Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Urząd Wojewódzki w Warszawie w latach 1945 - 1975 Archiwum Państwowe w Warszawie ul.Krzywe Koło 7 tel.831 18 03 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Związek (Socjalistycznej) Młodzieży Wiejskiej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu. Archiwum Państwowe w Poznaniu 3972 1957 – 1967 akta osobowe niekompletne
Zrzeszenie Wozaków “Transport” w Zgierzu Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 186 1953-1958
Zrzeszenie Uprawy Ziemi w Rębiszowie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 192–194 1950–1956 Księga ewidencji członków
Zrzeszenie Spółdzielcze Wozaków “Transport Konny” Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 436/I 1953-1963 Akta osobowe, listy płac
TRAKBUD - Przedsiębiorstwo Budownictwa Usług Technicznych i Handlu w Cybince Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Uniwersytet Powszechny nr 2 Związków Zawodowych w Łodzi ul. Sędziowska 8/10 Archiwum Państwowe w Łodzi 798 1949-1950 tylko listy płac
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki Rzeszów 35 – 073 Plac wolności 7 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 31 – 049 Rzeszów dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Union Textile Sp.Akc. Przędzalnia Wełny Czesankowej Częstochowa Archiwum Państwowe w Częstochowie 172/II 1934-1947
Ukraińska Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Przemyślu Archiwum Państwowe w Przemyślu 722 1958-1965 listy płac akta osobowe
TRANSROL” ul.Powstańców Śl. 28 53-333 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
TRANSBUD - Przedsiębiorstwo Spedycyjno- Techniczne ul.Czerska 8/10 Warszawa Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Towarzystwo Zakładów Ceramicznych Dziewulski i LangeS.A.w Opocznie Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 359 1902-1945 tylko listy płac
Towarzystwo Handlu Zagranicznego EXIMPOL S.A, Warszawa, ul. Stawki 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zarząd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 701 1975-1990 akta osobowe i listy płac-niekompletne
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Starachowicach Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 105 1946 - 1951 Tylko osobowa, niekompletna
Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Chorzów - Batory, ul. Racławicka 20 A Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ośrodek Doskonalenia Kadr Komitetu Drobnej Wytwórczości, Serock Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Resortowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego/nChorzów z siedzibą w Częstochowie/nul.Racławicka 20 A Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Toruńskie Zakłady Produkcji Betonów - Toruń, Betoniarnia Janikowo, pow. Inowrocław Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Betoniarnia Okole, Bydgoszcz, ul. Nadrzeczna 1/3 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Toruńskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych Przedsiębiorstwo Państwowe - Toruń, Zakład nr 13 Żwirownia w Żuzołach, pow. Żnin Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, Wrocław, Pl. Grunwaldzki 90 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, Wrocław, ul. Legnicka 62 a Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu, Warszawa, ul. Krucza Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Akta osobowe dyrektorów - (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FOTO-OPTYKA, Oddział Składnica Artykułów Importowanych, Łódź, ul. Piotrkowska 85 oraz ul. Piotrkowska 105 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa z lat 1978-1991 niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego TORIMEX - Oddział Obrotu Importowanymi i Eksportowanymi Artykułami Fotooptycznymi, Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41, Łódź, ul. Piotrkowska 85 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa z lat 1978-1991 niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa "ELTOR "/nWarszawa- Płochocin Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych/n07- 200 Wołomin/nul.Armii Krajowej 110/112/ntel.776 21 77 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
PPH "MOD-MEN BIS" Sp.z o.o./n82-300 Elbląg/nul.Fromborska 2 a/n JUPI Spółka z o.o.; /nul. Piaskowa 6; /n82-300 Elbląg; /ntel/fax: 55-235-42-60; /nARCHIWUM; /nemail: jupi@jupi.pl; /nwww.jupi.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych "CEKAR", Bydgoszcz Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, brak dokumentacji płacowej 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Techniczno-Geologiczne Przemysłu Ceramiki Budowlanej "CERGEO", Warszawa, Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa z lat 1978 -1991 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Kopalnia i Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Minerałów, Piotrkowice Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Usług Patentowych Przemysłu Chemicznego "PATEX" w Gliwicach Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Biuro Spraw Patentowych i Wynalazczości Przemysłu Chemicznego "PATEX" Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Inspektorat Gospodarki Materiałowej "IGM", Warszwa, Pl. Zbawiciela 2, Inspektorat Kontroli Gospodarki Drewnem w Warszawie (pracownicy, którzy przeszli do IGM) Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl osobowo-płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Urząd Gminy Bolimów Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu 14/Ł 1948-1951 Akta osobowe, listy płac
Urząd Gminy Bielawy Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu 15/Ł 1934-1954 Listy płac
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Łuków ul.Piłsudskiego 29 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul.Piłsudskiego 29 21 - 400 Łuków Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Garwolin Al.Legionów 48 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Al.Legionów 48 08-400 Garwolin Dokumenty osobowe i płacowe Suplement