Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne i Zaopatrzenia Wsi w Wodę w Lesku Lesko 30 – 600 ul. 25- Lecia PRL 15 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Małopolski Urząd Wojewódzki Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52 33 –300 Nowy Sącz Akta zakładowe
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne Częstochowa ul.Piotrkowska 14 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne Końskie ul. Piłsudskiego 156 A „HYDROMEL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 156 A 26-200 Końskie tel. 372 23 22 Dokumenty kadrowe i płacowe
Remontowo – Budowlane Przedsiębiorstwo Państwowego Przemysłu Terenowego w Ulanicy k/ Dynowa Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl Dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Budowlana Spółdzielnia Pracy Remontowo - Konserwacyjna Nr 14 w Starachowicach Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 114 1954 - 1958 Tylko osobowa, niekompletna
Częstochowskie Zakłady Graficzne Al.NMP 52 Częstochowa Częstochowskie Zakłady Graficzne S..A. Al.NMP 52 Częstochowa tel.324-60-26 dokumenty kadrowe i płacowe
Fabryka Armatury ul.Byczyńska 42 Gorzów Śląski Spółka Przemysłowo-Handlowa „ARMAGOR” Sp.z o.o. ul.Byczyńska 42 46-310 Gorzów Śląski tel.359-40-03 dokumenty kadrowe i płacowe
BOMIS - Przedsiębiorstwo Obrotu Maszynami i Surowcami Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
BOMIS - Przedsiębiorstwo Obrotu Maszynami i Surowcami Minkowice k/ Lublina Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Świętokrzyski 27 – 400 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Olecku Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe Ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Budowy: Dąbrowa Górnicza EC- Łęg Elektrownia Połaniec Huta KATOWICE Nowy Sącz Stalowa Wola ZPP Skawina ZUI - Skawina ZZT – Skawina Hotele – Kraków, ul. Łanowa Nowy Targ Budowa: Łaziska , Rzeszów, Siersza , Tarnów (ostatnia nazwa „ENERGOPRZEM”) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe Krosno /ostatnia nazwa Jasielskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Jaśle, ul. Towarowa 27, 38 – 200 Jasło/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Bytomskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” ul,. 1 Maja 25/27 41-902 Bytom „PICBUD- BYTOM Spółka Akcyjna l.Dworcowa 25/27 41-902 BYTOM dokumenty kadrowe i płacowe
Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie Ciechanów CEDROB S.A. ul.Płocka 5 06- 400 Ciechanów tel.(023) 672 44 11 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Centralny Urząd Radiofonii w Warszawie Telewizja Polska S.A. 00-999 Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 17 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Usług Remontowych w Kielcach brak danych
Budowlana Spółdzielnia Pracy ROZBUDOWA Dzierżoniów Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Budowlana Spółdzielnia Pracy im. Polskiego Października w Koszalinie /w tym akta poprzednika: Sp. Pracy Konserwacyjno – Remontowej w Koszalinie/ Archiwum Państwowe w Koszalinie 60/II 1955-1961 tylko osobowa
BUDOSTAL –9 Przedsiębiorstwo Budownictwa Odnowy Zabytków i Produkcji Przemysłowej Kraków ul. Łowińskiego 2 Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe
BUDOPROJEKT - STOMIL, Warszawa, ul. Krucza 38/41 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl osobowo-płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Producentów Maszyn Budowlanych, Transportówych, Dźwignic i Urządzeń Technicznych BUMAR-ZEMAG, Warszawa, ul. Senatorska 6 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacji płacowej brak 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centrala Tekstylna Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe – od 1980 r.)
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Przemysłu Chemicznego BUDOERG, Bytom, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3a; Bytom, ul. S. Popławskiego; Radzionków, Krupski Młyn Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Wodociągowych w Mławie, Mława Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Rada Wojewódzka Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Białymstoku Archiwum Państwowe w Białymstoku; Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok; tel. 743 56 03, fax. 743 56 55; e-mail:sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl; www.bialystok.ap.gov.pl 1360 1973-1981 Akta osobowe pracowników rad FSZMP 1973-1978, wykazy osobowe pracowników RW i rad powiatowych 1973-1976, listy płac pracowników za czerwiec 1973-maj 1976
BUDIMOR Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 59, Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowe i dokumenty płacowe pracowników Suplement; 992700/611/1231/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00136774
BUD- TRANS -Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ul.Kasjopei 65 Gdańsk Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dział Archiwum Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych ul.Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk tel.301 - 05 -71 dokumentacja kadrowa i płacowa Suplement
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - RWPG (MZG INTERCHIMWOŁOKNO - Bukareszt, MZG INTERNIEFTIEPRODUKT - Sofia, MOG INTERELEKTRO - Moskwa, MOG INTERCHIM - Halle, MZG INTERTEXTILMASZ - Moskwa, CKMK DS. ETO - Moskwa, MOG INTERMETAL - Budapeszt, MZNP INTERROBOT - Moskwa, MZG INTERATOMENERGO - Moskwa, CZDM - Praga, MT ARGOMASZ - Budapeszt, MT AGROMASZ Przedstawicielstwo - Warszawa, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych - Dubna, Akademia Nauk ZSRR - Moskwa, ONZ - Genewa, Sekretariat RWPG - Moskwa) Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Raciborskie Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych „ŻELBET” ul.Łąkowa 28 Racibórz Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Bytomskie Zakłady Produkcyjno- Usługowe „PRODRYN” ul.Siemianowicka Bytom Stowarzyszenie Archiwistów Polskich ul.Józefowska 104 40-145 Katowice dokumenty kadrowe i płacowe
Biuro Radcy Handlowego - MWGZ, MHZ Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LATONA Sp. z o.o. w Krosinku –Zakład w Rawiczu (z-d Rawicz – Załęcze) Krosinko ul. Wiejska 27 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1974 r.)
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usłu- gowe Urządzeń Sportowych ul.Konopacka 19 Warszawa Urząd Wojewódzki w Warszawie akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1975 - 1995
Przedsiębiorstwo Wyrobów Turystycznych i Sportowych „POLSPORT” Jelenia Góra Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Wyrobów Ślusarskich Łódź, ul. Wedmanowej 5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Wyrobów Chemicznych „VIOLA PRODRYN” ul.Wieczorka 22 Gliwice Śląski Urząd Wojewódzki ul.Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A&A Sp. z o.o. w Szczecinie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie, Magazyn w Dobrej Szczecińskiej 1992-93 akta osobowe i płacowe, przekazane przez likwidatora
Przedsiębiorstwo Wyrobów Betonowych Łódź, ul. Zakładowa 154 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe