Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wojewódzki Zakład Obsługi Budownictwa Indywidualnego w Ostrołęce Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Ostrołęce z/s w Rzekuniu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej „KURPIE” w Ostrowi Mazowieckiej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
NAPOLEON POLSKA Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 21/n64-410 Sieraków ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel/fax: 0-61 878-97-55 akta osobowo-płacowe z lat 1997-2007 SEKE 610A-20/06
Swarzędzka Fabryka Krzeseł Sp. z o.o., ul. Poznańska 75, 62-200 Swarzędz ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel/fax: 0-61 878-97-55 akta osobowo-płacowe z lat 2002-2006 SEKE 610A-20/06
Lima Spółka z o.o., ul. Śląska 14, Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica, tel/fax: 0-61 878-97-55 2006-2007 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-20/06
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Bydgoszczy. Archiwum SAP ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna. osobowo-płacowa. 992700/611/2359/2014/SAK WJ-1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Drebet" Sp. z o.o.,/nul. Papieżka 71,/n87-800 Włocławek Pomorska Agencja Finansowa -/nToruń Sp. z o.o.,/nul. Ceramiczna 6E,/n87-100 Toruń,/ntel: 056 658-83-06; 056 658-39-73,/nfax: 056 657-29-21/ne-mail: sekretariat@paf-toruń.pl/nwww: www.paf-torun.pl/n dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1989-2009 SEKE-610A-10/05
REMEDIUM Sp. z o.o. w likwidacji,/nul. Gen. Sikorskiego 71,/n32-540 Trzebinia Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Św. Krzyża 17/24, 31-023 Kraków dokumentacja SEKE 610A-30/09
AXIOMTEK POLAND Sp. z o.o. w likwidacji,/nul. Łukasiewicza 1,/n31-429 Kraków Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Św. Krzyża 17/24, 31-023 Kraków dokumentacja SEKE 610A-30/09
OMIS Sp. z o.o. w upadłości, ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Św. Krzyża 17/24, 31-023 Kraków dokumentacja SEKE 610A-30/09
ADAMUS Sp. z o.o. w upadłości,ul. Kamińskiego 43, 30-644 Kraków Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. w Częstochowie Oddział w Krakowie, ul. Kantorowicka 400, 31-763 Kraków; tel. 607 706 637; 12 378 31 76; archiwumaktczestochowa@archiwum.biz.pl dokumentacja SEKE 610A-30/09 992700/611/262/2015_SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ceranowie w likwidacji, 08-322 Ceranów Archiwum Państwowe w Białymstoku - ul. Adama Mickiewicza 101, 15-257 Białystok; tel. 857 436 605; www.bialystok.ap.gov.pl Akta osobowe z lat 1967, 1991-2009; dokumentacja płacowa z lat 1991-2009 SEKE 610-146/04; 992700/611/1100/2021-DER-SAK
Mieczysław Sobień Zakład Produkcyjno-Handlowy "AKA" w upadłości, ul. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom Archiwum Państwowe w Radomiu, ul. Rynek 1, 26-610 Radom, tel. (0-48) 362-11-50, 340-51-00, fax: (0-48) 340-51-01; www.radom.ap.gov.pl kancelaria@radom.ap.gov.pl poszukiwania@radom.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1990-2008, listy płac, karty wynagrodzeń z lat 1995-2008 SEKE 70-93/03
NOREN Spółka z o.o., ul. Szosa Gdańska 12, 86-031 Osielsko "DAWART" Sp. z o.o., ul. Boczna 2, 85-734 Bydgoszcz, tel/fax 052-342-61-06 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-2/07
Prywatna Komunikacja Miejska "FOR-BUS" Spółka z o.o., ul. Toruńska 278, 85-831 Bydgoszcz "DAWART" Sp. z o.o., ul. Boczna 2, 85-734 Bydgoszcz, tel/fax 052-342-61-06 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-2/07
Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska; ul. T. Kościuszki 26, 89-400 Sępólno Krajeńskie "DAWART" Sp. z o.o. ul. Boczna 2; 85-734 Bydgoszcz, tel./fax 052-342-61-06 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-2/07
DEGER Spółka z o.o., 88-111 Rojewo, Jezuicka Struga 25 "DAWART" Sp. z o.o., ul. Boczna 2, 85-734 Bydgoszcz, tel/fax 052-342-61-06 1989-2009 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-2/07
Wałbrzyska Estrada Muzyczna w Szczawnie Zdroju Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 145 1952-1960 Akta osobowe
TEDEX Spółka z o.o. Koszalin Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2, Białogard tel. 312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Radomiu, Kombinat Budowlany w Radomiu Zakład Budowlano-Montażowy Nr 2 w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Spółdzielnia Pracy “Technomat” w Podkowie Leśnej Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Żyrardowie 230/Ż 1955-1970 Akta osobowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Ostrołęce Centrum Informatyki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Archiwum Rotacyjne w Otwocku - Punkt Obsługi w Radomiu ul. Zielińskiego 13, 26-600 Radom tel. 048 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa
Zakład Obsługi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Ciechanowie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
„GEOPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w Warszawie Oddział w Ciechanowie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa „MONTEX” ul.Dekabrystów 41 Częstochowa Hexagon II S.A. ul.Dojazdowa 1 42-201 Częstochowa dokumenty płacowe od 1980 roku tel.365-07-52 dokumenty kadrowe tel.365-07-72
Przedsiębiorstwo Budowlane Państwowej Komunikacji Samochodowej ul. Kościuszki 124 50-950 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Bud.-Montażowe Przemysłu Maszyn Rolniczych „AGROMET” ul.Jerzmanowska 19 54-519 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Badawczo-Projektowe i Usług Organizacyjnych Zarządzania i Informatyki „METEKON” ul. Moniuszki 7, Katowice Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Wysokiej Braniewskiej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Trumiejach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Automatyki i Aparatury Pomiarowej Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo „Desa Warszawska” Warszawa ul. Marszałkowska 34 /ostatnia nazwa „DESA” Przeds. Państwowe, Kraków, ul. Floriańska 13/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Niestuniu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii Miejskiej „INŻYNIERIA-LEGNICA” w Legnicy Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL Al.Zjednoczenia 104 Zielona Góra Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Bońki k/Płońska Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Państwowej Komunikacji Samochodowej Lublin ul.I Armii Wojska Polskiego 11 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych CYNKMET ul.Głogowska 25 Bytom Odrzański Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Oborniki Wlkp. ul. Staszica 35 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1976 r.)
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Kopalń Odkrywkowych Powstańców Śl. 5 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Kutnie Nowa Wieś Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami ul.1-Maja 1 09-402 Płock lub Składnica Akt Spółka Cywilna Artur Krajewski, Danuta Bołdowska-Krajewska ul.Grunwaldzka 1 99-300 Kutno tel.(024) 355 16 95 tel.(024) 262 78 33 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego POSTEOR Lublin ul.Wieniawska 14 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe ul .Łukasiewicza 2 Wołomin Michał Zapart ul.Piłsudczyków 17 B m.4 Knurów Bożena Baranowska ul.Batorego 33 a 05-200 Wołomin Anna Murawiec ul.Zagłoby 33 m.6. Warszawa Halina Dudzińska ul.Leśna 13 05-230 Kobyłka Maria Kujawska ul.Jazuicka 6 02-230 Kobyłka Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe TRANSMEBLE Zamość ul.Lubelska 40 Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 Dokumenty osobowe, dokumenty płacowe od 1980 roku Suplement
Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Lublinianka Lublin ul.Kołłątaja 1/19 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Usług Transportowych i Motoryzacyjnych TRANS-SERWICE ul.Mechaników 9 Gliwice Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Nowe Życie” w Raduszkowicach b. pow. oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 865 1952-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., Niekompletne
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych w Biesowicach Słupski Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul.Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk tel.842 -22-54 dokumenty osobowe i płacowe z lat 1972 - 1993 Suplement
Przedsiębiorstwo Rolne Poświętne Płońsk Skarbu Państwa O/Olsztyn Arch.Zakładowe w Poświętnem ul.Sienkiewicza 11/13 tel.(023) 662 20 25 09-100 Płońska Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych WEST .- BUD Sp.z.o.o. Al.Zjednoczenia 118 Zielona Góra Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Koordynacji i Kompletacji Dostaw Konstrukcji Metalowych „MOSTOSTAL” 41-807 Zabrze ul. Magazynowa 6 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl osobowo-płacowa 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej w Kielmach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Budownictwa „PANEWNIKI” (Kombinat Budowlany Katowice), Katowice ul.Owsiana 60a Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej w Piotrowcu Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych, 43-100 Tychy, ul.Graniczna 27 Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna tel. (22) 727-57-96, e-mail: archiwum@sap.waw.pl; www.sap.waw.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/1965/2015-SAK-WJ; UNP: 00078317
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Suwałki (dawniej – Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Suwałkach) Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Pyrzyce Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Opole, 45-752 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Oborniki Wlkp. ul. Staszica 37 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)