Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PHUP "LAGUNA" Browar VIFLING/nul. Świerczewskiego 40,/n57-230 Prochowice Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław, tel. (71)328 81 01, (71) 328-83-95, fax (71) 328-80-45, e-mail:sekretariat@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1990-2003,/ndokumentacja płacowa z lat 1992-2003 SEKE 610-39/03
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "PROEKO" Spółka z o.o.,/nul. Gwiezdna 8,/n59-220 Legnica Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław, tel. (71)328 81 01, (71) 328-83-95, fax (71) 328-80-45, e-mail:sekretariat@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1986-1995,/ndokumentacja płacowa z lat 1991-1996 SEKE 610-39/03
Energomontaż Legnica Spółka z o.o./nul. Złotoryjska, Legnica Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław, tel. (71)328 81 01, (71) 328-83-95, fax (71) 328-80-45, e-mail:sekretariat@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1991-2001, dokumentacja płacowa z lat 1977-1999 SEKE 610-39/03
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego /nul. Ścinawska 3,/n59-220 Legnica Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław, tel. (71)328 81 01, (71) 328-83-95, fax (71) 328-80-45, e-mail:sekretariat@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1949-2000,/ndokumentacja płacowa z lat 1977-1998 SEKE 610-39/03
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "ALGOR" Spółka z o.o.,/nul. Poznańska 48/63,/n59-220 Legnica Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław, tel. (71)328 81 01, (71) 328-83-95, fax (71) 328-80-45, e-mail:sekretariat@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl akta osobowo-płacowe z lat 1974-2009 SEKE 610-39/03
Wydawnictwo i Drukarnia "POTRZ"/nul. Nowodworska 1,/n59-220 Legnica Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław, tel. (71)328 81 01, (71) 328-83-95, fax (71) 328-80-45, e-mail:sekretariat@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1992-2002,/ndokumentacja płacowa z lat 1996-2003 SEKE 610-39/03
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wolbromiu Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Sp. z o.o. 32-329 Bolesław Krzykawa 6-7 tel./fax 032 642-47-80, kom. 501 439 752 osobowo-płacowa z lat 1931-2010 SEKE 610A-1/06
SOL - BOL Sp. z o.o. /nw Bukownie Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Sp. z o.o. 32-329 Bolesław Krzykawa 6-7 tel./fax 032 642-47-80, kom. 501 439 752 akta osobowo-płacowe z lat 1995-2009 SEKE 610A-1/06