Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowo-płacowe (dok. płacowa od 1978 roku) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Instytut Planowania, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Zaopatrzenia Przemysłu Chemicznego w Gliwicach, Centralne Biuro Zaopatrzenia Przemysłu Chemicznego, Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Chemicznego w Glilwicach, Centralny Zarząd Zaopatrzenia Przemysłu Chemicznego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Chemicznego w Gliwicach Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 akta osobowe suplement II
Centralne Biuro Zaopatrzenia Przemysłu Chemicznego Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 akta osobowe suplement II
Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła - Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumenty osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie 480 1950-58 akta osobowe
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Fordonie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 903 1946-1960 osobowa
RSW w Słuchaju Archiwum Państwowe w Toruniu 521/II 19521957 Ewidencja członków Księga rozliczeń
RSW w Mgoszczu Archiwum Państwowe w Toruniu 521/II 1955 1955-1957 Ewidencja członków Księga rozliczeń
Centralny Zarząd Przemysłu Teletechnicznego - Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumenty osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Miejskiego Handlu Detalicznego, Warszawa, ul. Piękna 66 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe (dokumentacji płacowej brak) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Urząd Planowania, Biura Planowania Regionalnego Ministerstwo Rozwoju, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. (22) 273 72 87, e-mail: archiwum@mr.gov.pl; http://www.mr.gov.pl; http://mr.bip.gov.pl/rejestry-mr/wykaz-zlikwidowanych-zakladow.html 1987-1997 dokumentacja osobowo-płacowa (płacowa od 1987r do 1997r) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Urząd Planowania /13/ - Warszawa, Plac Trzech Krzyży 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa (płacowa niekompletna) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
ZUIWA POLONIT, Łódź, ul. Rewolucji 1905 R. Nr. 52 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki UNITRA-SERWIS, Bydgoszcz ul. Magnuszewska 8 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki UNITRA-SERWIS, Szczecin ul. Wojska Polskiego 244 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki UNITRA-SERWIS, Olsztyn ul. Pstrowskiego 16 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki UNITRA-SERWIS, Lublin ul. Mełgiewska 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki UNITRA-SERWIS Gdańsk-Oliwa ul. Lęborska 23B Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement II 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00215686
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki "UNITRA-SERWIS", Oddział Warszawa ul. Górczewska 10 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki "UNITRA-SERWIS", Wrocław, ul. Kołłątaja 32 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Krasnymstawie 1950-1963 Archiwum Państwowe w Zamościu 188 1950-1955 Listy płac, akta osobowe
Rejon Lasów Państwowych Radzyń Kolejka Leśna w Parczewie Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 87 -1956- wykazy pracowników
Rejon Lasów Państwowych w Tarnowie Archiwum Państwowe w Przemyślu 538 1950 akta personalne
Budowlana Spółdzielnia Pracy w Węgrowie Archiwum Państwowe w Siedlcach 703 1974- 1984 akta osobowe
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki UNITRA-SERWIS Poznań ul. Wybickiego 13/14 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement II 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00215686
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki UNITRA-SERWIS Łódź ul. Sienkiewicza 75/77 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement II 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00215686
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki UNITRA-SERWIS Katowice ul. Francuska 35/37 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement II 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00215686
Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki UNITRA-SERWIS Kraków ul. Senatorska 16 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement II 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00215686
Centrala Państwowego Handlu Wewnętrznego, Warszawa, Pl. Powstańców 1 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe, dokumentacja płacowa z lat 1978-1991 niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00126535
Centrala Państwowego Handlu Wewnętrznego - Zakład Usług Administracyjnych, Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 1 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl akta osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00126535
Centrala Techniczna w Warszawie ul. Flory 9 , Al. Niepodległości 29 Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 dokumentacja osobowa (brak płacowej) suplement II
Gmina Trąbki pow. Kraków - akta gminy. Archiwum Państwowe w Krakowie 1073 1940 - 1954 Niekompletne akta osobowe i karty wynagrodzeń pracowników gminnych
Gmina Świerże Górne – akta gminy Archiwum Państwowe w Radomiu 259 1950-1951 Wykazy pracowników
Gmina Świątniki Górne pow. Kraków - akta gminy Archiwum Państwowe w Krakowie 1072 1945 - 1950 Niekompletne akta osobowe pracowników gminnych
Centralne Laboratorium Stosowania i Przetwórstwa Tworzyw Sztycznych, Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych - Laboratorium Branżowe -ZUIWA AZBEST, Łódź, ul. Rewolucji 1905R. Nr. 52 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Gmina Przedborze - akta gminy Archiwum Państwowe w Kielcach 641 1945 – 1954 Tylko osobowa, niekompletna
Biuro Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń - Katowice Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00126535
Centralny Zarząd Zaopatrzenia, Warszawa, ul. Senatorska 6 Ministerstwo Rozwoju, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. (22) 273 72 87, e-mail: archiwum@mr.gov.pl; http://www.mr.gov.pl; http://mr.bip.gov.pl/rejestry-mr/wykaz-zlikwidowanych-zakladow.html dokumentacja osobowa (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535