Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłu Terenowego/nSzczecin Urząd Miejski/nWydział Organizacyjny /nPl.Armii Krajowej 1/n70 - 456 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zakład Mechaniczno-Elektryczny/nSzczecin Urząd Miejski/nWydział Organizacyjny /nPl.Armii Krajowej 1/n70 - 456 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zakład Wytwórczo-Usługowy Przemysłu Terenowego/n"TERUS"/nSzczecin Urząd Miejski/nWydział Organizacyjny /nPl.Armii Krajowej 1/n70 - 456 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Szczeciński Zakład Usług Przemysłu Terenowego/nSzczecin Urząd Miejski/nWydział Organizacyjny /nPl.Armii Krajowej 1/n70 - 456 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Komunalnego "Prokom"/nSzczecin Urząd Miejski/nWydział Organizacyjny /nPl.Armii Krajowej 1/n70 - 456 Szczecin dokumentacja osobowo- płacowa Suplement 2
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Szczecinie/nSzczecin Pogodno; Śródmieście, Dąbie, n.Odrą, Urząd Miejski/nWydział Organizacyjny /nPl.Armii Krajowej 1/n70 - 456 Szczecin dokumentacja osobowo płacowa/nSzczecin- Pogodno /npracownicy sezonowi (1958 -1963)/nSzczecin-Dąbie - pracownicy bibliotek (1958 -1974)/n Suplement 2
Zespół Usług Projektowych/nSzczecin Urząd Miejski/nWydział Organizacyjny /nPl.Armii Krajowej 1/n70 - 456 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Miejskie Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań/nSzczecin Urząd Miejski/nWydział Organizacyjny /nPl.Armii Krajowej 1/n70 - 456 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zarząd Gospodarki Terenami/nSzczecin Urząd Miejski/nWydział Organizacyjny /nPl.Armii Krajowej 1/n70 - 456 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zakłady Porcelitu Stołowego "Pruszków" w Pruszkowie, Pruszków (dokumentacja w trakcie porządkowania) Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa Suplement 2; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Wieluniu Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu 148 1954-1962 tylko akta osobowe
Rejon Lasów Państwowych w Lubaczowie Archiwum Państwowe w Przemyślu 1950-1953 1955-1959 listy płac akta osobowe
Rejon Lasów Państwowych w Przemyślu Archiwum Państwowe w Przemyślu 540 1956-1959 akta osobowe
Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych im.Batalionu Czwartaków Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Juwentur Sp.z.o.o. /nWarszawa Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z.o.o./nul.Grodzieńska 21/29/n03-750 Warszawa/ntel.619-25-90; 619-27-90 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
PHILPOL Spółka z o.o., Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa Suplement 2; 992700611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
TEX-COLOR Sp. z o.o. w Pruszkowie, Pruszków Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa Suplement 2; 992700611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Polisa" S.A Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z.o.o./nul.Białostocka 5/nWarszawa/ntel.670-22-33 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Z$Z/nWarszawa Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z.o.o./nul.Grodzieńska 21/29/n03-750 Warszawa/ntel.619-25-90; 619-27-90 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Narzędziownia Ursus sp. z o.o. Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa Suplement 2 99700/611/2958/2018 UNP: 2018-00435183
MILORD Spółka z o.o., Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 osobowo-płacowa Suplement 2; 992700611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Arbiter - Serwis - Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2; 992700/611/2958/2018-SAK
IBERPOL Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2; 992700/611/2958/2018-SAK
INAR Spółka z o.o. w Warszawie, Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 osobowo-płacowa 992700/6116/23/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
URSA - MINOR - Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2; 992700-611/2958/2018
MEDIKAMENTA Sp.z.o.o./nWarszawa Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z.o.o./nul.Grodzieńska 21/29/n03-750 Warszawa/ntel.619-25-90; 619-27-90 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Pol -Kom/nOtwock Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z.o.o./nul.Grodzieńska 21/29/n03-750 Warszawa/ntel.619-25-90; 619-27-90 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Rejon Lasów Państwowych w Lubaczowie Archiwum Państwowe w Przemyślu 539 1950-1953 listy płac akta osobowe
Cukiernia Akademicka w Toruniu Archiwum Państwowe w Toruniu 490/II 1946-1947 Wykaz pracowników
Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Brodnicy Archiwum Państwowe w Toruniu 574/II 1945-1950 Wykazy pracowników, listy płac
Remontowo - Konserwacyjna Spółdzielnia Pracy “ODBUDOWA” w Zambrowie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży ul. Legionów 36 18-400 Łomża 236 1953-1958 Tylko osobowe
Polimex -Cekop; Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków BHZ/nWarszawa/n Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z.o.o./nul.Grodzieńska 21/29/n03-750 Warszawa/ntel.619-25-90; 619-27-90 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Spółdzielnia Inwalidów im. Powstańców Warszawy, Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa Suplement 2; 992700611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Centrala Zaopatrzenia Energetyki i Węgla Brunatnego, Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokuemntacja osobowo-płacowa 992700/6116/23/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Business Foundation Sp. z o.o., Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Towarzystwo Ubezpieczeniowe "FENIX" S.A., Katowice Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa 992700/6116/23/2012/SAK
Spółdzielnia Inwalidów "Zakroczymianka", Nowy Dwór Maz. Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1979-1998 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Pomorskie Przedsiębiorstwo Robót Geodezyjno-Kartograficznych S.A./nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Budownictwa STOL-AL/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2