Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górsku Archiwum Państwowe w Toruniu 346/II 1970-1972 Ewidencja sołtysów
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zatorze Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu 63 1950-1954 niekompletna
Biuro Projektów Górnictwa Skalnego BIPROKRUSZ ul. Rzemieślnicza 1, Kraków Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl 1979-1991 dokumentacja płacowa 992700/611/1226/2017-SAK-WJ; UNP: 2017-00126535
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Radomiu, Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego “PZZ” w Warszawie Młyn w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Urządzeń Kolejowych w Radomiu, PKP Kolejowe Zakłady Automatyki w Lublinie Oddział Produkcyjno-Montażowy w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "TRANSBUD" w Radomiu, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa “TRANSBUD – KIELCE” oddział w Radomiu Centrum Informatyki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Archiwum Rotacyjne w Otwocku - Punkt Obsługi w Radomiu ul. Zielińskiego 13, 26-600 Radom tel. 048 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Radomiu, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Kielcach Zakład nr 1 w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych "WTÓRPOL" w Radomiu, Wojewódzka Zbiornica Przemysłowych Surowców Wtórnych na Woj. Kieleckie z siedzibą w Radomiu, Radomskie Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żochach - Żochy Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Produkcji Prefabrykatów i Usług w Bogucinie, Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane ZPP – Bogucin Fabryka Domów w Bogucinie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOS ul Rydygiera 8 Warszawa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOS Sp. z o.o. ul Rydygiera 8 Warszawa Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego Lublin ul.Zana 38 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług "METALZBYT" w Radomiu, Centrala Zbytu Wyrobów Metalowych “METALZBYT” Bytom Oddział Terenowy w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Chemicznego Przerobu Żywicy w Garbatce-Letnisko Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Budowy Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Melioracyjnego w Kozienicach z/s w Łuczynowie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Białobrzegach Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Biuro Projektów Budownictwa Rolniczego ul.Jagiellończyka 8 Gorzów Wlkp. Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Biuro Projektowo-Usługowe MIASTOPROJEKT w Gdańsku ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 dokumentacja kadrowa i płacowa Suplement; 992700/611/1231/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00136774
POZPRIM S.A. Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1979 r.)
Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Medycznego i Optycznego OMEL-PROJEKT Warszawa ul. Mińska 25 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumentacja płacowa (niekompletna) 992700/611/1226/2017-SAK-WJ; UNP: 2017-00126535
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "BUDOCHEM" w Radomiu, Przedsiębiorstwo Budowy Kopaln Surowców Chemicznych w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego Poznań ul. Piekary Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1973 r.- od 1971 r. niepełne)
Odlewnie Radomskie w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych w Radomiu, Kombinat Budowlany w Radomiu Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny w Radomiu/n/n Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Lipskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Lipsku, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego – Lipsko n/Wisłą Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Biuro Projektowo–Techniczne „BIPROPTECH” Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od lat 50 -tych)
Kozienicka Fabryka Mebli w Kozienicach, Kieleckie Fabryki Mebli Zakład nr 3 w Kozienicach Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Biuro Projektowo-Technologiczne i Dostaw Inwestycyjnych POLAM-PROJEKT ul. Karolkowa 32/44, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.plMinisterstwo Rozwoju, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. (22) 273 72 87, e-mail: archiwum@mr.gov.pl; http://www.mr.gov.pl; http://mr.bip.gov.pl/rejestry-mr/wykaz-zlikwidowanych-zakladow.html osobowo-płacowa 992700/611/1226/2017-SAK-WJ; UNP: 2018-00120292
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłu Ceramiki Budowlanej CERPRI, Warszawa, ul. Krasińskiego 16 a Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Toruńskie Zakłady Produkcji Betonów - Toruń, Betoniarnia Koronowo, ul. Kotomierska 13 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dok. płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakład Betoniarski Nr 1 - Chełmno, ul.Polna 27 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Przemysłu Betonów PREFABET w Toruniu Zakład Betoniarski Nr 1 - Chełmno, ul. Polna 27 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Toruńskie Zakłady Przemysłu Budowlanego Przedsiębiorstwo Państwowe w Chełmży Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Przemysłu Betonów PREFABET - Toruń, ul. Targowa 26, póżniej - ul. Lipnowska 25/29 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
TORREM - Toruńskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Betonów, Toruń, ul. Jagiellońska 10 oraz ul. Targowa 26 Ministerstwo Rozwoju, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. (22) 273 72 87, e-mail: archiwum@mr.gov.pl; http://www.mr.gov.pl; http://mr.bip.gov.pl/rejestry-mr/wykaz-zlikwidowanych-zakladow.html dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Toruńskie Zakłady Produkcji Betonów, Toruń, ul. Jagiellońska 10 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Toruńskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych Przedsiębiorstwo Państwowe w Toruniu, ul. Łazienna 18 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Toruńskie Zakłady Produkcji Betonów - Toruń, Betoniarnia Łącko, pow. Inowrocław Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535