Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego ul.Płońska 10 Drobin Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami ul.1-go Maja 1 09-402 Płock tel.(24) 262 78 33 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Rolne w Dymniku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Cieszymowie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno- Montażowych Tomaszów Lubelski ul.Rolnicza 8 Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 dokumenty płacowe od 1980 r., pozostałe dokumenty przechowuje PRIM spółka z.o.o Tomaszów Lubelski ul.Rolnicza 8 Suplement
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Katowice, ul. Damrota 18; Zjednoczenie Budownictwa Górniczego; Zrzeszenie Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów; Gwarectwo Budownictwa Górniczego Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul.Krośniewiecka 5 Gostynin Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. ul.Krośniewiecka 5 09-500 Gostynin tel.73 20 86 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Sierpc Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami ul.1-Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 33 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu Okrętowego BUDIMOR ul. Marynarki Polskiej 59, Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowe i dokumenty płacowe pracowników Suplement; 992700/611/1231/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PREMBUT Żółtańce Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm tel.(0-82) 56- 55- 211 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zrzeszenie Przedsiebiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów - Katowce, ul.Gamrota 18 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00215686
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Maszynowego BUDOMASZ, Lublin, ul. Mełgiewska 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna - od 1979 r. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Budownictwa Górniczego/nKatowice/nul. Damrota 18 Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Przedsiębiorstwo Remontowo- Montażowe ul.Świętokrzyska 29 Sierpc Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami w Płocku ul.1-go Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 83 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Skórzane Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe – od 1980 r.)
Przedsiębiorstwo Rolne w Karwinach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Kaczynosie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne w Jachowie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłu Ceramiki Budowlanej CERPI ul.Krasińskiego 16 a Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Państwowej Komunikacji Samochodowej Kraśnik Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Państwowej Komunikacji Samochodowej Płock ul.Przemysłowa 26 Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami w Płocku ul.1-go Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 33 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych WARS ul.Bracka 16 Warszawa ul.Bracka 16 00- 950 Warszawa Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przewozów i Obsługi Transportu Samochodowego TRANSPOL al.Krakowska 61 Warszawa Firma L.J. Krawczyk ul.Kątna 4 Przybiernów woj.szczecińskie Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemysłu Paszowego BACUTIL Sierpc ul.Browarna 3 Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami ul.1-go Maja 1 09-402 Płock tel.(24) 262 78 33 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET ul.Boh.Westerplatte 11 Zielona Góra Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sierpc Państwowe Zakłady Zbożowe S.A. ul.Świętokrzyska 11 09-200 SIERPC tel. (024) 75 20 51 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Płock ul.Portowa 2a Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A.w Płocku ul.Portowa 2a 09-401 Płock tel.(024) 262 20 61 do 65 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Kutno Zakłady Młynarskie PZZ S.A.Kutno ul.Przemysłowa 1/3 99-300 Kutno tel.(024) 254 26 27; 253 38 81 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Budowlane w Wałczu Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1978 - 1991)
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ulanie Majoracie Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 83 1966-1975 wykazy pracowników niekompletne
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ściechowie. Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim 180 1954-1964 Akta osobowe GRN ( 1954-1963). Listy płac ( 1955-1964 )
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starogardzie Łobeskim. Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim 175 1955-1971 Akta osobowe, karty personalne, angaże, dekrety i angaże nauczycieli.
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mostkowie (Dziedzice) Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim 117. 1959-1970 Sprawy osobowe i pracownicze (1970 ). Listy płac ( 1959-1969).
Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „ROLPEK” Siedlęcin Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw w Tomaszowie Lub. 1950-1955 Archiwum Państwowe w Zamościu 187 1950-1955 Listy płac, akta osobowe
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Straszewie Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 519 1955-1968 akta osobowe-niekompletne
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Sokołów Podlaski ul. 550-lecia Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A. ul.550-lecia 1 08-300 Sokołów Podlaski Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Ostrołęka ul.Przemysłowa 1 Zakłady Mięsne Ostrołęka S.A. ul.Przemysłowa 1 07-400 Ostrołęka tel.(0-29) 760 32 51 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego - Zakłady Mięsne Słupsk Słupski Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul.Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk tel.842 -22-54 dokumenty osobowe i płacowe z lat 1979 -1993 Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SENKPOL ul.Kawęczyńska 36 Warszawa Archiwum Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z o.o. ul.Grodzieńska 21/29 03-750 Warszawa tel.619-27-90, 619 25 90 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Rolne Świerki Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe