Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT” Opole ul.1-go Maja 29 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Biuro Projektowo–Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT” Olsztyn 10 –959 ul. Kościuszki 89 /91 Biuro Projektowo – Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 10 – 959 Olsztyn tel. (089) 527 02 13 dokumenty osobowe i płacowe
Biuro Projektowo–Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT-KIELCE” Kielce, ul. Wesoła 47/49 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Biuro Projektowania Inwestycyjnego i Organizacji Budów „BIPROORB” ul.Korfantego 191, Katowice Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Biuro Planowania Przestrzennego Przedsiębiorstwo Państwowe w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Centralny Zarząd Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie 412 1951-57 akta osobowe
Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych Okręg w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1047 1946-1947 osobowa i płacowa
Centralny Zarząd Budownictwa Węglowego w Katowicach Archiwum Państwowe w Katowicach 394/IV 1950-1958 niekompletna, tylko osobowa
Biuro Planowania Przestrzennego i Projektowania PP Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT” Al.Niepodległości Tychy Śląski Urząd Wojewódzki ul.Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Wrocław, 50-950 ul.Zapolskiej 2 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Poznań ul. Piekary 14 / 15 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1974 r.)
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Zagospodarowania Wisły 04-051 Warszawa ul. Nowopoligonowa 1 Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Archiwum Ministerstwa tel.825-00-01 w.398 akta osobowe kartoteki wynagrodzeń lub listy płac 1978 - 1982
Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Realizacji Inwestycji Surowcowych w ZSRR ul.Wspólna 2 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1987- 1992
REN – KON Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne Spółka z o.o. Kraków ul. Łowińskiego 9 ( kontynuacja BUDOSTALU-9) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Nisku Nisko 37 – 400 ul. Rudnicka 11 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Rejonowy Związek Spółek Wodnych Bystrzyca Kłodzka Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy w Starachowicach - Starachowice Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - Starachowice 27-200, ul. Główna 8 ( dawna ul. Radomska 29); tel. 41 275 30 70 e- mail: archiwum. farr@wp.pl akta osobowe: 1956-1999; dokumentacja płacowa: 1969-1999 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1213/2015-SAK; UNP:2017-00164024
Remontowa Stocznia Rzeczna Nowa Sól Centralny Związek Spółdzielczości Pracy ul.Żurawia 47 00- 680 Warszawa tel .628-06-68, 628 51 86 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Rejonowy Związek Spółek Wodnych Słupsk Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe z lat 1979 -1991 Suplement
Rejonowy Zarząd Hodowli Elitarnej Zwierząt Kraków /ostatnia nazwa Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi, Kraków, ul. Krzyża 17/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Cementownia „PODGRODZIE” w Raciborowicach Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Cegielnia w Jeleniej Górze Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Gmina Starogród - akta gminy Archiwum Państwowe w Toruniu 410/II 1945-1954 sprawy osobowe
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ustroń ul.Myśliwska 10 Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Przedsiębiorstw Państw. dokumenty osobowe i płacowe
Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Gospodarki Komunalnej w Brzegu Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Olsztyn 10 – 542 ul. Dąbrowszczaków 39 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Rzeszów 35 – 025 ul. Lisa – Kuli 20 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 31 – 049 Rzeszów dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Przemyśl ul. Tysiąclecia 37 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Nowogardzie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki W Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. Ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Jarosłwiu z / s w Szówsku ul. Świerczewskiego 25 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Janowie Lub. Janów Lubelski 23 – 300 ul 1 Maja 27 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu Ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Giżycku Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne Rzeszów 35 – 189 ul. Hanasiewicza 19 Podkarpacki Urząd Wojewódzki W Rzeszowie Ul. Grunwaldzka 15 31 – 049 Rzeszów dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne Pasłęk 14 – 400 ul. Westerplatte 52 Urząd Miasta i Gminy Pasłęk Ul. Pl. Św. Wojciecha 5 14 – 400 Pasłęk tel. 055/ 248 20 01 dokumenty osobowe i płacowe
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne Łomża 18 – 400 ul. Fabryczna 9 Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe (dot. pracowników, którzy nie przeszli do pracy w spółce ) 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne Lidzbark Warmiński Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „INFRASTRUKTURA” s. c. ul. Armii Krajowej 2 10 - 047 Olsztyn tel. 534 01 99 dokumenty kadrowe i płacowe
Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu Delegatura w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1511 1967-1969 płacowa
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 622 1967-1975 tylko osobowe
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne Kwidzyń 82 – 500 ul. Żwirowa 4 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn Dokumenty osobowe i płacowe Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn