Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Fabryka Mebli "AiB" w Starachowicach/nul. Radomska 86 ;/nZakład Przemysłu Drzewnego "DREWSTAR", Starachowickie Zakłady Drzewne "Paged", Fabryka Mebli "AB", Fabryka Mebli AiB" Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - Starachowice 27-200, ul. Główna 8 ( dawna ul. Radomska 29); tel. 41 275 30 70. 1993-2012 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1213/2015-SAK; UNP:2017-00062950
Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Poligraficzne "Gryf" Spółka Akcyjna w likwidacji, 06-400 Ciechanów, ul. Moniuszki 17 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie osobowa z lat 1949-2011,/npłacowa z lat 1973-2011 992700/610A/9/2011/SAK
3 Investment Spółka z o.o. w likwidacji, 00-695 Warszawa,/nul. Nowogrodzka 47A Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie 2009-2010 dokumentacja ogólna 992700/610A/9/2011/SAK
Markas Service Spółka z o.o. w likwidacji, 31-429 Kraków,/nul. Ignacego Łukaszewicza 1 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie 2007-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/9/2011/SAK
Transamerica Trailer Leasing Spółka z o.o. w likwidacji, 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie 2000-2003 osobowo-płacowa 992700/610A/9/2011/SAK
RE-Union Spółka z o.o. w likwidacji, 50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1 EuroArchiv Spółka z o.o., 53-603 Wrocław, ul. Tęczowa 55, tel./fax. 71 341-22-83, 600-196-602, 509-583-213; e-mail: office@euroarchiv.pl, www.euroarchiv.pl 2008-2009 osobowo-płacowa 992700/610A/28/2011/SAK
KPIT Infosystems Central Europe Spółka z o.o. w likwidacji, 54-413 Wrocław, ul. Klecińska 123 EuroArchiv Spółka z o.o., 53-603 Wrocław, ul. Tęczowa 55, tel./fax. 71 341-22-83, 600-196-602, 509-583-213; e-mail: office@euroarchiv.pl, www.euroarchiv.pl 2006-2009 osobowo-płacowa 992700/610A/28/2011/SAK
FKZ Polska Spółka z o.o., 58-160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38 EuroArchiv Spółka z o.o., 53-603 Wrocław, ul. Tęczowa 55, tel./fax. 71 341-22-83, 600-196-602, 509-583-213; e-mail: office@euroarchiv.pl, www.euroarchiv.pl 2005-2009 osobowo-płacowa 992700/610A/28/2011/SAK
Urząd Powiatowy we Włocławku Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek akta 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Powiatowy w Rypinie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek akta 992700/610A/10/2012/SAK
Spółdzielnia Inwalidów "ELEKTRON" w likwidacji,/n43-600 Jaworzno,/nul. Staszica 20 Archiwum Państwowe w Katowicach, 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104, tel. (32) 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 1970-2005,/npłacowa z lat 1974-2011 992700/610A/15/2011/SAK
Przedsiębiorstwo ELEKTRON Spółka z o.o. w likwidacji,/n40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5a Archiwum Państwowe w Katowicach, 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104, tel. (32)208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 1988-2011,/npłacowa z lat 1990-2011 992700/610A/15/2011/SAK
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SUBIMET" Spółka z o.o., 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 Archiwum Państwowe w Katowicach, 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104, tel. (32)208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl 1993-1998 osobowo-płacowa 992700/610A/15/2011/SAK
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo Usługowa "Koliber" w Słupcy, woj. wielkopolskie, pow. słupecki Archiwum Serwis O.J.Jarczyńscy Spółka Jawna ul. Kleczewska 6, 62-400 Słupca NIP 6671756917, REGON 301655870 1996-2011 osobowo-płacowa 992700/610A/16/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kramsku woj. wielkopolskie, pow. koniński. Archiwum Serwis O.J.Jarczyńscy Spółka Jawna /nul. Kleczewska 6, 62-400 Słupca/nNIP 6671756917, REGON 301655870 1964-1996 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/16/2012/SAK
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Wojewódzki Rolniczy Ośrodek Naukowo-Doświadczalny w Bydgoszczy,/nWojewódzka Stacja Oceny Nasion w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SANBUD S.A." w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Urzędy Terenowe podległe Wydziałowi Finansowemu Prezydium WRN w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Wojewódzki Pomorski w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Tucholskie Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" Tuchola Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Towarzystwo Gospodarcze "Leader" S.A. ul. Kossaka 72/nBydgoszcz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 karty wynagrodzeń i listy płac z lat 1993-1999 992700/610A/10/2012/SAK
Technikum Wodno-Melioracyjne w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Technikum Weterynaryjne w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Technikum Rolnicze Wymyślin,/nZasadnicza Szkoła Rolnicza Wymyślin Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Technikum Rolnicze w Szubinie - Zasadnicza Szkoła Rolnicza Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Technikum Rolnicze /nSypniewo Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Technkum Rolnicze Stary Brześć,/nTechnikum Rachunkowości Rolnej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Technikum Rolnicze /nSamostrzel Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Technikum Rachunkowości Rolnej Chojnice, Zasadnicza Szkoła Rolnicza Chojnice Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Technikum Ogrodnicze w Aleksandrowie Kujawskim Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Szkoła Muzyczna we Włocławku Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Szkoła Muzyczna w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Szkoła Muzyczna w Inowrocławiu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Szkoła Muzyczna w Grudziądzu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Szkoła Muzyczna w Chełmnie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Szkoła Muzyczna w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian - Głębokie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian - Dąbrówka Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Spółdzielnia Pracy "POSTĘP" w Inowrocławiu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 spis pracowników z lat 1950-1951 992700/610A/10/2012/SAK
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM" w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 listy płac i karty wynagrodzeń 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAZAN"/nw Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Paszowych w Świeciu n. Wisłą Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek brak akt osobowych i płacowych 992700/610A/.10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Państwowe/nCukrownia Dobre Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek brak akt osobowych i płacowych 992700/610A/10/2012/SAK
Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego we Włocławku - Oddziały w: Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek akta 992700/610A/10/2012/SAK
Prezydium Wojewódzkich Rad Narodowych w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Wojewódzki Zespół Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Spółdzielnia Pracy "Inwestprojekt" w Toruniu/n(Zakład Usług Inwestycyjnych, Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Toruniu) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Rejonowa Dyrekcja Inwestycji w Grudziądzu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Rejonowa Dyrekcja Inwestycji /nw Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno Melioracyjnego "Meliorex" w Toruniu, Baza sprzętu melioracyjnego, Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Wielkobranżowe "Domixbud" Spółka z o.o. w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Turystyczne "Heliotur", /n"Drwęca" w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne DRO-INŻ. w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Biuro Preojektowo Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" /nw Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
Zespół Szkół Budowlanych i Rolniczych w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta do 1969r. 992700/610A/10/2012/SAK