Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Kombinat Budownictwa Komunalnego w Pile – Zakład Budownictwa Komunalnego Piła Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1981 - 1989)
Kombinat Budownictwa Komunalnego w Krośnie, Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych w Jaśle /ostatnia nazwa Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych w Jaśle, ul. Koralewskiego 13, 38 – 200 Jasło/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Kombinat Budownictwa Piła Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1977 – 1991- prac fizyczni, 1980 – 1991 – prac. umysłowi))
Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Nacpolsko Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa O/Terenowy w Olsztynie Archiwum Zakładow Gospodarstwa AWRSP w Poświętnem 09-100 Płońsk, ul.Sienkiewicza 11/13 tel.(023) 662 20 25 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Kombinat Budownictwa Komunalnego w Tarnowie Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Kombinat Budowlany w Tarnowie; ul. Kościuszki 3 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Kombinat Budowlany Olsztyn 10 – 456 ul. St. Wyszyńskiego 3 Archiwum Rotacyjne „Ład” ul. Partyzantów 18 10 – 521 Olsztyn tel. (089) 527 60 96 dokumenty osobowe i płacowe
Komitet Drobnej Wytwórczości Przemysłu Terenowego - Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Delegatura w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 730 1946 - 1950 Niekompletne karty wynagrodzeń
Urząd Wojewódzki w Pile Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta osobowe
Urząd Wojewódzki Poznański 1945 – 1950 Archiwum Państwowe w Poznaniu 471 1945 – 1950 akta osobowe pracowników Wydziału Aprowizacji i Handlu
Urząd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Starostwo Powiatowa w Stargardzie Szczecińskim dokumentacja kadrowa i płacowa
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dokumentacja płacowa niekompletna) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Komisja Obrotu Technicznego Ministerstwa Rolnictwa Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
KOMES - Zakłady Przemysłu Odzieżowego Słubice Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych i Zawodowa Straż Pożarna Siemiatycze (obecnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach) Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim ul. Poniatowskiego 11 Bielsk Podlaski Tel. (085 ) 730 42 36 Akta osobowe (prac. zwolnionych w okresie od 1.01.92 r. do 1.01.99 r.)
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych i Zawodowa Straż Pożarna Łapy (obecnie Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza w Łapach) 1)Ośrodek Szkolenia PSP ul. Płonkowska 18 – 100 Łapy , tel. (085) 715 33 65 2)Komenda Miejska PSP, Białystok, ul. Warszawska 3 tel. (085) 653 74 53 Akta osobowe
Kolejowe i Okręgowe Zakłady Gastronomiczne w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie b. nr 1951-68 niekompletne akta osobowe
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych Sokółka (obecnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce) Komenda Powiatowa PSP Pl. Kościuszki 4 16 – 100 Sokółka tel. (085) 711 22 55 Akta osobowe
Kombinat Rolno – Przemysłowy „IGLOPOL” Kraków /ostatnia nazwa Zakłady Przem.– Budowlane w Krakowie, Kraków, ul. Kantorowicka 4/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Kombinat PGR Pyrzyce Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Lipiany Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych „Wizna” Grądy Woniecko 18 – 319 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach tel. (087) 566 35 91 dokumenty kadrowe i płacowe
Kombinat Państwowe Gospodarstwo Rolne PGR Karolew Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Poznaniu ul. Fredry 12 61 701 Poznań tel. (061) 856 06 46 dokumenty kadrowe i płacowe
Komisja Cen dla Miasta i Wojew. Wrocławskiego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe z lat 1973-1975
Komisja Planowania - CUP Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Knorr i Brehmse S.A. Fabryka Naczyń w Myszkowie Archiwum Państwowe w Częstochowie 177/II 1939-1944 tylko płacowe
Klucz Państwowych Gospodarstw Rolnych w Lutowiskach Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku 254 1957-1958 tylko płacowe
Klucz Państwowych Gospodarstw Rolnych w Jaśliskach Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku 263 1958 tylko płacowe
Kolegium Górnicze przy Ministrze Górnictwa w Katowicach Archiwum Państwowe w Katowicach 391/IV 1945-1953 niekompletna, tylko osobowa
