Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakład Sprzętu i Transportu w Skarżysku ul. Matejki 2 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Socjalny Min.Kultury i Sztuki ul. Krak. Przedmieście 15/17 Warszawa Ministerstwo Kultury i Sztuki Archiwum Zakładowe ul. Krak. Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa tel.620-02-31 dokumenty osobowe i płacowe.
Zakład Rozliczeń i Podziału Majątku WPW i K Elbląg 82 – 300 ul. Rawska 2 – 4 Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Rawska 2 – 4 82 – 300 Elbląg tel. 055 / 233 47 57 dokumenty osobowe i płacowe
Zakład Rolny w Strudze Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Rolny w Mieroszowie Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Rolny w Julianowie Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Rolny w Jugowicach Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Rolny w Grzędach Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Remontowo-Budowlany Zarządu Administracyjno-Gospodarczego MSW ul.Belwederska Warszawa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul.Rakowiecka Warszawa akta osobowe i dokumenty płacowe
Zakład Remontowo-Budowlany Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Młyńska 5 Bielsko-Biała Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Zakład Urządzeń Technologicznych Szczytno 12 – 100 ul. Dąbrowskiego 6 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Zakład Urządzeń Automatyki Przemysłowej „MERA- ZUAP” ul.Sobieskiego 64 a Sosnowiec Śląski Urząd Wojewódzki ul.Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Zarząd Miasta Międzyrzeca Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 24 1946-1957 akta osobowe
Zarząd Miasta i Miejska Rada Narodowa w Trzebiatowie Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Płotach 286 1945-1950 Zbiór akt osobowych
Zarząd Gminy Wiewiórczyn Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 25 1945-1953
Zakład Remontowo–Budowlany w Porębie Wielkiej /ostatnia nazwa „P.R.Z.” Przeds. Rewaloryzacji Zabytków, Kraków, ul. Vetulaniego 1 A/ Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe
Zakład Remontowo-Budowlany Służby Zdrowia i Opieki Społecznej Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Remontowo-Budowlany Służby Zdrowia i Opieki Społecznej Kłodzko Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Remontowo–Budowlany przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku i Brzozowie Krosno /ostatnia nazwa Wojewódzki Zakład Remontowo – Budowlany Służby Zdrowia i Opieki Społecznej w Krośnie z / s w Potoku,38 –404 Krosno/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakład Remontowo-Budowlany Budownictwa Komunalnego Kraków /ostatnia nazwa „KOMEX” Krakowskie Przeds. Eksportu Usług i Budownictwa Komunalnego, Kraków, ul. Rozrywka 1/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Tenczynku /ostatnia nazwa Krakowskie Zakłady Przem. Owocowo- Warzywnego, Kraków ul. Romanowicza 6, Pl. Na groblach 7/ Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe ( 1976 – 1992 )
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Kalwaria” w Kalwarii Zebrzydowskiej /ostatnia nazwa Krakowskie Zakłady Przem. Owocowo- Warzywnego, Kraków ul. Romanowicza 6, Pl. Na groblach 7/ Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe ( 1976 – 1988 )
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna “Złoty Kłos” w Prusicach b. pow. Trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1962-1967 Ewidencja członków Spółdzielni i ich rodzin, niekompletne
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Nowym Sączu Nowy Sącz Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Legnicy Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Renowacji Budynków ul.Strzegomska 6 53-611 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej ul.Jankiego 15 Katowice Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Pończoszniczego “Sandra” w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 10/12 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1933-1999 osobowa z lat 1933-1999, płacowa z lat 1970-1999, inna z lat 1994-1999 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-00026845, 2017-00188672
Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy Gacki Zakłady Przemysłu Gipsowego „DOLINA NIDY” S.A. 28-407 Gacki tel. 357 81 06 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „WATRA” Lubawka Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Barwników “Boruta” w Zgierzu Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 213 1945-1948 listy płac i karty wynagrodzeń
Zakłady Technicznych Wyrobów Włókienniczych „ROLTEX” Łódź, ul. Dąbrowskiego 216 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Szkutnicze Szczecin – Dębe Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Stolarki Budowlanej „STOLBUD” w Mikołajkach (dawniej – Mazurskie Zakłady Prefabrykatów Trzcinowych w Mikołajkach) Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Przetwórstwa Rolnego ul.1-go Maja 6 Słubice Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakład Przemysłu Wełnianego UNILANA ul.Fabryczna 4/6 Żagań Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakład Przemysłu Odzieżowego VENA ul.Fabryczna 6/10 Mszczonów Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakład Przemysłu Dziewiarskiego DIAMIL ul.Przejazdowa 1 Szprotawa Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakład Przemysłowo - Rolny KOLNIL ul.Piłsudskiego 90 a Kolbuszowa Zakład Przemysłowy KOLNIL Sp. z o.o. w Kolbuszowej - w upadłości ul.Piłsudskiego 90 a Kolbuszowa tel.(0-17) 22 71 707 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakłady Transportu Samochodowego Trzcianka Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1979 r.)