Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe w Udaninie Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Budowlane w Złotowie Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1980 - 1996)
Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali ul.Błońska 8 Pruszków Centrozłom - Warszawa Oddział Pruszków ul.Błońska 8 05-800 Pruszków Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe „POLAN – TRANS” Gniezno ul. Fabryczna 6 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1990 r.)
Przedsiębiorstwo Spedyjno-Transportowe Przemysłu Węglowego „TRANSGOR” Sosnowiec ul.Mikołajczyka 84 Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Przemysłu Węglowego „TRANSGOR” Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe „TRANSBUD II” Poznań ul. Wałbrzyska 1 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „ELDOM” Pl.Wolności 7 50-950 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Szkolenia Badań Kierowców ul. Gliwicka 228 Katowice Śląski Urząd Wojewódzki ul.Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzęt--Transportowe Budow. Rol. i Gospodarki Żywnościowej Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Przemysłu Węglowego „TRANSGOR” Chorzów ul.Inwalidzka 11 Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Przemysłu Węglowego „TRANSGOR” Bytom ul. Św. Barbary 6 Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Skupu Surowców Wtórnych w Kielcach ul. Długa 22 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw Przedsiębiorstwo Państwowe w Radzyniu Punkt Skupu w Parczewie Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 87 -1956- wykazy pracowników
Przedsiębiorstwo Sadownicze w Czerninie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolno–Usługowe w Lichnowach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolno–Przemysłowe Knopin Dobre Miasto 11 – 040 Agencja Własności Rolnych Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Olsztynie ul. Głowackiego 6 10 – 448 Olsztyn tel. 523 50 29 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Wielbarku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Tralewie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Tatarkach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Szropach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Stogach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Spędach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Słobitach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Pasłęku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Nowym Stawie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Miniętach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Miłoradzu Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Martągu Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Lasowicach Wielkich Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Krzyżanowie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych /n66-300 Międzyrzecz /nul.Przemysłowa 2 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 B-5, B-10, B-25 992700/610A/20/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sławno Słupski Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul.Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk tel.842 -22-54 dokumenty osobowe i płacowe z lat 1975 - 1995 Suplement
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA ul.Łapiguz 102 Łuków Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA S.A ul.Łapiguz 102 21-400 Łuków Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Rolne w Górach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Gładyszach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych BUDOPOL ul.Kościuszki 13 Mińsk Maz. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych BUDOPOL- MINSK MAZOWIECKI Spółka z o.o. ul.Kościuszki 13 05-300 Mińsk Maz Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Nowej Soli Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Żukowie ul. Kościerska 11 Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe Suplement; 992700/611/1231/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Mława PRIMEX Sp. z o.o. ul.Instalatorów 7 06- 500 Mława tel.(023) 654 30 37 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement