Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
CEKAR Centrum Komputeryzacji Rynku, Szczecin ELTRADE Sp.z.o.o. Szczecin, ul. Żółkiewskiego 12 a dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zarząd Nadbrzeży i Melioracji/nMiejskich/nSzczecin Zakład Usług Komunalnych/nSzczecin/nul.Ku Słońcu 125 a dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe dyrektorów (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl kadra kierownicza - dok osobowa (brakj dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe dyrektorów (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe dyrektorów (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu i Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe kierowników (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła - WZPT: Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Kielce, Łódź, Kraków, Opole, Lublin, Olsztyn, Poznań, Białystok, Rzeszów, Katowice, Gdańsk, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe dyrektorów (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego - Instytuty i Ośrodki Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe dyrektorów (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Handlu Zagranicznego - Wydział placówek za granicą , Warszawa, Plac Trzech Krzyży 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowo-płacowe (dok. płacowa niekompletna) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe dyrektorów,dok. płacowej brak 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Warszawie, ul. Krucza 36 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowo-płacowe (dok. płacowa z lat 1978-1988) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Energetyki, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osbowo-płacowe (dok. płacowa od 1978 roku) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Urząd Naftowy, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowo-płacowe (dok. płacowa od 1978 roku) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jaworze Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Rejonowy Związek Spółek Wodnych Lubin Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Budowlana Spółdzielnia Pracy im. Karola Świerczewskiego w Warszawie Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 441/I 1950-1960 Akta osobowe
Centralny Zarząd Energetyki, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowo-płacowe (dok. płacowa od 1978 roku) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowo-płacowe (dok. płacowe od 1978 roku) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Górnictwa Węglowego Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowo-płacowe (dok. płacowa z lat 1978- 1988) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Łódzkie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Lekkiego w Łodzi, ul. Limanowskiego 87 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa ( dok. płacowa od 1980r) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Łódzkie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego, Łódzkie Przedsiębiorstwo Budowlane "Południe" w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, ul. Milionowa 12, ul. Piotrkowska 280, ul. Traktorowa 196 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Kopalnia Ziemi Krzemionkowej, Piotrkowice Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Krakowskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "JUBILER", Kraków, ul. Wł. Reymonta 22 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy/nSzczecin/nul.Wyszyńskiego 14 Spółdzielnia Pracy "Optimus"/nSzczecin ul.Wyszyńskiego 14 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Szczecińskie Zakłady Gastronomiczne "Północ"/nSzczecin Spółdzielnia Usług Gastronomicznych/nSzczecin/nul.Żółkiewskiego 12a dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Nr 1 - Szczecin, al. Jedności Narodowej 42 "Jedynka" Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe/nSzczecin/nul.Boh.Warszawy 34/35 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Szczecińska Baza Remontowa Przemysłu Terenowego Mat.Budowlanych/nSzczecin/nul.Cyryla i Metodego Waryński - Famabud Sp.z.o.o./nSzczecin/nul.Cukrowa 12 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Spółdzielnia Pracy Dokumentacji Technicznej/nSzczecin Spółdzielnia Pracy "Ornament"/nSzczecin ul. Dąbrowskiego 38/40 dokumentacja osobowo - płacowa Suplemen 2t
Spółdzielnia Pracy "Autopomoc"/nSzczecin ul.Mazurska Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych/nSzczecin ul.Gdańska 9/11 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Toruniu Archiwum Państwowe w Toruniu 478/II 1952-1962 Dane personalne kierowników młynów
Resortowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Gdańsku Archiwum Państwowe w Gdańsku 2374 1971- 1989
Gmina Trzebień - akta gminy Archiwum Państwowe w Radomiu 261 1951-1952 Wykazy pracowników
Rejon Lasów Państwowych w Leżajsku Archiwum Państwowe w Rzeszowie 669 1945-1959 1954-1959 osobowe listy płac
Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane/nSzczecin "Jedynka"Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe /nSzczecin/nul.Boh.Warszawy 34/35 dokumentacja osobowo-placowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Produkcji Garbarskiej PROGAR w Żyrardowie, Żyrardów Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/6116/23/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Suszarnictwa Płodów Rolnych przy Fabryce Maszyn Rolniczych AGROMET-ROFAMA, Rogoźno Wielkopolskie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowo-płacowe (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe (dok. płacowej brak) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowo-płacowe (dok. płacowa od 1978 roku) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535