Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne Sp. z o.o./nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn/nSkładnica Akt Niearchiwalnych tel.(89)533-14-73 2012-2014 osobowo-płacowa 992700/611/559/2015-SAK
IFB Spółka z o.o. /nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn/nSkładnica Akt Niearchiwalnych tel.(89)533-14-73 2010-2015 osobowo-płacowa 992700/611/559/2015-SAK
Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT" Krzysztof Łukasz Maciejewski /nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn/nSkładnica Akt Niearchiwalnych tel.(89)533-14-73 2005-2013 osobowo-płacowa 992700/611/559/2015-SAK
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl 1993-2014 osobowo-płacowa 992700/611/266/2015/SAK
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane TARNOSAN Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wyspiańskiego 13/5cd, 39-400 Tarnobrzeg Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl 1991-2014 osobowo-płacowa 992700/611/266/2015/SAK
Gminna Spółdzielnia "SCH" Jedlina Zdrój Zakład Usług Archiwalnych Składnica Sp. z o.o./n57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Adama Mickiewicza 15 /ntel. kom. 0 606 732 172,/ntel/fax (074) 644-13-27/nwww.zuasa.pl/nzuasa@poczta.onet.pl/n 1966-2015 płacowa 992700/611/112/2016-SAK
Trawos Sp. z o.o. Lubin Zakład Usług Archiwalnych Składnica Sp. z o.o./n57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Adama Mickiewicza 15 /ntel. kom. 0 606 732 172,/ntel/fax (074) 644-13-27/nwww.zuasa.pl/nzuasa@poczta.onet.pl/n 1994-2015 płacowa 992700/611/112/2016-SAK
Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 27. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu. 09-408 Płock,Pl. W. Witosa 1. Akta osobowe: 1995-2015/nAkta płacowe: 1993-2015/ndok. inna: 1995-2015 992700/611/627/2015/SAK
A-zone Sp. zo.o. w likwidacji. 02-236 Warszawa, ul. Świętojarska 5/7/nNIP 5252532822;Regon 146163298. Rehenus Data Office Polska Sp. zo.o. 05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13./nNIP 5213114842; Regon 016638055 dokumentacja kadrowa. 992700/611/2786/2015/SAK
Holding Budowlany MGB S.A. w likwidacji w Warszawie. Poprzednie nazwy:/nP.U.B i T Marbud Sp. zo.o.;/nMarbud Sp. zo.o.; Marbud Grupa Budowlana Sp.zo.o.;Marbud Budownictwo Sp. z o.o.;Marbud Instal Sp. zo.o.;Marbud Office Sp. zo.o.;Woodstone Sp.zo.o.;Polonez Sp. zo.o.;Logotrans Sp. z o.o./n00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44A lok.204. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
Huta Ozdobnego Szkła Sp. z o.o./n38-400 Krosno, ul. J. Popiełuszki 92 "AR-POS" Spółka z o.o. 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 20F 1992-2015 osobowo-płacowa 992700/611/962/2015-SAK-WJ
Sugarman Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa Libris Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa/ntel. (22) 299-70-09/nwww.librispolska.pl kadrowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK-WJ
Niepubliczne Przedszkole DĘBOWY RAJ, ul. Cegłowska 13a, 01-803 Warszawa Libris Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa/ntel. (22) 299-70-09/nwww.librispolska.pl kadrowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK-WJ
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Bydgoszczy Spółka z o.o. w likwidacji, ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz TERM - ARCH Spółka z o.o. ul. Leśna 17, 86-005 Kruszyn Krajeński gm. Białe Błota Składnica Akt: 85-758 Bydgoszcz ul. Osiedle Rzemieślnicze 26 tel. (52) 515-68-59, 698-796-185, e-mail: termarch@gmail.com osobowo-płacowa 992700/611/3/2015/SAK
Elster Kent Metering Sp. zo.o. 95-100 Zgierz ul. Szczawińska 42c./nWcześniejsze nazwy;/nABB Kent Polska Sp. zo.o.ABB Kent Metr Polska Sp. zo.o. Archiva - usługi archiwistyczne i historyczne J. Lutosławski M. Łakomiec spółka jawna ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź/ntel. +48 79 36 97 153 ;+ 50 24 84 460./nbiuro@archivia.com.pl;/nwww.archivia.com.pl akta osobowe 1996-2013/ndok. płacowa 1996-2013 992700/611/126/2015/SAK
A. Izban i P.Kopacz Sp. j. w upadłości likwidacyjnej, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. zo.o., 24-100 Góra Puławska ul. Długa 34 tel./fax 81 880 50 04./nKRS:0000055064; NIP: 716-000-47-66. osobowo-płacowa. 992700/611/515/2015/SAK
Multicontact Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Leona Idzikowskiego 2a, 00-710 Warszawa Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. zo.o., 24-100 Góra Puławska ul. Długa 34 tel./fax 81 880 50 04./nKRS:0000055064; NIP: 716-000-47-66. osobowo-płacowa. 992700/611/515/2015/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w likwidacji, ul. Wojsławska 1, 22-425 Grabowiec. Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. zo.o., 24-100 Góra Puławska ul. Długa 34 tel./fax 81 880 50 04./nKRS:0000055064; NIP: 716-000-47-66. dok. osobowo-płacowa 992700/611/515/2015/SAK
Techma-Mikstat Sp. z o.o. 63-510 Mikstat, ul. Kaliska 30 Archiwum-Digitalizacja TERRA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry; tel. 61 810 66 73; fax. 61 810 59 20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 01.1998-03.2015 księgowa, deklaracje Urząd Skarbowy, deklaracje ZUS, akta osobiowe, listy płac, kartotekiu wynagrodzeń 992700/611/136/2016-SAK
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLBUD w Zbyczynie w likwidacji/n63-642 Perzów Archiwum-Digitalizacja TERRA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry; tel. 61 810 66 73; fax. 61 810 59 20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 04.1976-30.12.2005 osobowo-płacowa, protokoły walnych zgromadzeń, dokumenty rejestracyjne Spółdzielni 992700/611/136/2016-SAK
Leoni Autokabel Polska Sp. z o.o. w likwidacji/n63-500 Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 24 Archiwum-Digitalizacja TERRA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry; tel. 61 810 66 73; fax. 61 810 59 20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 04.1995-30.09.2015 dokumenty Spółki, akta osobowe, kartoteki wynagrodzeń, listy płac, deklaracje ZUS, dokumenty US, dokumenty ksiegowe 92700/611/136/2016-SAK
Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks.Franciszka Blachnickiego w Suwałkach Archiwum Państwowe w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69 tel./fax. 087 565-01-85 e-mail: archiwum@suwałki.ap.gov.pl 1993-2009 płacowa z lat 1993-2008,/nosobowa z lat 1993-2009,/norganizacyjna i studentów z lat 1993-2009 992700/611/723/2015-SAK
"Inter-Lingua" Spółka z o.o. w Białymstoku Archiwum Państwowe w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69 tel./fax. 087 565-01-85 e-mail: archiwum@suwałki.ap.gov.pl 1998-2015 osobowa z lat 1998-2015,/npłacowa z lat 1998-2011,/norganizacyjna z lat 1998-2015 992700/611/723/2015-SAK
Procon-Bumar Sp.zo.o. w likwidacji, ul. Nowy Świat 39/1a, 44-100 Gliwice. Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. zo.o., 24-100 Góra Puławska ul. Długa 34 tel./fax 81 880 50 04./nKRS:0000055064; NIP: 716-000-47-66. osobowo-płacowa 992700/611/515/2015/SAK
Fixemer Polska Sp. zo.o. w likwidacji. 69-100 Słubice ul. Transportowa 8. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa. 992700/611/1307/2015/SAK
Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. w likwidacji Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o. we Wrocławiu /nOddział w Częstochowie ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa osobowo-płacowa 992700/611/212/2015-SAK
