Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Powszechna Agencja Handlowa, Wrocław, ul. Rynek 37 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa z lat 1975 - 1990 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Agencja Handlowa, Warszawa, ul. Lwowska 9 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, płacowe z lat 1978-1991 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Wojewódzka w Katowicach Archiwum Państwowe w Katowicach 277/II -288/II 1948-1955 niekompletna, osobowa i karty uposażeń pracowników etatowych
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Wojewódzka w Białymstoku (w tym komendy powiatowe i gminne) Archiwum Państwowe w Białymstoku; Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok; tel. 743 56 03, fax. 743 56 55; e-mail:sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl; www.bialystok.ap.gov.pl 364 1948-1956 Akta osobowe
Powszechna Agencja Handlowa, Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacji płacowej brak. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Tarnobrzegu Archiwum Państwowe w Przemyślu 19 1947 jw.
Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Sanoku Archiwum Państwowe w Przemyślu 18 1945-1948 akta personalne
Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Przeworsku Archiwum Państwowe w Przemyślu 16 1945-1949 jw. niekompletne listy płac
Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Przemyślu Archiwum Państwowe w Przemyślu 15 1945-149 jw.
Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Nisku Archiwum Państwowe w Przemyślu 14 1949-1950 jw.
Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Mielcu Archiwum Państwowe w Przemyślu 13 1945-1950 akta personalne
Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Łańcucie Archiwum Państwowe w Przemyślu 12 1945-1950 jw.
Powszechny Bank Związkowy S.A. Oddział w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 619 1919 - 1950 Akta osobowe kadry zarządzającej i urzędników
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Powiatowa w Radzyniu Podl. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 157 1949-1950 Wykazy pracowników niekompletne
Powszechna Agencja Handlowa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 52 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa niekompletna. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 614 1918 – 1939 Akta osobowe kadry zarządzającej i urzędników
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Pionkach Archiwum Państwowe w Radomiu 354 1925-1952 Wykazy członków spółdzielni
Powszechna Agencja Handlowa, Rzeszów, ul. Kraszewskiego 8 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa z lat 1980 - 1990 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Agencja Handlowa, Poznań, ul. 27 Grudnia 17/19 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacji płacowej brak. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Agencja Handlowa, Łódź, ul. Piotrkowska 86 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Akta osobowe. Dokumentacja płacowa od 1980 r. - brak 1987 r. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Powiatowa w Białej Podl. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 157 -1954- Wykazy pracowników niekompletne
Powszechna Agencja Handlowa, Kielce, ul. Szymanowskiego 3, Plac Armii Czerwonej 106 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa z lat 1975 - 1990. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Agencja Handlowa, Katowice, ul. Francuska 35/37 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa z lat 1978 -1990. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Agencja Handlowa, Gdańsk, ul. Kościuszki 8 Ministerstwo Rozwoju, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. (22) 273 72 87, e-mail: archiwum@mr.gov.pl; http://www.mr.gov.pl; http://mr.bip.gov.pl/rejestry-mr/wykaz-zlikwidowanych-zakladow.html Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa z lat 1976 -1991 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Grunwald” w Mrągowie Archiwum Państwowe w Olsztynie Oddział w Mrągowie 133 1945-1960 Rejestry pracowników i członków
Powszechna Organizacja „Służba Polsce” Komenda Wojewódzka w Rzeszowie Archiwum Państwowe w Przemyślu 165 1948-1955 Teczki osobowe listy płac
Powszechna Agencja Handlowa, Olsztyn Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Akta osobowe niekompletne, dokumentacja płacowa z lat 1974 - 1990 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Wojewódzka w Warszawie Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 595/II 1946-4955 Akta osobowe
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Wojewódzka w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu 920 1948 – 1956 akta osobowe
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Wojewódzka w Opolu Archiwum Państwowe w Opolu 357 1950-1955 akta osobowe
Powszechna Agencja Handlowa, Lublin, ul. Wesoła 7 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumentacji płacowej brak, akta osobowe niekompletne. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Wojewódzka w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 669 1948-1956 tylko pracownicy etatowi
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Wojewódzka w Koszalinie Archiwum Państwowe w Koszalinie 22/II 1950-1955 osobowa i płacowa –niekompletne
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Wojewódzka w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach 356 1946 - 1955 Tylko osobowa, niekompletna
Powszechna Agencja Handlowa, Bydgoszcz, ul. Dworcowa 4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumenty płacowe z lat 1975- 1990 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 994 1946-1956 osobowa płacowa
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Miejska w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 668 1948-1953 tylko pracownicy etatowi
Powszechna Organizacja “Służba Polsce” Komenda Główna w Warszawie Archiwum Akt Nowych 182 1956 listy płac pracowników Komendy Głównej
Powszechna Agencja Handlowa, Białystok, ul. Próchnicka 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumenty płacowe z lat 1979 -1986 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Radzyniu Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 175 1974-1975 wykazy pracowników