Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zarząd Gminy Wygiełzów Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 27 1945-1953 tylko listy płac
Związek Młodzieży Wiejskiej “Wici” Archiwum Akt Nowych 1500 1945-1948 listy płac pracowników Zarządu Głównego
Związek Młodzieży Socjalistycznej Polskiej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu 3941 1956 – 1976 akta osobowe niekompletne
Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Włókienniczych "POLMATEX", Łódź, ul. Wólczańska 55/59 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa z lat 1979-1989 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Maszyn i Urządzeń Spożywczych, Handlowych i Chłodniczych SPOMASZ, Warszawa, ul. Czereśniowa 90 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl 1988-1989 Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa z lat 1988-1989 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Lniarskiego POLSKI LEN, Łódź, ul. Sienkiewicza 9 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, brak dok. płacowej 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakłady Transportu Samochodowego Elbląg Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1979 r.)
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Kablowego ul.Senatorska 6 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa/nniekompletna Suplement 2
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Produkcji Sprzętu Medycznego OMEL, Warszawa, ul. Mińska 25 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, brak dokumentacji płacowej 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Producentów Obrabiarek, Urządzeń Technologicznych i Narzędzi PONAR, Warszawa, ul. Barbary 1 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacji płacowej brak 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Państwowych FRUCTOPOL Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Kopalnictwa, Surowców Chemicznych i Mineralnych KOPALNICTWO Kraków Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe Suplement 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00215686
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Branży Betonu PREFABET Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zrzeszenie Producentów Umundurowania i Sprzętu Technicznego, Łódź, al. Kościuszki 123 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa z lat 1982-1989 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Sportowe Spółdzielczości Pracy “Start” w Sandomierzu Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu 666 1978 - 1989 Osobowa i płacowa, niekompletna
Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Wojewódzki w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach 991 1959 - 1975 Osobowa i płacowa, niekompletna
Związek Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie 1106 1949-56 akta osobowe
Związek Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Opolu Archiwum Państwowe w Opolu 1112 1948-1956 listy płac
Zrzeszenie Rolnicze im. Thaelmanna w Dębowinie powiat Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 235 1952 - 1956 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Zrzeszenie Producentów Szkła i Ceramiki VITROCER, Warszawa, ul. Wynalazek 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Producentów Sprzętu Elektronicznego ul.Siedmiogrodzka 1/3 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakłady Przemysłu Wapienniczego „TRZUSKAWICA” Sitkówka k/Kielc Zakłady przemysłu Wapienniczego „TRZUSKAWICA” S.A. 26-052 Sitkówka tel. 346 50 11 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zrzeszenie Producentów Metali Niezależnych ul.Dąbrowskiego 22 Katowice Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zrzeszenie Polskich Maszyn do Drewna DROMA, Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumentacja osobowa, braki dokumentacji płacowej 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Gastronomii ul.Grażyny 13/15 Warszawa Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM Zespół Organizacyjny 02-548 Warszawa ul.Grażyny 13 tel.845 26 35 akta osobowe pracowników z lat 1976 -1981 Suplement
Zrzeszenie Budownictwa i Inwestycji ul.Kopernika 17 Warszawa ul.Swiętokrzyska 11/21 Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM Zespół Organizacyjny 02-548 Warszawa ul.Grażyny 13 tel.845 26 35 dokumenty kadrowe i dokumenty płacowe z lat 1976 -1981 Suplement
ZREMB - Zakład Produkcyjno-Remontowy i Usług Techniczny Wierzbica Zakład Obsługi Mazow.Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Zamiejscowy ul.Żeromskiego 53 26-600 Radom tel.(048) 36 20 555 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
ZREMB - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa Warszawa ul.Rydygiera 12 Przeds.Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa ZREMB S.A. ul.Rydygiera 12 Warszawa Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
ZREMB - Gorzowskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa ul.Fabryczna 13/17 Gorzów Wlkp. Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Związek Zawodowy Pracowników Finansowych w Skierniewicach Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Rawie Mazowieckiej 70/RM 1945-1951 Akta osobowe
Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Zarząd Okręgu w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1442 1949-1953 osobowe
ZREMB - Przedsiębiorstwo Napraw Maszyn Rolniczych Ciechanów Archiwum Rotacyjne Zakładu Obsługi Maz.Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie ul.Zagumienna 27 tel. (023) 672 59 82 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Legnicy Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
ZPK i ZOIR Suwałki Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
ZOO w Nowym Tomyślu Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
ZREMB - Przedsiębiorstwo Mechanizacji Budownictwa Międzyrzec Podlaski ul.Kościuszki 103/107 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
ZPUH PRAKO Sp.z o.o. GPPL LAS ul.Przemysłowa 10 66-400 Skwierzyna Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zjednoczone Zakłady Porcelany Stołowej w Solicach Zdroju Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 210 1945-1950 Akta osobowe
ZOTPAN - Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej ul.Jagiellońska 59 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
ZNICZ - Międzyszkolny Klub Sportowy ul.Fabryczna 77 Gorzów Wkpl. Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement