Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PPHU "Milada" Spółka jawna/nul. Dworcowa 40/n86-200 Chełmno Pomorska Agencja Finansowa -/nToruń Spółka z o.o./n87-100 Toruń,ul. Ceramiczna 6E/ntel. 056 658-83-06; 056 658-39-73;/nfax: 056 657-29-21/ne-mail: sekretariat@paf-toruń.pl/nwww.paf-toruń.pl osobowo-płacowa z lat 1996-2009 SEKE 610A-10/05
Eksportowa Spółdzielnia Przetwórstwa Owoców i Warzyw "FRUTEX" /nw Ełku Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 bez akt osobowych i dokumentacji płacowej SEKE 610A-26/06
Michał Bigus /nOstróda Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
Spółdzielnia Pracy "POLAN"/nMrągowo Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od XII 1977r. SEKE 610A-26/06
Spółdzielnia Kółek Rolniczych/n(GS SCH)/nMiłomłyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowe SEKE 610A-26/06
Autorskie Pracownie Architektury Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Toeplitza 2 m. 49, 01-560 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1982-2000 osobowo-płacowa SEKE 610A-10/04; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
"AGRONOVA"/nSpółka z o.o. /nLidzbark Warmiński/n Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" /nŁukowe 115,/nTarnawa Dolna/n Archiwum Państwowe w Rzeszowie/nOddział w Sanoku/nul. Rynek 10,/n38-500 Sanok,/ntel: (013) 46-31-999,/ne-mail: arch_sanok@go2.pl osobowo-płacowa z lat 2001-2009 SEKE 610A-14/09