Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
DĄB Stolarska Spółdzielnia Pracy w Brzegu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa w stanie szczątkowym SEke 610A-17/04
BUDOX sp. z o.o.; Strzelce Opolskie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z roku 1998, dokumentacja płacowa z lat 1998 - 2002 SEke 610A-17/04
BUDOX sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Budownictwa Ogólnego Oddział w Strzelcach Opolskich Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1989 - 1997 SEke 610A-17/04
BUDEX sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Budownictwa Ogólnego, Strzelce Opolskie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z roku 1988 SEke610A-17/04
Biuro Zbytu Drewna w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1951 -1968, dokumentacji płacowej brak SEke 610A-17/04
Biuro Projektów KĘDZIERZYN sp. z o.o., Kędzierzyn Koźle Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992 -2002 SEke 610A-17/04
Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Terenowego w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1972 -1975, brak dokumentacji płacowej SEke 610A-17/04
BBL-ODRA sp. z o.o. w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1997-2003, dokumentacja płacowa z lat 1997 - 2000 SEke 610A-17/03
Baza Zaopatrzenia i Zbytu Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Szymiszowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1962 - 2000 SEke 610A--17/04
BACUTIL S.A. w Katowicach Wytwórnia Pasz w Błotnicy Strzeleckiej Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1991-1999, dokumentacja płacowa z lat 1991 -1998 SEke 610A-17/04
AUTO-STYL sp. z o.o., Opole ul. Cmentarna 3 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1997-1998 - niekompletna SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Zielony Sztandar” w Małej Osinie powiat Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 266 1952 – 1957 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
AUTO-KOMPLEKS sp. z o.o. w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa (niekompletna) i płacowa z lat 1997 - 2001 SEke 610-17/04
Krajowa Agencja Wydawnicza - Katowice sp. z o.o., Katowice Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja w stanie szczątkowym SEke 610A-17/04
Rynek Śląski sp. z o.o. w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1997-2001 SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żyrowej Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1975 -1979 SEke 610A-17/04
ASKO Garbarska Spółdzielnia Pracy w Nysie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1997-2000, płacowaz lat 1997 -1998 niekompletna SEke 610A-17/04
ARDOM Przedsiębiorstwo Handlowe Kluczbork Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1973-1996, dokumentacja płacowa z lat 1973 - 1997 SEke 610A-17/04
ANIEMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NA Wyspie"., Opole ul. Powstańców Śląskich 25 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl depozyt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego SEke 610A-17/04
ANDRZEJ Przedsiębiorstwo Usług Technologicznych sp. z o.o.,/n478-120 Zawadzkie, ul. ks. Wajdy 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja w stanie szczątkowym SEke 610A-17/04
ALFA-FIX sp. z o.o. w Oleśnie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl akta osobowe z lat 1995-2001, dokumentacja płacowa z lat 1996-2001 SEke610A-17/04
Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Sulejowie,/n97-330 Sulejów /nul. Podkurnędz 27 A COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja płacowa z lat 1973 - 1999 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Piotrkowskie Zakłady Urządzeń Technicznych, ul.Przemysłowa 25b, 97-300 Piotrków Tryb. LEASING SERVICE Sp. z o.o. Przechowalnia Akt- Usługi Archiwizacyjne, 91-055 Łódź ul. Zachodnia 23A, Oddział ul. Konstytucji 3-go Maja 9/11, 97-200 Tomaszów Maz./n dokumentacja płacowa z lat 1978 - 2002 SEke 610-438/04
Spółdzielnia Rzemieślnicza WIELOBRANŻOWA, ul. Konstytucji 3 Maja 10/12; 97-200 Tomaszów Maz. COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja płacowa z lat 1958 - 2000 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Przedsiębiorstwo Budowlane Technolbud-Wistom Sp..z o.o., ul.Zubrzyckiego 103/105, 97-200 Tomaszów Maz. COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30/n dokumentacja płacowa z lat 1958 - 2000 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Budowlano-Remontowa Spółdzielnia Pracy KOLBUD, ul. Partyzantów 34,97-140 Koluszki COKOM Spółka z o.o./nPrzechowalnia Akt/n97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2/nKancelaria Archiwizacyjna/n90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85/ntel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja płacowa z lat 1984 -1992 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Rolnicza Spółdzielnia Pracy w Zalesiu, 97-212 Budziszewice COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja płacowa z lat 1979 - 1998 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Huta Szkła Gospodarczego HORTENSJA Sp. z o.o., ul. 1 Maja 21, 97-300 Piotrków Trybunalski COKOM Spółka z o.o. - Przechowalnia Akt, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85, tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentcja płacowa z lat 1975 - 1998 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Przedsiębiorstwo KOROPLAST- WISTM Sp. z o.o., ul.Spalska 103/105, Tomaszów Maz. LEASING SERVICE Sp. z o.o. Przechowalnia Akt- Usługi Archiwizacyjne, 91-055 Łódź ul. Zachodnia 23A, Oddział ul. Konstytucji 3-go Maja 9/11, 97-200 Tomaszów Maz. /n dokumentacja płacowa z lat 1988-1991 SEke 610-438/04
RENO-WISTOM sp. z o.o.Zakład Usług Technicznych/nul. Spalska 103/105 97-200 Tomaszów. Maz. COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja osobowa z lat 1988-1991 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
AUTO-SILESIA sp. z o.o. w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1997 -2000 SEke 610A-17/04
ARCH-BUD sp. z o.o Strzelce Opolskie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1993 -2003 SEke 610A-17/04
KOLBUT Budowlano Remontowa Spółdzielnia Pracy, ul. Partyzantów 4, Koluszki LEASING SERVICE Sp. z o.o. Przechowalnia Akt - Usługi Archiwizacyjne, ul. Konstytucji 3-go Maja 9/11; 97-200 Tomaszów Mazowiecki dokumentacja płacowa z lat 1984 - 1992 SEke 610-438/04
CEDR Sp. z o.o. Spółka Przerobu Drewna, ul.Spalska 103/105; 97-200 Tomaszów Maz. COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja płacowa z lat 1988 -1993 SEke 610-348/04 i 992700/611/107/2014/WJ1
TOMCEL - WISTOM Sp. z o.o. Zakłady Modyfikacji Polimerów, ul. Spalska 103/105; 97-200 Tomaszów Maz. COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja płacowa z lat 1991-1993 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
TOZAP- WISTOM Zakład Automatyki Przemysłowej, ul. Spalska 103/105, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja płacowa z lat 1988- 1991 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
PROMODER Przedsiębiorstwo Remontowo-Modernizacyjne PREMODER-WISTOM Sp. z o.o.,/nul.Spalska 103/105; Tomaszów Maz. COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja płacowa z lat 1988 - 1993 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
TRANSWIST Sp. z o.o., ul. Zubrzyckiego 103/105; 97-200 Tomaszów Maz. COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja płacowa z lat 1998 - 1991 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Fundacja na rzecz rozwoju twórczości rękodzieła ludowego i artystycznego regionu rawsko-brzezińskiego TWÓRCZOŚĆ MAZOWIECKA, ul. Słowackiego, Tomaszów Maz. Przedsiębiorstwo Usługowe "Składnica Akt" Sp. z o.o., 78-600 Wałcz ul. 1-go Maja 37B, tel.(067) 258 36 19 /n dokumentacja płacowa z lat 1994 - 1998 SEke 610-438/04
IZOPOM Przedsiębiorstwo Handlu i Marketingu Sp. z o.o., ul.Dworcowa 70, 97-200 Tomaszów Maz. COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja płacowa z lat 1987 - 1995 SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1