Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Państwowego Przemysłu Terenowego Lublin ul.Wojciechowska 5 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Usługowo Wytwórcza Spółdzielnia Pracy, Augustów Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa SEke 610A-26/06
Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Robót Górniczych, Odwodnieniowych i Rekultywacyjnych, Wrocław, ul. Racławicka 2/4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Państwowe UNITRA-CEMONT ul.Marynarska 10 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa od 1978 r. Suplement 2
Przedsiębiorstwo Państwowe Stocznia WISŁA w Gdańsku ul. Przełom 1, 80-643 Gdańsk (wcześniej Gdańsk Stocznia Rzeczna) Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe Suplement; 992700/611/1231/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Państwowe POMOZBYT ul.Miszewskiego 12/12 Gdańsk Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dział Archiwum Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych ul.Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk tel.301 - 05 -71 akta osobowe i płacowe tylko zespołu likwidacyjnego Suplement
Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia Mała Wieś ul.Warszawska 31 Cukrownia Mała Wieś S.A.w Małej Wsi ul.Warszawska 31 09-460 Mała Wieś tel.(024) 262 77 10 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia Borowiczki Pl.Witosa 1 Płock Cukrownia Borowiczki S.A w Płocku pl.Witosa 1 09-408 Płock 10 tel.(024) 262 -52 -81 do 84 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w Rzeszowie Zarząd Wojewódzki Archiwum Państwowe w Przemyślu 859 1947-1948 akta osobowe
Towarzystwo Szkoły Świeckiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 528 1957-1969 Akta osobowe, niekompletne
Przedsiębiorstwo Obsługi Górnictwa POMAG, Katowice, ul. Korfantego 83 A Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Obrotu Maszynami i Surowcami BOMIS Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi ul.Szczecińska - barak Gorzów Wlkp. Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Płock Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami ul.1-Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 33 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Lublin Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Zamościu z/s w Hyża Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 Dokumenty osobowe oraz płacowe od 1980 roku Suplement
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Ołocku z/s w Bronowo Kmiecie Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami w Płocku ul.1-go Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 83 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Obrotu Zbożowego PZZ, Przasnysz Archiwum Rotacyjne Zakładu Obsługi Maz.Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Punkt Obsługi w Ciechanowie ul.Zagumienna 27, 06-413 Ciechanów tel. (023) 672 59 82 Dokumenty osobowe i płacowe SEke 70-27/03
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi POLSURWIS Radom Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami ul.1-Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 33 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Chorzów ul.Armii Krajowej 3 Śląski Urząd Wojewódzki ul.Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Rawicz Urząd Miasta i Gminy w Rawiczu ul. J. Krasickiego 21 63 – 900 Rawicz tel. 546 32 51 dokumenty kadrowe i płacowe
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Chojnicach Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Braniewie Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 498 1945-1975 akta osobowe-niekompletne
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Włocławku Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku 296 1960-1972 akta osobowe bibliotekarzy
Przedsiębiorstwo Obrotu Maszynami i Surowcami BOMIS Minkowice k/ Lublina Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Modernizacji Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych UNITRA-CEMONT ul.Hoża 50 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa od 1978 r Suplement 21
Zakład Obrotu Artykułami Fotooptycznymi, Łódź, ul. Piotrkowska 113 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa z lat 1978-1991 niekompletna. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00126535
Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS ul.Wałowa 23 Gdańsk Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dział Archiwum Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych ul.Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk tel.301 - 05 -71 dokumentacja kadrowa i płacowa Suplement
Przedsiębiorstwo Modernizacji Przemysłu Maszynowego TECHMA-LUBLIN, Lublin, ul. Mełgiewska 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa od 1979 r. - niekompletna. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Modernizacji i Remontów Przemysłu Chemicznego BUDOCHEM, Warszawa, ul. Modlińska 51 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumentacja osobowa, dok. płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Modernizacji i Projektowania Przemysłu Łożyskowego PREMA PROJEKT ul.Mielczarskiego 45 Kielce Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
"JASE" J.M.T. Jurczyk /nSp. z o.o./n43-300 Bielsko-Biała/nul. Cechowa 8/nPIZZERIA MARGERITA ARCH-DOK /nSp. z o.o./n43-300 Bielsko-Biała/nul. Siemiradzkiego 19/13/ntel. 033 811 46 45, 606 383 041 akta osobowe z lat 1993-1995,/nlisty płac z lat 1991-1992 SEKE 610A-13/07
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmży Archiwum Państwowe w Toruniu 393/II 1955 Wykazy pracowników
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brodnicy Archiwum Państwowe w Toruniu 356/II 1958-1960 Spisy radnych
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ciechanowiec Archiwum Urzędu Miasta Ciechanowca Tel. (086) 277 11 46 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej MEPROZET Al.Piastów 19 66- 530 Drezdenko Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim 162 1955-1972 Sprawy osobowe pracowników Prezydium. Brak list płac.
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Budownictwa ZREMB Międzyrzec Podlaski ul.Kościuszki 103/107 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo MATEX S.A., 80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8a ARCHET - NAUSEA Sp. z o.o., 80-426 Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 60/3, e-mail: archiwum.nausea@wp.pl, www: arciwum-info.pl; tel. kom. 691 261 661; 691 100 399; 691 100 988 (dzwonić poniedziałek-wtorek w godz. 9:00-14:00) dokumentacja kadrowa i płacowa Suplement; 992700/611/1228/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00136705
Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych Lubartów ul.Nowodworska 1 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement