Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Budowlana Spółdzielnia Pracy KOLEKTYW Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 437/I 1953-1961 Akta osobowe
Bydgoskie Zjednoczenie Budownictwa w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1246 1976-1982 płacowa
Bydgoska Fabryka Maszyn H. Loehnert w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 641 1939-1943 płacowa
SOVPOLDA Sp. z o.o., Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa Suplement 2; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
MEG-ART Spółka z.o.o, Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 osobowo-płacowa Suplement 2; 992700611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
P.P. "Moda Polska" - Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2; 992700/611/2958/2018
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych /nul.1-go Maja/nPruszków Centrum Informacji Prawno-Finansowej/nul.Grodzieńska 21/29/n03-750 Warszawa/ntel.619-27-90 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
PONAR - Pruszków Centrum Informacji Prawno-Finansowej/nul.Grodzieńska 21/29/n03-750 Warszawa/ntel.619 -27 -90 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Agencja Usługowo-Handlowa "Colman" Sp. z o.o. Warszawa Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Ekspozytura w Nidzicy ul. Jagiełły 2A, 13-100 Nidzica tel. (89) 625-33-14 dokumentacja osobowo - płacowa 992700/6116/23/2012/SAK
PHZ "Marko - Exim" Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2 992700/611/2958/2018-SAK
Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane GRYFBUD/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zakłady Budowlano-Remontowe/nPGR/nPiaski Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zakłady Mięsne "ŻERAŃ" - Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2; 992700/611/2958/2018-SAK
Stołeczne Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego w Karczewie Centrum Informacji Prawno-Finansowej sp.z.o.o./nul.Grodzieńska 21/29/n03-750 Warszawa/ntel.619 - 27 -90 dokumentacja osobowo-płacowa/nbez dokumentów z Nowego Dworu Maz. Suplement 2
Cegielnia Radłów Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie 476 1946-1958 niekompletne akta osobowe
Centrala Nasienna Jelenia Góra Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Biuro Pełnomocnika Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych d.s. Branży Instalacyjnej Warszawa ul.Wspólna Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1968- 1982
Biuro Pełnomocnika Ministra Budownictwa ds. Budowy Obiektów Służby Zdrowia i Obiektów Użyteczności Publicznej Warszawa, ul.Dibois 9 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1982 - 1989
Biuro Obsługi Związków Sportowych Rzeszów 35 – 011 ul. Pułaskiego 13 a Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 31 – 049 Rzeszów dokumentacja kadrowa i płacowa /niekompletne/
Biuro Generalnego Koordynatora Budowy Police II Police ul. Walki Młodych 1 woj. szczecińskie Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1984- 1988
Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków Białystok (obecnie Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku) Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków ul. Dojlidy Fabryczne 23 15 – 565 Białystok tel. (085) 741 23 32 Akta osobowe
Biuro Urządzeń i Melioracji Rolnych Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Biuro Uruchomień Sprzętu Specjalnego BUSS, ul. J. Rydygiera 11/13, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl płacowa od 1978 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 2017-00126535
Biuro Techniczne Nowych Uruchomień Przemysłu Lotniczego PZL Al.St.Zjednoczonych 61 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego oraz oddziały ul.Krucza 24/26 Warszawa Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny ul.Hoża 66/68 Warszawa tel. 628 70 81 wew.157 dokumenty osobowe, dokumenty płacowe dokumenty osobowe 1980 roku 1980 roku1980 roku płacowe od 1980 roku Suplement
Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Rolnictwa BIPROZET ul. Wspólna 30 Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Biuro Projektów Przemysłu Tworzyw i Farb „PROERG” ul.Zwycięstwa 21 Gliwice Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Biuro Projektów Organizacji i Mechanizacji Robót Elektrownianych „BORM” Katowice Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie 1320 1950-53 niekompletne akta osobowe i listy płac
Centrala Odzieżowa Wrocław 50-950 Sw.Antoniego 2/4 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Centrala Spółdzielni Spożywców “Społem” Oddział Okręgowy w Białogardzie Archiwum Państwowe w Koszalinie 67/II 1945-1950 osobowa
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Jasło” ul.Towarowa 16 38-200 Jasło Przedsiębiorstwo Transportowo -Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-KROSNO” ul.Rewolucjonistów 10 38-40 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Jarosław” ul.Morawska 2 37-500 Jarosław Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu - Archiwum dokumenty kadrowe i płacowe
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Kielce, ul. Leonarda 18 (dawna Moniuszki) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Leonarda 18 tel. 344 14 61 (66) Dokumenty kadrowe i płacowe
Biuro Projektowo–Usługowe Inwestycji Turystycznych i Sportowych Kielce, ul. Witosa 76 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Biuro Projektowo-Badawcze Budowy Rurociągów Energetycznych „ENERGOPOL” ul.Marszałkowska 82 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1974- 1991
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT” Sosnowiec ul.Partyzantów 11 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Biuro Projektowo–Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT” Gliwice ul.Góry Chełmskiej 15 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT” Wrocław ul.Oświęcimska 38/40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe