Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Toruńskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Betonów TORREM w Toruniu, Zakład Betoniarski Nr 5, Łącko, pow. Inowrocław Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Sp. z o.o./nw Myszewie/n82- 230 Nowy Staw/n JUPI Spółka z o.o.; /nul. Piaskowa 6; /n82-300 Elbląg; /ntel/fax: 55-235-42-60; /nARCHIWUM; /nemail: jupi@jupi.pl; /nwww.jupi.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement
Lubelskie Przedsiębiorstwo Remontowe Przemysłu Ciężkiego, Lublin Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna od 1979 r. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo "HYDROBUDEX" Spółka z o.o.,/nul. Zielona 1,/n67-200 Głogów Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław, tel. (71)328 81 01, (71) 328-83-95, fax (71) 328-80-45, e-mail:sekretariat@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl akta osobowo-płacowe z lat 1991-1997 SEKE 610-39/03
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe, "KONSUMY", Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumenty płacowe od 1976 r. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego "FADOM", ul. Boczna 3 - Żory Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego/nGliwice/nul.Bajana 3 Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 dokumentacja osobowa i płacowa suplement 2
Zespół Robót Inżynieryjnych/nGliwice/nul. Łabędzka 26 Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 dokumentacja płacowa i osobowa suplement 2
Powszechna Agencja Handlowa, Kraków, Rynek Główny 38 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Pełnomocnik Gospodarki Torfem, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Państwowy Inspektorat Gospodarki Materiałowej (3) - CUP, Warszawa, ul. Mazowiecka 11 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakład Montażu Elementów Dyskretnych, Mońki, al. Wojska Polskiego 40 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakład Montażu i Układów Scalonych, Ostróda, ul. Grunwaldzka 41 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakład Produkcji Termistorów, Łęczna, ul. Lubelska 12 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna z lat 1983-1994 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakład Doświadczalny Urządzeń Technologicznych, Warszwa, ul. Wołoska 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna od 1979 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Fabryka Półprzewodników "TEWA", Warszawa, ul. Wołoska 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników "TEWA", Warszawa, ul. Wołoska 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników "CEMI", Warszawa, ul. Wołoska 5, ul. Komarowa 5 Ministerstwo Rozwoju, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. (22) 273 72 87, e-mail: archiwum@mr.gov.pl; http://www.mr.gov.pl; http://mr.bip.gov.pl/rejestry-mr/wykaz-zlikwidowanych-zakladow.html dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ośrodek Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerswa Przemysłu i Handlu/nŁódź/nul.Kilińskiego 172 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa niekompletna Suplement 2
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Lubinie Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Olsztynie Archiwum Państwowe w Olsztynie 500 1945-1947 Dokumentacja osobowa niekompletna , brak dokumentacji finansowej
Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy ZSMP w Nowym Sączu Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu 204 1976 – 1992 Akta osobowe, listy płac z l. 1984 – 1991
Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego Supraśl (obecnie Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Supraślu) Archiwum komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, ul. Warszawska 3 tel. (085) 653 73 28 Akta osobowe (akta osób zatrudnionych do 1992 r.)
Wojewódzki Ośrodek Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia w Łomży (obecnie Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku ul. Żurawia 14) Archiwum b. Wojewódzki Ośrodka Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia w Łomży, ul. Piłsudskiego 11 A tel.(086) 218 26 26 Akta osobowe
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Mokrzeszowie Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu ul. Waygarta 8 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakład Budowlano-Montażowy/nNr 3/nKobyłka/n Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z.o.o./n03- 750 Warszawa/ntel.619- 27-90 dokumentacja osobowo-płacowa. Suplement 2
Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z.o.o./nul.Grodzieńska 21/29/n03-750 Warszawa/ntel.619 - 27-90 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Mazowiecki Kombinat Budowlany w Legionowie, al. Legionów Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa Suplement 2; 992700611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą - Departament Personalny - Wydział Placówek Za Granicą, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowo-płacowe (dok. płacowa niekompletna) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Fabryka Maszyn Rolniczych ROFAMA, Rogoźno Wielkopolskie, ul. Dojazdowa 4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe pracowników, którzy przeszli do OBR SPR SUPROL 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Żeglugi - Centralny Zarząd Zaopatrzenia Techniczno-Materiałowego, Warszawa, Plac Trzech Krzyży Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Żeglugi - Centralny Zarząd Portów, Warszawa, Plac Trzech Krzyży Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Rynku Wewnętrznego - stanowiska kierownicze (WZP, PWM i PWRN) Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych MRW (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, Warszawa, ul. Krucza 36 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osób powołanych na kierownicze stanowiska - dok. płacowej brak 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe dyrektorów (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa, ul. Wspólna 4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe (dok. płacowa niekompletna) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu i Handlu po reorganizacji Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Lekkiego Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe dyrektorów (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Powiatowy Zarząd Gminnych Ośrodków Maszynowych w Iłży Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 107 1955 - 1957 Tylko osobowa, niekompletna