Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
ILHO PL S.A. - Warszawa, aleja Solidarności 155/4 TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 2009-2021 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Societa Consolidamenti e Fondazioni s.r.I. Oddział w Polsce - Warszawa TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 2017-2021 DOkumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Grupa Budowlana WCS Spółka z o.o. - Łódź,ul. Gdańska 108 TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 2008-2021 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
GALAXY OPTICAL Services Spółka z o.o. - Warszawa, ul. Postępu 15 c TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 2003-2021 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
QUANDOO Sp. z o.o. - Warszawa TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 2014-2016 Dokumentacja płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Sochaczewie TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1965-1973 Dokumentacja osobowo 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Rawie Mazowieckiej TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1967-1975 Dokumentacja osobowo 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Walcownia Rur Silesia S.A. - Siemianowice Śląskie; ul. Stalmacha 8 TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 2014 - 2016 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620