Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zjednoczone Zakłady Metali Niezależnych ul.Dąbrowskiego 22 Katowice Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Pietrusińskiego w Zgierzu Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 183 1945-1946 listy wypłat
Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Białej Podlaskiej Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 142 -1951- akta osobowe
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Wodno-Melioracyjnych w Białymstoku Archiwum Państwowe w Białymstoku; Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok; tel. 743 56 03, fax. 743 56 55; e-mail:sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl; www.bialystok.ap.gov.pl 871 1982-1983, 1986-1989 Listy płac
Zjednoczone Zakłady Wapienne “Wapnorud” S.A. w Rudnikach Archiwum Państwowe w Częstochowie 172/II 1935-1944 wykazy stanu zatrudnienia oraz wysokości zarobków
Zjednoczone Państwowe Gospodarstwa Rolne Zielona Góra Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego Kraków /ostatnia nazwa „K.P.R.I –1” Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjnych, ul. Mazowiecka / Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe ( lata 50- te)
Zjednoczenie Przemysłu Teleelektronicznego TELKOM ul. Brzeska 24 Warszawa Centralny Zarząd Poczty Polskiej Pl. Małachowskiego 2 00-940 Warszawa tel.6565270 lub w Ministerstwie Łączności akta osobowe
Zjednoczenie Przemysłu Stolarki Budowlanej „STOLBUD” Ul.Czereśniowa 98 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1968- 1982
Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego Warszawa Ul.Jasna 26 Ministerstwo Kultury i Sztuki Archiwum Zakładowe ul. Krak. Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa tel.620-02-31 dokumenty osobowe i płacowe.
Związek Młodzieży Socjalistycznej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie Archiwum Państwowe w Olsztynie 1220 Dokumentacja osobowa niekompletna Dokumentacja finansowa niekompletna 1957-1974
Związek Młodzieży Socjalistycznej Zarząd Wojewódzki w Lublinie – listy płac Archiwum Państwowe w Lublinie 1369 1960-1962 1963-1964 1972, 1974- V 1975 niekompletne
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych „INSTAL” ul.Wspólna 2 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1962- 1982
Zjednoczenie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych „Elektromontaż" ul.Marszałkowska 77/79 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1953 - 1982
Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Suwałkach Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Zjednoczenie Mechanizacji Budownictwa „ZREMB” Ul.Swiętokrzyska 18 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1950 - 1982
Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Katowicach Archiwum Państwowe w Katowicach 549/IV 1966-1983 tylko osobowa, szczątkowe
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Łomży Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży ul. Legionów 36 18-400 Łomża 518 1975-1990 Tylko osobowe
Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Zamościu 1944-1956 Archiwum Państwowe w Zamościu 161 1945-1950 Listy płac, akta osobowe
Zjednoczenie Kamieniołomów Okręgu Zachodniego Kraków z siedzibą w Świdnicy /ostatnia nazwa „KAMBUD” Przeds. Produkcji i Eksportu, Kraków, ul. Wapienna 2 oraz ul. Morawskiego 5/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Budownictwa Miejskiego Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1979 r.)
Zjednoczenie Hodowli Zwierząt Zarodowych Kraków /ostatnia nazwa Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi, Kraków, ul. Krzyża 17/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe ( 1961 – 1969 ) 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Zjednoczenie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „BUDOPOL- EXPORT” ul.Polna 11 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1977- 1982
Zjednoczenie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej ul.Dibois 9 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1975- 1982
Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Łodzi ul. Zawiszy 10 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Białymstoku (w latach 60.. Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Melioracyjnych) Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl 808 1948-1982 Akta osobowe, listy płac i kartoteki wynagrodzeń z lat 1977-1982 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Towarzystwo Usług Zagranicznych Spółdzielnia Pracy w Warszawie Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 1015/I 1959-1965 Akta osobowe
Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Rzeszowie Rzeszów 35 – 959 ul. M. Fornalskiej 1 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 31 – 049 Rzeszów dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zrzeszenie BUMAR-ZEMAR Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
ZPU “TER-ZET” Zakład Budowlano Montażowy i Prefabrykatów w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie b. nr 1960-63 niekompletne listy płac, brak akt osobowych
Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego Łódź, ul. Zawiszy Czarnego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 1 i 2 – Zarząd Instalacyjny Poznań ul. Św. Michała Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1979 r.)
Zjednoczenie Produkcji Leśnej „Las” Dokumenty przekazane do Spółki z o.o. „LAS” w 1991 r. 00-895 Warszawa ul. Biała 4 tylko akta osobowe
Zjednoczenie Towarzystw Opieki nad Zwierzętami R.P. Oddział w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 715 1952-1954 tylko akta osobowe
Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie 570 1945-82 akta osobowe, niekompletne listy płac
Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobnowa, brak dokumentacji płacowej 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie „Herbapol” Kraków /ostatnia nazwa „HERBAPOL” Krakowskie Zakłady Zielarskie, Kraków, ul. Chałupnicza 14 oraz filie: Bochnia, Katowice, Kielce, Pińczów, Wadowice/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Zjednoczenie „CENTROBUD”. Centrala Zaopatrzenia Materiałów Przem. Budowlanego Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1949 - 1982 dokumenty kadrowe i płacowe
Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa Lublin ul.Karłowicza 4 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zjednoczenie Przemysłu Włókien Chemicznych CHEMITEX, Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja i płacowa od 1975 r. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535