Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Suwałkach ( dawniej – Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Białymstoku) Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Kilińskiego 57 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Kłodzku Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Kielcach ul. Zbożowa 21 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Suwałki 16 – 400 ul. Utrata 7 D - Augustów, Gołdap, Suwałki Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Wadowice” ul.Legionów 80 34-100 Wadowice Urząd Rejonowy pl. Kościuszki 4 Wadowice dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Sanok” w Sanoku Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego ul. Grzegorza 5 Sanok dokumenty osobowe i płacowe.
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Starachowice, ul. Myśliwska 3 27-200 Starachowice Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Nr 4 Łódź, ul. Żniwna 4/8 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Nr 2 Łódź, ul. Strzelczyka 29 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Nr 1 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 68/70 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Łomża 18 – 400 ul. Sikorskiego 216 Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego „TRANSHANDEL” Bielsko-Biała ul.8-Marca 13 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/610A/27/2009/SEke i 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Końskie Ul. Młyńska 2 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Cieszyn ul.Towarowa 5 Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Przedsiębiorstw Państw. dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Bielsko-Biała ul.Czechowicka 57 Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Przedsiębiorstw Państw. dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Tuczu Trzody Chlewnej w Dubielu Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Busko Zdrój, ul. Partyzantów 63 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Pińczów ul. Przemysłowa 9 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Wojskowego Nr 7 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1946- 1960
Przedsiębiorstwo Transportowe Kielce, ul. Kolberga 4 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych w Zagrodnie Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Poznań ul. Grunwaldzka 158 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „Elektromontaż” Spółka z o.o. w likwidacji ul.Chmielna 5/7 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1989 - 1991
Przedsiębiorstwo Techniczno–Usługowe „ELBUD” w Krakowie 30 – 415 Kraków ul. Wadowicka 12 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Transportu, Telekomunikacji i Elektroniki – „Teletrans – Info” ul. Malborska 64 30 –646 Kraków dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Rolnictwa „TOREX” Lidzbark Warmiński 11 – 100 ul. Polna 3 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioryzacyjnego we Wrocławiu z siedzibą w Kiełczowie ul.Wilczycka 14 51-311 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego w Kielcach ul. Witosa 76 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno–Melioracyjnego w Jarosławiu z / s w Szówsku /ostatnia nazwa Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Jarosławiu z / s w Szówsku, ul. Świerczewskiego 25/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno–Melioracyjnego Białystok 15 – 959 ul. Elewatorska 11/1 Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego Konstantynów Łódzki ul. Srebrzyńska 5/7 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno–Melioracyjego Kraków ul. Halicka 3 (Oddział Bochnia, Kraków, Tarnów) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Iżynieryjnego 41-200 Sosnowiec ul. Małobędzka 4 Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 00-9200-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Archiwum Ministerstwa tel.825-00-01 w. 398 akta osobowe,kartoteki wynagrodzeń lub listy płac 1976 - 1993
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Budownictwa Rolniczego Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Łódź, ul. Wedmanowej 5/7 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe HPR, ul. Zabrzańska 17, 41-708 Ruda Śląska Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna tel. (22) 727-57-96, e-mail: archiwum@sap.waw.pl; www.sap.waw.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/1965/2015-SAK-WJ; UNP: 00078317
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Produkcyjne ul.1 Maja 24 c Piekary Śląskie Śląski Urząd Wojewódzki ul.Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe w Suwałkach (dawniej – Przedsiębiorstwo Sprzętowo – Transportowe w Ełku) Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe w Jaśkach k /Olecka (dawniej – Przedsiębiorstwo Sprzętowo – Transportowe w Ełku) Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682