Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe w Gołdapi (dawniej – Przedsiębiorstwo Sprzętowo – Transportowe w Ełku) Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Przeworsku ul. Armii Krajowej 4 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „Transrol” Elbląg 82 – 300 ul. Warszawska 129 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „Transrol” Braniewo 14 – 500 ul. Królewiecka 60 Nazali Naft Hurt Detal Baza Sprzętowo – Transportowa ul. Królewiecka 60 14 – 500 Braniewo tel. 055 / 243 23 44 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „TRANSROL” Mysłowice ul.Fabryczna 5 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe Papiernia Suwałki 16- 400 Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki Tel.(087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego w Kielcach Ul. Skrajna 76 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe Budownictwa Rolniczego Poznań ul. Bałtycka Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1979 r.)
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe Budownictwa Rolniczego Olsztyn 10 – 410 ul. Lubelska 43 Archiwum Rotacyjne „Ład” ul. Partyzantów 18 10 – 521 Olsztyn tel. (089) 527 60 96 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe Budownictwa „TRANSBUD 1” Poznań ul. Kopanina Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Przędzalnia Czesankowo-Zgrzebna „VIGOPRIM” Łódź, ul. Łąkowa 3/5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego „Transbud” Kalisz Regionalna Agencja Rozwoju S.A. Kalisz, ul. Częstochowska 25 /archiwum –ul. 3 Maja 8/ akta zakładowe
Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego, „PTHW” Kraków, ul. Wyki 3 / Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Przemyskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Przemyślu ul. Walki Młodych 26 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Przędzalnie Bawełny im. Gen. Waltera Łódź, ul. Praska 5/7 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Otanowie. Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim 151 1955-1961 Listy płac
Centrala Zwalczania Szkodników Zbożowo-Mącznych/nSzczecin Adropest Łódź dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
PP Krajowa Agencja Wydawnicza ul.Wilcza 46 Warszawa Ministerstwo Skarbu Państwa ul.Krucza 36 00-522 Warszawa tel.695-80-00 dokumenty osobowe i płacowe.
Przędzalnia Czesankowa im. Władysława Reymonta „PRIMELAN” Łódź, ul. Łąkowa 3/5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przetwórnia Owoców i Warzyw w Komornikach– Grzegorz Dymecki Komorniki ul. Fabianowska 115 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1987 r.)
Przemyskie Zakłady Meblarsko - Obuwnicze Przemysłu Terenowego w Przemyślu /ostatnia nazwa Przemyskie Fabryki Mebli w Przemyślu, ul. Bakończycka 1/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Przemyskie Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych „Fadom” w Przemyślu ul. Ofiar Katynia 26 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Przedstawicielstwo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych d/s UNRRA i Importu na Porty Polskie z /s w Sopocie, Ekspozytura w Szczecin Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsięborstwo Budowy Obiektów i Urzędzeń Sportowych POLSPORT ul.Kręta 5 Zielona Góra Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiotrstwo Państwowe MEPROZET ul.Kościuszki 49 Stare Kurowo Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Budowlane Sosnowiec „ZAGŁEBIE” ul.Partyzantów 11 Sosnowiec Śląski Urząd Wojewódzki ul.Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Urządzeń Elektromechanicznych TOMIC Żuromin ul.Żeromskiego 76/82 06-300 Żuromin tel.(023) 695 19 03 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Ciechanów Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo Młynarskiego w Ciechanowie S.A. ul. Małgorzacka 8 06-400 Ciechanów tel.(023) 672 51 14 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Iłowo Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego w Iłowie IŁPASZ S.A. ul.Straszica 35 06-570 Iłowo tel.(023) 654 43 00 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Wyszków ul. Zakolejowa 11 Wytwórnia Pasz EKSPASZ-WYSZKÓW Sp. z o.o. ul. Zakolejowa 11 07 - 200 Wyszków tel.(0-29) 742 41 33, 742 50 24 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Spółdzielnia Pracy "Metaloport"/nSzczecin Składnica Akt/nNowogard/nul.Wojska Polskiego 3 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Spółdzielnia Pracy "Foto Studio"/nSzczecin Spółdzielnia Pracy "Ornament"/nSzczecin /nul.Dąbrowskiego 38/40 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Spółdzielnia Pracy Remedium w Warszawie (w tym akta Stołecznego Związku Spółdzielni Pracy w Warszawie) Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa tel./fax: (22)835 12 60, 536 281 663, e-mail:archiwum@krs.com.pl, sekretariat@krs.com.pl akta osobowo-płacowe suplement II
Spółdzielnia Pracy Dziewiarskiej Runo w Warszawie Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa tel./fax: (22)835 12 60, 536 281 663, e-mail:archiwum@krs.com.pl, sekretariat@krs.com.pl akta osobowo-płacowe suplement II
Spółdzielnia Pracy Asko-Varsowia w Warszawie Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa tel./fax: (22)835 12 60, 536 281 663, e-mail:archiwum@krs.com.pl, sekretariat@krs.com.pl akta osobowo-płacowe suplement II
Spółdzielnia Murator w Warszawie (likwidator nie przekazał akt ) Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa tel./fax: (22)835 12 60, 536 281 663, e-mail:archiwum@krs.com.pl, sekretariat@krs.com.pl suplement II 992700/611/2415/2019-SAK; UNP: 2019-00712716
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Jeleniej Górze Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa tel./fax: (22)835 12 60, 536 281 663, e-mail:archiwum@krs.com.pl, sekretariat@krs.com.pl akta osobowo-płacowe suplement II
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rudnej Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa tel./fax: (22)835 12 60, 536 281 663, e-mail:archiwum@krs.com.pl, sekretariat@krs.com.pl akta osobowo-płacowe suplement II
Bank Spółdzielczy w Skoroszycach Krajowa Rada Spółdzielcza Archiwum Spółdzielcze 01-918 Warszawa ul. Nocznickiego 29 tel. 8351260 akta osobowo-płacowe suplement II
Spółdzielcze Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Lewartowskiego w Łodzi (Łodzianka) Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa tel./fax: (22)835 12 60, 536 281 663, e-mail:archiwum@krs.com.pl, sekretariat@krs.com.pl akta osobowo-płacowe suplement II