w Andrychowie, Andrychów Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1982-1995 SEke 610A-17/04
Bielskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Kętach, Zakład Przemysłu Drzewnego w Andrychowie, Andrychów Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1982-1995 SEke 610A-17/04
Centrum Kapitałowe ERGO LASING S.A., Katowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1994-2001 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1994-2001 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
"AL-WTÓR" S.C. A. Wawro, Z. Krzemiński, Z. Wawro Modlnica w Giebułtowie Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (0-32) 317 14 70, 317 14 74; fax 317 14 86 2003-2005 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2003-2005 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne "ELTUR" Sp. z o.o. w likwidacji, Ustroń Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1997-2003 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1997-2003 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Gros Sp. z o.o. w upadłości, Bytom Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1992-2003 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992-2003 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług "ESKA" Sp. z o.o. w upadłości, Kraków Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1993-1999 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1993-2000 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
"EUROBUD Alwernia" Sp. z o.o. w upadłości Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 201-2003 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2001-2003 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcji Usług i Handlu "JAROD" Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1998-2000 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1998-2000 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
MARLEN INVESTMENTS Sp. z o.o,/nKatowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1997-2000 osobowo-płacowa 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Przedsiębiorstwo Zagraniczne "RAFFA" Sp. z o.o. w likwidacji w Brzeziu Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1990-1994 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1990-1994 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Saxon International System INC Sp. z o.o., Kraków Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1995-2002 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1995-2002 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
DOMIX S.A. w upadłości, Kraków Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1992-2001 Dokumentacja osobowa i płacowa/nz lat 1992-2001 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
HOWDEN Polska Sp. z o.o., Katowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 2000-2004 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2000-2004 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Fundacja na Rzecz Przekształceń Własnościowych "BARBÓRKA", Mysłowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1991-2000 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1991-2000 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
BESTAR S.A. w Kętach, Tartak w Andrychowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1996-1999 SEke 610A-17/04
POPPE&WIRTH Sp. z o.o. Wyposażenie Wnętrz, /n68-100 Żagań /nul. Henryka Brodatego 14/1 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 1992-2005 osobowa 992700/610A/20/2012/SAK
Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych Metalowców,/nGorzów Wlkp. ul. Koniawska 12 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Zacisze 16 A, 65 -775 Zielona Góra dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1975-2002 SEke 610-174/04
"NIK-PLUS" S.A. w upadłości, Katowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1994-2004 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1994-2004 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Przedsiębiorstwo "NAFTOBUD" Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1961-2004 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1961-2004 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budowlane "PRZEMYSŁÓWKA", Sosnowiec Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1994-2001 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1994-2001 992700/611/1305/2015-SAK-WJ