Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zarząd Miejski w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 130 1945–1947 Ewidencje pracowników, sygn. 72–76
Zarząd Miejski w Grudziądzu Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział w Grudziądzu 68/II 1946 – 1948 Tylko wykazy zatrudnionych
ZELWOD - Zjednoczenie Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę ul.Wspólna 30 Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych przy POM nr 277 w Gliwicach Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach 133/III 1953-1957 niekompletna, tylko osobowa
Zasadnicza Szkoła Rolnicza Nowa Wieś Zachodnia Olszewo-Borki Archiwum Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Delegatura w Ostrołęce ul.Gorbatowa 15 07-400 Ostrołęka tel.(0-29) 764 21 48 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zarząd Zaopatrzenia Materiałowego Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń Warszawa za lata 1961 - 1965
Zarząd Miejski w Chełmży Archiwum Państwowe w Toruniu 392/II 1945-1948 Spis członków MRN
Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Dębowej Górze Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Rawie Mazowieckiej 53/RM 1952-1957 Akta osobowe, listy płac
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wolborzu Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 906 1949-1993 tylko akta osobowe
ZBOWiD Zarząd Wojewódzki w Toruniu Archiwum Państwowe w Toruniu 464/II 1945-1997 Akta członków
Zawodowa Średnia Szkoła Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Południowa 8/18 Archiwum Państwowe w Łodzi 767 1947-1950
Zarząd Transportu Samochodowego Łączności PPTT ul. Świętokrzyska 31/33 Warszawa Centralny Zarząd Poczty Polskiej Pl. Małachowskiego 2 00-940 Warszawa tel.6565270 akta osobowe dokumentacja płacowa z lat 1979 - 1984
Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Aleksandrowie Łódzkim Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 204 1948-1953 listy płac i karty wynagrodzeń
Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Aleksandrowie Łódzkim Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 203 1952-1953 tylko listy płac
Zarząd Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie Jeleniowo 16 – 404 16- 404 Jeleniowo tel. (087) 569 18 01 (akta dyrektora –Oddział Kadr PUW ,ul. Mickiewicza 3, 15 – 213 Białystok ,tel. (085) 741 62 90 ) Akta osobowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Włókiennicze dla Pracowników T.P.Cz. w Toruniu Archiwum Państwowe w Toruniu 832/II 1961-1982 Sprawy nauczycieli
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dziewiarska nr 12 w Łodzi ul. Kilińskiego 141 Archiwum Państwowe w Łodzi 783 1946-1950
Zarząd Inwestycji Budowy Rozgłośni Radiowo-Telewizyjnej w Warszawie Telewizja Polska S.A. 00-999 Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 17 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zarząd Przemysłu Kamienia Budowlanego Kraków /ostatnia nazwa „KAMBUD” Przeds. Produkcji i Eksportu, Kraków, ul. Wapienna 2 oraz ul. Morawskiego 5/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193
Zarząd Państwowych Obiektów Wypoczynkowych ul.Królewska 27, Warszawa Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa akta osobowe z lat 1975-1981 dokument płacowa z lat.1980-84
Zarząd Zakładów Kompletacji Dostaw „CENTROMAG” (okres od 1970 - 1975) Agencja Rezerw Materiałowych ul.Wilcza 46 00-679 Warszawa tel.628-49-57 dokumentacja osobowa
Zarząd Służby Telekomunikacyjnej Warszawa ul. Kaliska Ministerstwo Łączności ul. Małachowskiego 2 00-940 Warszawa Archiwum tel.656-54-82 826-91-49 karty płacowe zbiorcze 19791987
Zarząd Służby Telekomunikacyjnej Pl.Małachowskiego 2 00-940 Warszawa Centralny Zarząd Poczty Polskiej Pl. Małachowskiego 2 00-940 Warszawa tel.6565270 akta osobowe
Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Zręcinie Archiwum Państwowe w Przemyślu 610 1950-1952 akta personalne
Zasadnicza Szkoła Medyczna w Toruniu Archiwum Państwowe w Toruniu 531/II 1954-1965 Sprawy nauczycieli
Zasadnicza Szkoła Budowlana w Studzieńcu Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Rawie Mazowieckiej 60/RM 1948-1953 Listy płac
Zarząd Małych Portów Słupsk Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku 3 1948-1953 tylko osobowa
Zarząd Łódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej Archiwum Państwowe w Łodzi 1287 1969-1972 tylko listy płac
Zarząd Służby Pocztowej Ul. Kaliska Warszawa Centralny Zarząd Poczty Polskiej Pl. Małachowskiego 2 00-940 Warszawa tel.6565270 akta osobowe dokumentacja płacowa
Zarząd Przemysłu Zabawkarskiego w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 683 1945-1950 tylko akta osobowe
Zarząd Przemysłu Solnego w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 736 1951 - 1958 Akta osobowe
Zarząd Przemysłu Galanterii Metalowej w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 814 1952-1954 tylko akta osobowe
Zarząd Przedsiębiorstw Krawiecko-Kuśnierskich w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 682 1949-1957
Zarząd Ośrodków Akademickich w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie 1121 1951-55 niekompletne akta osobowe
Zarząd Organizacji Dostaw „INTERMAT” (od 1986 - 1996) Agencja Rezerw Materiałowych ul.Wilcza 46 00-679 Warszawa tel.628-49-57 dokumentacja osobowa i dokumentacja płacowa
Zarząd Okręgowy Technicznej Obsługi Rolnictwa w Olsztynie Archiwum Państwowe w Olsztynie 527 1947-1952 Dokumentacja osobowa niekompletna , brak dokumentacji finansowej
Zarząd Miejski w Zgierzu Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 150 1911-1940 tylko akta osobowe
Zarząd Miejski w Parczewie Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 25 1944-1962 akta osobowe
Zarząd Miejski w Nowem Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 912 1946-1950 osobowe płacowe
Zarząd Miejski w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 221 1918-1945 tylko akta osobowe