HOTEL "FADO" Sp. z o.o./n66-400 Gorzów Wlkp., Al. Konstytucji 3 Maja 12 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Zacisze 16A 65-775 Zielona Góra Składnica Akt ul. Wałowa 26, 66-200 Świebodzin tel. (68) 382-21-15 200-2015 osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o., 65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 25 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Zacisze 16A 65-775 Zielona Góra Składnica Akt ul. Wałowa 26, 66-200 Świebodzin tel. (68) 382-21-15 1968--2015 osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK
Nawigator-Shipping Sp. zo.o. w likwidacji. 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
EKO KAMPINOS Sp. z o.o. 05-803 Pruszków, ul. Andrzeja 1 A PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Zacisze 16A 65-775 Zielona Góra Składnica Akt ul. Wałowa 26, 66-200 Świebodzin tel. (68) 382-21-15 2008-2014 osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK
Senator Polska Sp. z o.o./n66-100 Sulechów, ul. Zachodnia 1 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Zacisze 16A 65-775 Zielona Góra Składnica Akt ul. Wałowa 26, 66-200 Świebodzin tel. (68) 382-21-15 2008-2014 osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa KPMG ADVISORY Sp. z o.o., Spólka komandytowa, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa/ne-mail:m DZPLAArchiwum@kpmg.pl 30.11.2013 r. - 30.11.2015 r. osobowo-płacowa 992700/611/2978/2015-DER
COPERNIC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej/n02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 43 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Centrala: ul. Kraszewskiewgo 40, 87-100 Toruń, tel. (56) 650-11-00, faks: 56 650 11 04 e-mail: ksc@polski-cukier.pl www.polski-cukier.pl Miejsce Wykonywania Działalności: 09-408 Płock, Pl. W. Witosa 1 osobowa z lat 1977-2015,/npłacowa z lat 1994-2015,/ninna z lat 1990-2015 992700/611/627/2015-SAK
CBP Spółka z o.o. VAT Sp. K., 02-806 Warszawa, ul. Albatrosów 15A Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o. Glina, ul. Lubelska 2A, 05-430 Celestynów tel. (22) 780-09-00, fax.: (22) 789-79-88, www.archiwamaz.pl, e-mail: sekretariat@archiwamaz.pl 2001-2015 akta osobowe 992700/611/1/2015-SAK
ARCADOM Poland Sp. z o.o. w likwidacji/nKraków Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" Sp. z o.o.. 41-400 Mysółowice, ul. Mikołowska 29/ntel. (32) 317-14-74, 317-14-77;/nfax: (32) 317-14-86/ne-mail: biuro@irba.pl; /nwww.irba.pl osobowo-płacowa 992700/611/659/2015-SAK
Biuro Projektowo - Realizacyjne "INWESTPROJEKT" Spółdzielnia Pracy w likwidacji/n41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Majakowskiego 37 Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A./n41-253 Czeladź, ul. Nowopogońska 227 osobowo-płacowa 992700/611/2897/2015-SAK-WJ
Zakład Usług Technicznych Patent Sp. z o.o. w likwidacji, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 11 HORTI Spółka z o.o., ul. Spółdzielców 8, 62-510 Konin/ntel. (63) 245-48-00 w. 28, 38, 50, 51 /nwww.horti.konin.pl;/ne-mail: archiwum@horti.konin.pl 1986-1987; 1989-2014 płacowa 992700/611/2805/2015-SAK-WJ
Spedycja FROMM Sp. zo.o. w likwidacji./n71-043 Szczecin, ul. Kruszwicka 27 Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
Pomorze OIL Sp. zo.o. w likwidacji. Łozice 74-200 Pyrzyce. Acta Nova Sp. z o.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
Mazury Sp. zo.o. w likwidacji. Łozice 27 74-200 Pyrzyce. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa. 992700/611/1307/2015/SAK
Mazu/n/nMazury OIL Sp. zo.o. w likwidacji. Łozice 27, 74-200 Pyrzyce./n/n/n/n/n Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa. 992700/611/1307/2015/SAK
Lubuskie Sp. zo.o. w likwidacji Łozice 27,74-200 Pyrzyce. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
