Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakłady Mięsne Kutno Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami ul.1-Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 33 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” /n42-200 Częstochowa ul.Tartakowa 15/29 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 92700/6116/1/2014-SAK
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Białymstoku Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Materiałów Budowlanych Kraków /ostatnia nazwa „KOMBET” Komunalne Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych, Kraków, ul. Słowackiego 29/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Odzieżowe Przemysłu Terenowego ul.Sułkowskiego 10 Częstochowa Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Częstochowie dokumenty osobowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Miejskiego Handlu Detalicznego ul.Rzeźnicza 1 50-950 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Geologiczne Budownictwa Komunalnego Białystok 15 – 003 ul. Sienkiewicza 69 Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Artykułami Galanteryjnymi „CENTROGAL” ul.Leszczyńskiego 4 50-950 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, Oddział Dębica Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, Oddział Dąbrowa Tarnowska Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, Oddział Brzesko Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, Oddział Bochnia Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Zakład Elementów Prefabrykowanych Konin ul. Zakładowa 1 Zakład Obsługi Administracji ul. 1 Maja 9 Konin tel. (063) 242 38 90 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Elementów Automatyki Turek ul. Górnicza 16 Zakład Obsługi Administracji ul. 1 Maja 9 Konin tel. (063) 242 38 90 dokumenty kadrowe i płacowe
ZAKŁADY Cementowo – Wapiennicze „NOWINY” Sitkówka – Nowiny Cementownia „NOWINY” S.A. 26-052 Kozłów k/Kielc tel.66-42-41 Dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, Miejski Handel Detaliczny Kraków Małopolski Urząd Wojewódzki Oddział Zamiejscowy w Tarnowie Al. Solidarności 5 – 9 33 – 100 Tarnów tel. 21 – 38 – 06 w. 409 Akta zakładowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Węgorzewo (dawniej – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Białymstoku i Olsztynie) Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 6 39 – 400 Tarnobrzeg Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Instalacyjne Katowice ul. W. Korfantego 179 b Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Zakłady Przemysłu Odzieżowego CORA Garwolin Zakłady Przemysłu Odzieżowego CORA - Garwolin S.A. ul.Targowa 4 08-400 Garwolin Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Suwałki 16 – 400 ul. Kasprzaka 6/8 Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Suwałki (dawniej – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Białymstoku i Olsztynie) Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Pisz (dawniej – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Białymstoku i Olsztynie) Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Opole ul.Drzymały Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Jelenia Góra Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe - pracowników młodocianych od 1.07.1976 r.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Rolno- Przemysłowe „PZZ” ul.Witolda 48/50 50-202 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Gołdapia (dawniej – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Białymstoku i Olsztynie) Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Transportu „AGROMET” Przedsiębiorstwo Państwowe Poznań ul. Romana Maya 1 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1990 r.)
Zakład Techniki Biurowej „Predom – Org” Kraków ul. Kościuszki 43 /ostatnia nazwa „BIUROSEVICE” Zakłady Techniki Biurowej, Kraków, ul. Kościszki 43/ Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe ( 1973 – 1985)
Zakład Techniki Biurowej „Biurotechnika” Kraków ul. Kościuszki 43 /ostatnia nazwa „BIUROSEVICE” Zakłady Techniki Biurowej, Kraków, ul. Kościszki 43/ Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe ( 1985 – 1987)
Zakład Szkoleniowo-Usługowy przy Izbie Skarbowej w Radomiu ul. Toruńska 1/3 26-612 Radom Zakład Szkoleniowo-Usługowy przy Izbie Skarbowe j w Warszawie z siedzibą w Radomiu ul. Toruńska 1/3 26-612 Radom tel.360-30-61 akta osobowe /bez akt pracowników, którzy odeszli do pracy w innych jednostkach org. aparatu skarbowego/
Zakłady Budownictwa Specjalistycznego „DEKAR” ul.Borowska 2 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno – Odzieżowe Wrocław 50-950 ul.Rzeźnicza 1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Zabrze ul.Kasprowicza 10 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Zakład Szkoleniowo-Usługowy przy Izbie Skarbowej w Kaliszu ul. Fabryczna 1a 62-800 Kalisz Izby Skarbowej w Poznaniu pl. Cyryla Ratajskiego 5 61-726 Poznań tel.852-75-11 akta osobowe /bez akt pracowników, którzy odeszli do pracy w innych jednostkach org. aparatu skarbowego/
Zakład Szkoleniowo-Administracyjny „ADMIN” przy Izbie Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65 97-300 Piotrków Tryb. Zakład Usług Szkoleniowych i „Gospodarczych Izby Skarbowej w Łodzi z oddziałem zamiejscowym w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kościuszki 83 94-474 Łódź tel.637-35-68 akta osobowe /bez akt pracowników, którzy odeszli do pracy w innych jednostkach org. aparatu skarbowego/
Zakłady Mięsne Płock S.A. w upadłości, 09-400 Płock, ul. Bielska 55 Archiwum Państwowe w Płocku/nul. Kazimierza Wielkiego 9b,/n09-400 Płock/ntel/fax: (024) 262-24-91/ne-mail: archiwum@plock.com dokumentacja osobowo-płacowa, organizacyjna i księgowa z lat 1951-2009 SEKE 610A-11/09
Zarząd Miejski Miasta Wrocławia Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Zarząd Miasta Zamościa Archiwum Państwowe w Zamościu 25 1944-1950 Listy płac, akta osobowe