Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFABET ul.Boh.Westerplatte 1 Ostrołęka YTONG - Ostrołęka Sp. z o.o. ul.Boh.Westerplatte 1 07-401 Ostrołęka tel. (0-29) 769 14 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakłady Maszyn Aparatury Badawczej PRESS, Warszawa i Teren Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa od 1973 r. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Żary Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Sokołów Podl. ul.Ząbkowska 2 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul.Ząbkowska 2 08-300 Sokołów Podl. Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego Syców 1)Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207, 62-800 Kalisz tel.(0-62) 767-10-22 2)Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 1) akta archiwalne 2) akta niearchiwalne i osobowe
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Siedlce ul.Partyzantów 14 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul.Partyzantów 14 08-110 Siedlce Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Mińsk Maz. ul.Warszawska 180 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul.Warszawska 180 05-300 Mińsk Maz. Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Augustów 16 – 300 ul. Tartaczna 34 Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki Tel.(087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego Olsztyn 10 –407 ul. Lubelska 26 / 28 „Chłodnia – Olsztyn” Sp. z o. o. ul. Lubelska 26 /28 10 – 407 Olsztyn tel. (089) 533 71 18, 533 67 14 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów w Czarnem 77-300 Czarne upadłość przedsiębiorstwa ogłoszona postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku w kwietniu 1993 r. .Andrzej Gbur zam. Człuchowice ul. Gen. Mroczka 17 m.2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego - Strzałkowo ul. Powidzka 2 Zakład Obsługi Administracji ul. 1 Maja 9 Konin tel. (063) 242 38 90 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportu Produkcji i Usług ul.Międzyrzecka 71 Łuków PT-U ŁUKTRANS Spółka z o.o. ul.Międzyrzecka 71 21-400 Łuków Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe SPOMASZ ul.Wolska 171/175 Warszawa P.P.H SPOMASZ Sp.z.o.o. ul.Wolska 171/175 01 - 258 Warszawa Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET” Zakład Produkcyjny Elementów Budowlanych - Skawina ul. Energetyków 1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe ( 1979 – 1980 ) 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET” Świebodzice Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonowego „PREFABET” Suwałki 16 – 400 ul. Sejneńska Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki Tel.(087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe CENTRALA RYBNA Al.Zjednoczenia 92 Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Centrala- Rybna” Wrocław, 50-514 ul.Międzyleska 2/6 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłowo–Handlowe „Centrala Rybna” w Olsztynie Olsztyn 10 – 416 ul. Towarowa 5 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Centrala Rybna” Łódź, ul. Kaczeńcowa 16 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Innowacji i Wdrożeń „TECHNOPROJEKT” ul. Jedności Narodowej 43/45A 50-260 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłowych „PROMEL” ul.Kościuszki 1c Gliwice Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Kościanie Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Przedsiębiorstwo Przemysłu Papierniczego ul. Sienkiewicza 42 56-320 Malczyce Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „GROMET –PROJEKT ” Poznań ul. Bystra 7 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od lat 50 -tych)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BUDOMAT” ul.Składkowa 2 Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Spółka z o.o. ”TESAN” Łódź, ul. Kopernika 8 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Budownictwa „KROCZYMIECH” Kroczymiech 32-500 Chrzanów Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ul.Krakowska 9 43-600 Jaworzno dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Kielce, ul. Zagnańska 71 Zakłady Mięsne Kielce S.A. ul. Zagnańska 71 25-558 Kielce tel. 331-06-31 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego ul.Wiejska 4 14-202 Iława Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Iławie ul.Wiejska 2B tel.649-42-27 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe Budownictwa Augustów 16 – 300 ul. Tytoniowa 13 Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki Tel.(087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „TRAMAD” Przedsiębiorstwo Państwowe Środa Wlkp. ul. Kórnicka 52 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „REKOM” Sp. z o.o. Poznań ul. Romana Maya 1 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1992 r.)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PROMETAL” Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „MEBLARZ” Suwałki 16 – 400 ul. Sejneńska 43 Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Przewozowe Betonu i Cementu „TRANSCEMBET” ul.Wspólna 2 ul.Marywilska 34 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1980- 1995
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe Intertyre Sp. z o.o., Poznań, ul.Barzyńskiego 4a Archiwum Rotacyjne ŁAD przy Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich Oddział Wojewódzki w Poznaniu 1992 – 1995 akta osobowe pracowników zwolnionych, wynagrodzenia z przeliczeniem zarobków,
Przedsiębiorstwo Przemysłu Lniarskiego „MILEN” Miłakowo 14 – 310 ul. Nowotki 2a Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego Będzin-Łagisza ul.Dąbrowska 207 Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Archiwum Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych, ul. Przemysłowa 61, 43-100 Tychy dokumenty osobowe i płacowe 992700/610A/27/2009/SEke
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET” Żelisławice gm.Secemin Korporacja AHG „Prebet” Sp.z o.o. Żelisławice 42-245 Secemin tel.355-61-12 dokumenty kadrowe i płacowe