Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji/nw Suwałkach Podlaski Urząd Wojewódzki/nArchiwum Zakładowe/nul.Noniewicza 10/n16 - 400 Suwałki/ntel.(9 87) 566 62 20 w.206 akta osobowo-płacowe suplement 2
MATBUS Sp. z o.o./nSuwałki Podlaski Urząd Wojewódzki/nArchiwum Zakładowe/nul.Noniewicza 10/n16 - 400 Suwałki/ntel.(9 87) 566 62 20 w.206 akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowy Ośrodek Maszynowy/nw Starych Juchtach Podlaski Urząd Wojewódzki/nArchiwum Zakładowe/nul.Noniewicza 10/n16 - 400 Suwałki/ntel.(9 87) 566 62 20 w.206 akta osobowo-płacowe suplement 2
Liceum Społeczne/nSuwałki Podlaski Urząd Wojewódzki/nArchiwum Zakładowe/nul.Noniewicza 10/n16 - 400 Suwałki/ntel.(9 87) 566 62 20 w.206 akta osobowo-płacowe suplement 2
Wojewódzki Zepół Opieki nad Matką i Dzieckiem/nw Suwałkach Podlaski Urząd Wojewódzki/nArchiwum Zakładowe/nul.Noniewicza 10/n16 - 400 Suwałki/ntel.(9 87) 566 62 20 w.206 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe w Gołdapi Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl Placówki terenowe: Ekspozytura w Łomży i Suwałkach akta osobowo-płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695 (poprzedniki: suplement 2)
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Dubieninkach (Zakład Rolny Łoje, Gospodarstwo Bludzie ) Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl akta osobowo-płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682 (poprzedniki: suplement 2)
Augustowskie Rękodzieła Ludowe/nAugustów/n Prywatna Składnica Akt APHU "MAZD" Ariusz Małek ul.Warszawska 59 15-062 Białystok akta osobowo-płacowe suplement 2
Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska/nSuwałki Międzyzakładowa Spółdzielnia/nMieszkaniowa/nul.Kilińskiego 47/nEŁk akta osobowo-płacowe suplement 2
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowego Przemysłu Terenowego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Rokitnie, 21-504 Rokitno Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie/n21 - 500 Biała Podlaska /nul.Brzeska 41/ntel.(083) 342 03 93 akta osobowo-płacowe suplement 2
Ośrodek Doskonalenia Kadr, Zamość Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 Dokumentacja osobowa. Brak dokumentacji płacowej suplement 2
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Handlu i Usług BUDREM/nLublin Urząd Miejski/nw Lublinie/nPl.Łokietka 1/n20-950 Lublin akta osobowo-płacowe suplement 2
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Celejowie, Celejów Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Spółdzielnia Pracy "Skórgum", Lublin Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Brzezicach, Brzezice Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna/nŁazy Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy/nDelegatura Regionalna/n20-401 Lublin/nul.Krochmalna 23 A/ntel.532-15-03 akta osobowo-płacowe suplement 2
Spółdzielnia Pracy "Agra", Izbica Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Hrubieszowie, Hrubieszów Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Spółdzielnia Remontowo-Budowlanaw Hrubieszowie, Hrubieszów Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Gardzienice Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Gródek k/Parczewa Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Spółdzielnia Galanterii Skórzanej "PODLASIE", Biała Podlaska Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Spółdzielnia Pracy Galanterii Skórzanej i Usług/n Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy/nDelegatura Regionalna/n20-401 Lublin/nul.Krochmalna 23 A/ntel.532-15-03 akta osobowo-płacowe suplement 2
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Baranowie, Baranów Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sosnowie, Sosnów Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Spółdzielnia Pracy ŻUŻLOBETON, Lublin Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Dziewiarska Spółdzielnia Pracy/n"Roztocze"/nJanów Lubelski Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy/nDelegatura Regionalna/n20-401 Lublin/nul.Krochmalna 23 A/ntel.532-15-03 akta osobowo-płacowe suplement 2
Komunalne Przedsiębiorstwo/nRemontowo-Budowlane nr 2/nLublin Urząd Miejski/nw Lublinie/nPl.Łokietka 1/n20-950 Lublin akta osobowo-płacowe suplement 2
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy/nPuławy Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy/nDelegatura Regionalna/n20-401 Lublin/nul.Krochmalna 23 A/ntel.532-15-03 akta osobowo-płacowe suplement 2
Rolnicza Spółdzielnia Pracy Wędliniarzy w Lublinie, Lublin Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegaturę Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Promax sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Lublin ARCHIWUM DEPOZYTOWE sp. z o.o., ul. Tyrystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Przedsiębiorstwo Robót Górniczo-Budowlanych "Progobex" S.A. - Łączna Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 akta osobowo-płacowe 992700/16/610A/2008/SEKe
Hurtownia Artykułów Spożywczych /n"POLCYTRO" Sp. z o.o./nLublin Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18/n akta osobowo-płacowe 992700/16/610A/2008/SEKe
Firma VSJ Spółka z o.o./nul.Bursaki 19/nLublin REMHAND/nUsługowo-Handlowa Spółdzielnia/nPracy - Archiwum Zakładowe/n20-469 Lublin/nul.Budowlana 42/ntel. 74-435-85, 74-454-51 akta osobowo-płacowe suplement 2
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Jedność” w Popowicach Archiwum Państwowe we Wrocławiu 871 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., Niekompletne
Przedsiębiorstwo Produkcji Mat.Budowlanych/nLubartów REMHAND/nUsługowo-Handlowa Spółdzielnia/nPracy - Archiwum Zakładowe/n20-469 Lublin/nul.Budowlana 42/ntel. 74-435-85, 74-454-51 akta osobowo-płacowe suplement 2
Rolnicza Spółdzielnia/nProdukcyjna/nw Jabłoniu REMHAND/nUsługowo-Handlowa Spółdzielnia/nPracy - Archiwum Zakładowe/n20-469 Lublin/nul.Budowlana 42/ntel. 74-435-85, 74-454-51 akta osobowo-płacowe suplement 2
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna/nw Piotrowinie Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18/n akta osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna/nw Głusku REMHAND/nUsługowo-Handlowa Spółdzielnia/nPracy - Archiwum Zakładowe/n20-469 Lublin/nul.Budowlana 42/ntel. 74-435-85, 74-454-51 akta osobowo-płacowe suplement 2
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna/nWólka Nosowska REMHAND/nUsługowo-Handlowa Spółdzielnia/nPracy - Archiwum Zakładowe/n20-469 Lublin/nul.Budowlana 42/ntel. 74-435-85, 74-454-51 akta osobowo-płacowe suplement 2