Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu 755 1920 – 1939 akta osobowe
Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Pomorski w Toruniu Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1083 1945-1948 osobowa
Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Katowicach Archiwum Państwowe w Katowicach 452/IV 1945-1948 niekompletna, tylko osobowa
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. A. Struga Łódź, ul. Dąbrowskiego 208/214 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Wełnianego BIELSKO-DZIANINA ul.Chochołowska 28 Bielsko-Biała Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Przedsiębiorstw Państw. dokumenty osobowe i płacowe
Związek Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Zielonej Górze Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie 846 1949-1950 akta osobowe kadry
Zakłady Przemysłu Wełnianego "Finex" S.A./nBielsko-Biała Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Zlikwidowanych Przedsiębiorstw dokumenty osobowe i płacowe 992700/610A/27/2009/SEke
Zakłady Przemysłu Wełnianego PAWELANA Pabianice, ul. Zamkowa 2 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Remontowo-Montażowe „REMKO” ul.Tarchalskiego 2 Koniecpol Zakłady Remontowo-Montażowe „Koniecpol” S.A. ul.Tarchalskiego 2 42-230 Koniecpol tel.355-13-05 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Skórzanego „OGAR” ul.Legionów 13 Oświęcim Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Zakłady Przemysłu Odzieżowego „RAMI” w Radkowie Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Odzieżowego „RAMI” w Krosnowicach Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Mięsnego „AGROMIĘS” w Golińsku Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Materiałów Biurowych Przedsiębiorstwo Państwowe – Fabryka Materiałów Biurowych i Farb Kraków ul. Lubelska 12 /ostatnia nazwa Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych, Kraków ul. Słomnicka 4, Al. Słowackiego 64/ Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe
Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Lublinie z lat 1944-1983 Archiwum Państwowe w Lublinie 1001 1944-1970 akta osobowe, listy płac
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu. Archiwum Państwowe w Poznaniu 4010 1976 – 1991 akta osobowe niekompletne
Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach 477 1945 - 1963 Tylko osobowa, niekompletna
Zakłady Przemysłu Lniarskiego „WALIM” w Walimiu Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” Głogówek Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” 47-480 Pietrowice Wielkie Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” 47-404 Nędza Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” w Tworkowie Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „MILANA” w Legnicy Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Przemysłu Cukierniczego „Ślązak” ul. St. Batorego 9 Racibórz Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Zakłady Przemysłu Konfekcyjnego „DANDYS” Łódź, ul. Traktorowa 148/158 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „REKORD” w Jędrzejowie ul. Przemysłowa 9 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie Archiwum Państwowe w Olsztynie 1439 1959-1969 Dokumentacja osobowa niekompletna , listy płac 1961-1968
Towarzystwo Szkoły Świeckiej - Zarząd Wojewódzki w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach 671 1957 - 1969 Tylko osobowa, niekompletna
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 989 1966 płacowa
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 509 1958-1963 Akta osobowe, niekompletne
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w Warszawie Zarząd Stołeczny i Wojewódzki Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 1195/I 1957-1970 Akta osobowe
Wojewódzki Zakład Obsługi Budownictwa Indywidualnego Ostrołęka Archiwum Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Delegatura w Ostrołęce ul.Gorbatowa 15 07-400 Ostrołęka tel.(0-29) 764 21 48 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych i Wodnych Zamość z siedzibą w Biłgoraju, ul. Prusa 45 Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 Dokumenty płacowe od 1980 roku Suplement
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych i Rekultywacji Gruntów Żuromin Archiwum Rotacyjne Zakładu Obsługi Maz.Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie ul.Zagumienna 27 tel. (023) 672 59 82 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lublin ul.Wieniawska 15 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Zamość ul.Zamenhoffa 5 Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Ośrodek Postępu Technicznego Drobnej Wytwórczości, Chorzów Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Lębork Słupski Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul.Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk tel.842 -22-54 dokumenty osobowe i płacowe z lat 1992 - 1998 Suplement
Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Poznaniu- Oddział we Wrześni ul. Sądowa Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od lat 1970-ych - niepełne)
Wojewódzka Spółdzielnia Inwalidów w Suwałkach Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe