Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ul.Zielona 26 Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Częstochowie dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe "Korsze" /n11 – 430 Korsze /nul. Wolności 18 VERRENS finanse Spółka z o.o.Centralne Archiwum 14-100 Ostróda, ul. Racławicka 7 lok. 37 tel. (+48)89 642-19-97 mobile: +48 505 921 283 www.verrens.pl, e-mail: archiwa@verrens.pl dokumentacja osobowa, /npłacowej brak 992700/611/281/2014/SAK/1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe „FUDIM–POLMO” Poznań ul. Stefana Czarnieckiego 12 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1976 r.)
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Łomży Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Spokojna 9 B Łomża Tel. (086) 216 03 30 Akta osobowe
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Gryfowie Śl. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna “Popiele” w Racławicach Wielkich b. pow. Wrocławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 871 1957-1966 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe GASTROPOL, Zielona Góra, ul. Gen. Sikorskiego 6 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl osobowo-płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe GASTROPOL, Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl osobowo-płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe GASTROPOL, Kraków, ul. Kamienna 16 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno -Handlowe GASTROPOL, Gdańsk, ul. Orzeszkowej 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo ELGAZ Janusz Leksztoń ul. Północa 9A, Gdynia ARCHET - NAUSEA Sp. z o.o., 80-426 Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 60/3, e-mail: archiwum.nausea@wp.pl, www: arciwum-info.pl; tel. kom. 691 261 661; 691 100 399; 691 100 988 (dzwonić poniedziałek-wtorek w godz. 9:00-14:00) dokumentacja kadrowa i płacowa Suplement; 992700/611/1228/2018-SAK-WJ, UNP: 2918-00136705
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie dokumentacja kadrowa i płacowa
Wojewódzki Fundusz Kultury Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Dom Kultury Opole ul.Strzelców Bytomskich Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego Kraków Małopolski Urząd Wojewódzki Oddział Zamiejscowy w Tarnowie Al. Solidarności 5 – 9 33 – 100 Tarnów tel. 21 – 38 – 06 w. 409 Akta zakładowe
Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska Ciechanów Archiwum Rotacyjne Zakładu Obsługi Maz.Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie ul.Zagumienna 27 tel. (023) 672 59 82 - posiada informacje o miejscu przechowywania dokumentacji płacowej Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy Płock Centralny Związek Spółdzielczości Pracy ul.Żurawia 47 00- 680 Warszawa tel .628-06-68, 628 51 86 Akta osobowe i dokumenty płacowe od 1977r. Suplement
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej Plac Bema 5 Ostrołęka Archiwum Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Delegatura w Ostrołęce ul.Gorbatowa 15 07-400 Ostrołęka tel.(0-29) 764 21 48 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul.Poznańska 19 Ostrołęka Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce ul.Poznańska 19 07- 400 Ostrołęka tel.(0-29) 760 32 26 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Zakład Weterynarii Ul.Składowa 8a Ostrołęka Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach Oddział w Ostrołęce ul.Składowa 8a 07-400 Ostrołęka tel.(0-29) 769 06 23 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dzierzgoniu Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 221 1964-1971 akta osobowe-niekompletne
Przedsiębiorstwo Rolne Wysoka Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Budowlane Kamienna Góra Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych Ostrołęka Archiwum Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Delegatura w Ostrołęce ul.Gorbatowa 15 07-400 Ostrołęka tel.(0-29) 764 21 48 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Zakład Remontowo-Budowlany Służby Zdrowia Biała Podlaska ul.Dzierżyńskiego 15 Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska tel.(0-83) 342 - 03 -93 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Zakład Organizacji i Ekonomiki Opieki Zdrowotnej Pl.Bema 3 Ostrołęka Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie, Oddział w Ostrołęce ul.Kościuszki 45 07-400 Ostrołęka tel.0-29) 764 37 67 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Kielce, ul. Ściegiennego 252 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo–Spedycyjne Bielsk Podlaski 17 – 100 ul. Mickiewicza 183 Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży ul. Spokojna 9 B 18 – 400 Łomża Tel. (086) 216 03 30 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Przemysłu Maszyn Hutniczych „TRANSMASZ” ul.K.Wyszyńskiego 85 Piekary Śląskie Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe w Giżycku (dawniej - Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Suwałkach) Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe „Transbud” Augustów 16 – 300 ul. Wojska Polskiego 72 Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki Tel.(087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe w Stalowej Woli ul. Przemysłowa 13 37 – 464 Stalowa Wola Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg Dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Przedsiębiorstwo Transportowe w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Kilińskiego 30 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Przemysłu Lniarskiego „TRANSLEN” ul.Cegielna 1, Lubliniec Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Wadowice ul.Wenecja Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Koszalin” Koszalin ul.Słowiańska 5 Gospodarstwo Pomocnicze przy Archiwum Państwowym w Koszalinie dokumenty kadrowe i płacowe