Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Miejskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe 1977 – 1982 r.)
Miejskie Zakłady Terenowe Przemysłu Materiałów Budowlanych Kraków /ostatnia nazwa „P.R.Z.” Przeds. Rewaloryzacji Zabytków, Kraków, ul. Vetulaniego 1 A/ Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe
Miejski Handel Detaliczny Artykułami Przemysłowo-Spożywczymi w Malborku Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 106 1951-1959 akta osobowe-niekompletne
Ministerstwo Górnictwa, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowe od 1978 roku) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Miejskie Biuro Projektów Łódź, ul. Piotrkowska 17 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Miejskie Zakłady Ceramiczne Kraków /ostatnia nazwa „KOMBET” Komunalne Przeds. Produkcji Materiałów Budowlanych, Kraków, ul. Słowackiego 29/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kraków /ostatnia nazwa „KOMEX” Krakowskie Przeds. Eksportu Usług i Budownictwa Komunalnego, Kraków, ul. Rozrywka 1/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Miejskie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego, Poznań ul. Na Podgórniku Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Przedsiębiorstwo Usług Lotniczych „AEROPOL”, 01-934 Warszawa ul. Księżycowa 3 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Urząd Miasta Skierniewic Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Rawie Mazowieckiej 19/RM 1846-1950 Akta osobowe, listy płac
Urząd Zatrudnienia we Włocławku (Arbeitsamt Leslau) Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku 480 1939-1944 akta osobowe
Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy w Sanoku Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku 1979-1995 osobowe, listy płac
Usługowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach 409 1953 - 1962 Tylko osobowa, niekompletna
Ministerstwo Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, Warszawa, ul.Krucza 36 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa z lat 1979-1981) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych, Warszawa, ul. Krucza Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa z lat 1979-1981) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego, Warszawa, ul. Wspólna Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa z lat 1978-1981) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu i Handlu ul.Wspólna 4 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa niekompletna) Suplement
Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła - Warszawa i teren Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, Warszawa, ul. Krucza Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego, Warszawa, ul. Wspólna 4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa niekompletna) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Warszawa, ul. Wspólna 4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa niekompletna) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Warszawa, ul. Krucza 34 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa niekompletna) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Urząd Powiatowy w Płońsku Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim 167/NDM 1950-1973 Akta osobowe pracowników Wydz. Oświaty
Urząd Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim 389/NDM 1973-1975 Akta osobowe
Urząd Powiatowy w Lubaniu Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu 1960- 1965 niekompletne
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Miejski Zarząd Weterynarii Wydział Trychinoskopii ul.Januszewicka Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole Koło ul. Przesmyk 1 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Kopalnia Fosforytów Annopol w Zawichoście Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Szamotułach Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile 169 1956 - 1959 akta osobowe
Młyn “Społem” w Pabianicach dawniej Pabianickie Młyny Parowe i Łuszczarnia Spójnia w Pabianicach Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 51 1945-1957 tylko listy płac
Ministerstwo Przemysłu, Warszawa, ul. Wspólna Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa z lat 1987-1991) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
KONSUMY Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1979 r.- szczątkowe)
Ministerstwo Odbudowy Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń z lat 1945 - 1949
Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa niekompletna) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Kopalnia Węgla Kamiennego „Sobieski” w Jaworznie Archiwum Państwowe w Katowicach 397/IV 1945-1949 kartoteki jeńców wojennych pracujących w poszczególnych kopalniach
Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza” w Sierszy Archiwum Państwowe w Katowicach 397/IV 1945-1949 kartoteki jeńców wojennych pracujących w poszczególnych kopalniach
Kopalnia Węgla Kamiennego „Römer” w Niedobczycach Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu 140 1911-1946 księgi z wykazami osób zatrudnionych, obok dat zatrudniania występują wykazy zarobków i składek
Kopalnia Barytu „BOGUSZOW” w Boguszowie Gorcach Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Usługowa Spółdzielnia Pracy “Mechanik” Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 423/I 1954-1957 Akta osobowe
Urząd Powiatowy Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Urząd Gminy Kompina Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu 20/Ł 1926-1954 Listy płac
Urząd Powiatowy w Wołominie Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim 253/NDM 1973-1975 Akta osobowe
Łódzkie Przedsiębiorstwo Spożywczo-Młynarskie w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 829 1952-1966
KONSBUD METALOWIEC Sp.z o.o. Działdowo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Konecka Fabryka Farb Suchych w Fidorze k/Końskich Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
KON - POL - Spółdzielnia Pracy Doradców Gospodarczych w Warszawie Centralny Związek Spółdzielczości Pracy ul.Żurawia 47 00- 680 Warszawa tel .628-06-68, 628 51 86 Akta osobowe i dokumenty płacowe od 1980 r. Suplement
Komunalne Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Kielce, ul. Krakowska 291 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast” w Lędzinach Archiwum Państwowe w Katowicach 397/IV 1945-1949 kartoteki jeńców wojennych pracujących w poszczególnych kopalniach
Kopalnia Węgla Kamiennego „Jaworzno” w Jaworznie Archiwum Państwowe w Katowicach 397/IV 1945-1949 kartoteki jeńców wojennych pracujących w poszczególnych kopalniach
Kopalnia Węgla Kamiennego „Janina” w Libiążu Archiwum Państwowe w Katowicach 397/IV 1945-1949 kartoteki jeńców wojennych pracujących w poszczególnych kopalniach
Ministerstwo Rynku Wewnętrznego, Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa z lat 1978-1990) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Krajowy Związek Spółdzielni Transportu. Centrala Spółdzielni Transportu w Warszawie Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni Archiwum Państwowe w Gdańsku 1809 1952- 1957 akta znajdują się w APG Ekspozytura w Gdyni
Krajowy Związek Spółdzielni Farmaceutycznych i Chemicznych Warszawa Centralny Związek Spółdzielczości Pracy ul.Żurawia 47 00- 680 Warszawa tel .628-06-68, 628 51 86 Akta osobowe i dokumenty płacowe od 1971 r. Suplement
Międzynarodowy Ośrodek “Juventur” w Myślcu Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu 204 1979 – 1991 Akta osobowe