KOMEX Krakowskie Przedsiębiorstwo Eksportu Usług i Budownictwa Komunalnego Kraków ul. Rozrywka 1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie Archiwum Akt Nowych 349 1938-1939 1939 1. listy płac pracowników Komendy Głównej 2. wykazy przyznanych zasiłków
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Goleniowie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie, Magazyn w Dobrej Szczecińskiej 1980-96 akta osobowe i płacowe, przekazane przez likwidatora
Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane w Jarosławiu /ostatnia nazwa Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Jarosławiu z / s w Szówsku, ul. Reymonta 2 / Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Kombinat Rolno-Przemysłowy Siedlęcin Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Komunalne Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Kielce, ul. Krakowska 285 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Koneckie Zakłady Odlewnicze Końskie, ul. 1 Maja 57 Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. ul. 1 Maja 57 26 - 200 Końskie tel. 372 70 98 Dokumenty kadrowe i płacowe
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Komunalne Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Kompleksowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KaPeRBe Sp. z o.o. w Szczecinie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie, Magazyn w Dobrej Szczecińskiej 1991-96 akta osobowe i płacowe, przekazane przez likwidatora
Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1950 - 1952
Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej ul. Świętokrzyska 12 Warszawa Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa akta osobowe oraz dokumentacja płacowa z lat 1989 – 1990
Komitet do Spraw Radiofonii „POLSKIE RADIO i TELEWIZJA” Telewizja Polska S.A. 00-999 Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 17 Dokumenty kadrowe i płacowe
Komisja Cen we Wrocławiu Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe z lat 1975- 1982
Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 dokumentacja płacowa, akta osobowo znajduja się w Archiwum Państwowym w Gdańsku Suplement; 992700/611/1231/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00136774
Komunalne Przeds. Produkcji Materiałów Budowlanych „KOMBET” Kraków, ul. Słowackiego 29 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Komunalna Rozlewnia Gazu Płynnego „KORGAZ” Łomża 18- 400 ul. Gwardii Ludowej 13 „GASPOL” S.A. Rejon w Łomży ul. Al. J. Piłsudskiego 135 tel. (086) 218 94 31 dokumenty kadrowe i płacowe
UNITRA-CEMONT - Przedsiębiorstwo Modernizacji Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych, Warszawa, ul. Hoża 50 oraz ul. Marynarska 10 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa od 1978 r. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Kraków Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe ( 1955 – 1978 )
Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Montażowych Kraków Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe ( 1979 )
LECH- Limited Sp. z o.o. Gniezno ul. Fabryczna 12 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
UNITRA - Warszawskie Zakłady Telewizyjne Zakład Produkcji Obudów do Sprzętu Elektronicznego Oddział nr 5 Płońsk Archiwum Rotacyjne Zakładu Obsługi Maz.Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie ul.Zagumienna 27 tel. (023) 672 59 82 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
UNITRA-CEMONT - Przedsiębiorstwo Państwowe ul.Marynarska 10 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
UNITRA- ZAPEL - Zakład Podzespołów Elektromechanicznych ul.Zduńska 22 Mława Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
UNITRA - ELEKTRON - Zjednoczenie Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych ul.Siedmiogrodzka 1/3 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
LAS - Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej w Duninowie Nowy Dunin Składnica Akt Spółka Cywilna Artur Krajewski, Danuta Bołdowska-Krajewska ul.Grunwaldzka 1 99-300 Kutno tel.(024) 355 16 95 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
LAS - Gorzowskie Przediębiorstwo Produkcji Leśnej ul.Mieszka I 57 Gorzów Wlkp. Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Krakowskie Przedsiębiorstwo Remontowe Kraków Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe
Krakowskie Firmy Winiarskie – zbiór szczątków zespołów Archiwum Państwowe w Krakowie 1240 1945 - 1956 Niekompletne listy płac
L.J.Krawczyk-Campany Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Handlowe „POL-TRANS” Al.Krakowska 61 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1993 - 1995