Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PROKOM - Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Budowlanego ul. 17 - Stycznia 143 Międzychód Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Program Rozwoju Farmacji i Biuro Katowice Pełnomocnika Ministra Przemysłu d/s Rozwoju Przemysłu Farmaceutycznego ul.Wspólna 4 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwa Państwowe pow. chełmskiego – zbiór szczątków zespołów Powszechny Dom Towarowy w Chełmie Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie 199 1946-1950 tylko osobowa
Przeds. Państwowe „Wydawnictwo Prawnicze” Warszawa Sp. z o.o. ”Wydawnictwo Prawnicze” ul.Wiśniowa 50 O2-520 Warszawa tel.646-96-64 akta osobowe i dokumenty płacowe
PROZAMET Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od lat 50 -tych)
PRODLEW Zakład Rekonstrukcji i Montażu Odlewni oraz P.P.i W.O. Myślenice /ostatnia nazwa „PEMOD” Przeds. Produkcji i Montażu Urządzeń Odlewniczych, Myślenice, ul. Przemysłowa 3/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
PRODEXTRA - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego, Warszawa, ul. Zgoda 4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 1199 1948-1989 Akta osobowe, listy płac, niekompletne
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Wojewódzki we Włocławku Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku 668 [1947] 1975-1989 – akta osobowe
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Wojewódzki w Toruniu Archiwum Państwowe w Toruniu 997/II 1975-1990 Akta osobowe, listy płac
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Brzeszczach Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, Muzeum Państwowe BI. 1, 32-603 Oświęcim, tel.(033) 843-12-37 akta osobowe i płacowe /n(1952-1953) niekompletne 992700/610A/27/2009/SEke
Poznańskie Ziemstwo Kredytowe w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu 739 1945 –1956 akta osobowe
Poznańska Wytwórnia Win, ul.Grochowe Łąki Archiwum Państwowe w Poznaniu 1168 1945 – 1968 akta osobowe
Prochowickie Przedsiębiorstwo Wyrobów Skórzanych „PROSKOSKOR” w Prochowicach Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Poznańska Dyrekcja Odbudowy w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu 781 1945 – 1950 akta osobowe
Prokuratura Powiatowa w Radzyniu Podl. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 117 1950-1966 wykazy pracowników
Prokuratoria Generalna RP Oddział w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 711 1945 – 1951 Niekompletne listy płac
PROKAM Zakład Projektowo – Usługowy Kraków ul. Wapienna 2 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Prezydium WRN Dyrekcja Budownictwa Rolniczego Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Zdrowia Archiwum Państwowe w Lublinie 735 1950-1973 imienne wykazy zatrudnionych w służbie zdrowia
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w tym: Wojewódzki Zarząd Wodno-Melioracyjny w Bydgoszczy i Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 853 1945-1963 osobowe
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Organizacyjno-Prawny /1950-1973/ Archiwum Państwowe w Lublinie 735 1951-1973 wykazy imienne, ankiety, kwestionariusze
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku Tom II Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku Archiwum Państwowe w Białymstoku; Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok; tel. 743 56 03, fax. 743 56 55; e-mail:sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl; www.bialystok.ap.gov.pl 149 1944-1974 Tylko akta osobowe
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych Archiwum Państwowe w Lublinie 735 1955-1958 akta osobowe pracowników Punktów Repatriacyjnych w Białej Podlaskiej i Grabanowie
Prezydium Rady Narodowej w Opatowie Opatów 27 – 500 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg Dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 39 – 400 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg Dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Prezydium Rady Narodowej w Makowie Mazowieckim Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku 66/P 1950-1970 Akta osobowe
Prezydium Rady Narodowej w Czarnkowie Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta osobowe
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrocławiu Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Złotowie Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta osobowe
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sandomierzu Sandomierz 27 – 600 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe / niekompletne/
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podl. Wydział Organizacyjno-Prawny Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 85 1950-1975 wykazy pracowników
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podl. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 85 1950-1975 akta osobowe
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Parczewie Wydział Zdrowia i Opieki Społ. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 84 1970-1975 wykazy pracowników niekompletne
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Targu 36 1951 - 1973 Akta osobowe pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i nauczycieli z pow. nowotarskiego
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim 157/NDM 1945-1950 Akta pracowników Starostwa Powiatowego w Aninie
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Parczewie Wydział Spraw Wewnętrznych Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 84 1966-1967 wykazy pracowników awanse i odznaczenia
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Parczewie Wydział Organizacyjno-Prawny Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 84 1950-1966 wykazy pracowników
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Parczewie Wydział Komunikacji Drogowej Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 84 1957-1960 akta osobowe