Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wojewódzka Spółdzielnia Inwalidów w Suwałkach Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 823 1941 – 1949 Niekompletne akta osobowe pracowników WKOS, powiatowych i miejskich KOS oraz placówek opiekuńczych
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii ul.Kossutha 7 Katowice Śląski Urząd Wojewódzki ul.Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Wojewódzki i Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych w Rogoźnie Wlkp. Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Wojewódzka Rada Narodowa w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 695 1945 – 1950 Akta osobowe członków biur powiatowych i miejskich rad narodowych
Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Lublinie z lat 1944-1949 Archiwum Państwowe w Lublinie 774 /1940/ 1944-1949 akta osobowe
Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1021 1945-1949 osobowe
Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 316 1977–1985 Niekompletne akta osobowe
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Szczecinie, Związek Nauczycielstwa Polskiego i inne związki zawodowe Archiwum Państwowe w Szczecinie 479 1946-79 niekompletne akta osobowe i listy płac
Wojewódzka Rada Okręgowych Związków Sportowych Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzka Federacja Sportu Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzka Federacja Sportu w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 39 – 400 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzka Federacja Sportu Bielsko-Biała ul.Armii Czerwonej 67 Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Przedsiębiorstw Państw. dokumenty osobowe i płacowe
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Częstochowa ul. Szymanowskiego 15 Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Częstochowie dokumenty osobowe i płacowe
Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Krośnie Krosno 38 – 400 ul. Lewakowskiego 27 b Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
"Rolnik" Spółka/nw Reszlu Spółdzielnia Pracy i /nUżytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B/nOlsztyn/ntel.(0-89) 533 14 73 akta osobowo-płacowe suplement 2
Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich 42-200 Częstochowa ul. Bór 180 i ul. Katedralna 2 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Koninie Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie 263 1976 – 1980 akta osobowe niekompletne – brak świadectw pracy)
Wojewódzka Pracownia Planowania Perspektywicznego Ostrołęka Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego ul.Piłsudskiego 38 07-400 Ostrołęka tel.(0-29) 766 65 88 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzka Federacja Sportu Jelenia Góra Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 702 1945-1950 tylko listy płac
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Lesznie z siedzibą w Rawiczu Archiwum Państwowe w Lesznie 258 VI 1975- I 1981 Kopie list płac z lat VI 1975- I 1981
Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego Centr. Urzędu Planowania Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa/nniekompletna Suplement 2
Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich Płock Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami w Płocku ul.1-go Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 83 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich Ostrołęka Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji ul.Piłsudskiego 38 07-400 Ostrołęka tel.(0-29) 766 65 88 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Zamość ul.Hrubieszowska 69 A Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 Dokumenty osobowe dokumenty płacowe od 1980 roku Suplement
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Gdańsk Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dział Archiwum Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych ul.Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk tel.301 - 05 -71 akta osobowe i dokumenty płacowe pracowników Suplement
WODROL Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Al.Zjednoczenia 104 Zielona Góra Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
WODROL - Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Warszawa ul.Wspólna 30 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
WŁÓKNOLEN - Zakłady Przemysłu Lniarskiego Lębork Słupski Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul.Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk tel.842 -22-54 dokumenty osobowe i płacowe z lat 1945 - 1993 Suplement
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 275 1975–1981 Niekompletne akta osobowe i listy płac
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej. Zarząd Główny w Warszawie Archiwum Akt Nowych 177 1947-1950 listy płac pracowników Zarządu Głównego
Wojewódzka Federacja Sportu w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 334 1976–1989 Umowy o pracę i listy płac (niekompletne)
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Koszalinie Archiwum Państwowe w Koszalinie 333/II 1958-1990 osobowa i niekompletna płacowa
Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów w Pile Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1988 - 1991)
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Produkcji Wikliniarskiej „LAS” - Oddział Łęgowo Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1960 r.)
Wojewódzka Hurtownia Tekstylna Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe – od 1980 r.)
Wojewódzka Hurtownia Odzieżowa Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe – od 1980 r.)
Wielkopolskie Piwnice Win Importowanych Poznań ul. Woźna 9 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)