Pomorze Sp. z o.o.w likwidacji./nŁozice 27 74-200 Pyrzyce. Acta Nova Sp. z o.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
Żuławy OIL sp. zo.o. w likwidacji. Łozice 27 74-200 Pyrzyce. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa. 992700/611/1307/2015/SAK
Żuławy Sp.zo.o. w likwidacji. Łozice 27, 74-200 Pyrzyce. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa. 992700/611/1307/2015/SAK
Lubuskie OIL Sp. zo.o. w likwidacji. Łozice 27, 74-200 Pyrzyce. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa. 992700/611/1307/2015/SAK
Gorzowskie Sp.zo.o. w likwidacji. Łozice 27, 74-200 Pyrzyce. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
Gorzowskie OII. Sp.zo.o. w likwidacji./n74-200 Pyrzyce Łozice 27. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
Fundacja Wspierania Kultury Fizycznej 71-415 Szczecin ul. Wąska 16 Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
SPIN S.C. Reklama Poligrafia, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Młyńska 4 Acta Nova Sp. z o.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3, www.actanova.pl, e-mail: biuro@actanova.pl, tel/fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
INTERSYSTEM Sp. zo.o./n66-400 Gorzów Wlkp. ul. Młyńska 4 Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/611/1307/2015/SAK
KDJ Sp. zo.o./n66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chrobrego 2. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 osobowo-płacowa. 992700/611/1307/2015/SAK
Transintra Shipping and Forwarding Sp. zo.o./n81-006 Gdynia, ul. Morska 308. Acta Nova Sp. zo.o. 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 96/3./nwww.actanova.pl, e-mail:biuro@actanova.pl/ntel.fax 91 422 33 25 akta osobowo-płacowe 992700/611/1307/2015/SAK
"FUGO-Odlew" spółka zo.o. w likwidacji./n62-510 Konin, ul. Przemysłowa 85. TDR sp. zo.o. Archiwum /n62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 15c. Tel/fax (063) 243 88 81. NIP 665 00 26 869 2000-2015 akta osobowo-płacowe 992700/611/2382/2015/SAK
Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Katowicach, 40-955 Katowice, ul. Podgórna 4. Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice. 1992-2015 osobowo-płacowa 992700/611/1/271/2015/SAK
"Mixtum-Bud" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, ul. Bronowicka 38/5, 30-091 Kraków. Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Sp. zo.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza, Krzykawa 6-7./nKRS 0000241894,Regon 120114890, NIP 637-205-99-78/ntel. 32 642-47-80; kom. 501 439 752 1988-2015 akta osoboowe i płacowe. 992700/611/2383/2015/SAK
Serwis Techniczny Sp. zo.o. ( firma zlikwidowana), ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom. Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Sp. zo.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza, Krzykawa 6-7./nKRS 0000241894,Regon 120114890, NIP 637-205-99-78/ntel. 32 642-47-80; kom. 501 439 752 1993-2015 akta osobowe i płacowe 992700/611/2383/2015/SAK
THZ "SKÓRIMPEX" Sp. z o.o. Zakład Produkcji Obuwia "NAYKA", ul. Przemysłowa 1, 32-660 Chełmek Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódzki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl akta osobowe 992700/611/560/2015-SAK
Zakład Produkcji Obuwia "Falcon", ul. Braterska 1, 42-100 Namysłów Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódzki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 2000-2013 osobowa 992700/611/560/2015-SAK
Śląskie Zakłady Przemyśłu Skórzanego "Otmęt" Zakład w Korfantowie, ul. Szkolna 4, 49-137 Korfantów Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódzki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 1963-2013 osobowa z lat 1963-2013,/npłacowa z lat 1980-1995 992700/611/560/2015-SAK