Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Toruniu (CBS Serwis Sp. z o.o.), 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 155 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1937-2006 dokumentacja osobowa z lat 1937-2006, dokumentacja płacowa z lat 1978-2004 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Daily Fresch Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zgoda 3, 00-018 Warszawa Archiwum Usługowe Filia "TRANSPRIN-u", Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel./fax (081) 880-50-04; tel. 0609 481-613; www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEKE
Monobrand Sp. z o.o. w likwidacji,/nPlac Inwalidów 3/5,/n01-514 Warszawa Archiwum Usługowe /nFilia "TRANSPRIN-u", Sp. z o.o./n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34,/ntel./fax (081) 880-50-04;/ntel. 0609 481-613/nwww.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEKE
Rodan Telecom Sp. z o.o. w likwidacji,/nul. Czerniakowska 71,/n00-718 Warszawa Archiwum Usługowe /nFilia "TRANSPRIN-u", Sp. z o.o./n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34,/ntel./fax (081) 880-50-04;/ntel. 0609 481-613/nwww.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEKE
Cegielnie Olsztyńskie S.A., 10-140 Olsztyn, ul. Żółta 10 A Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1940-2003 dokumentacja osobowa z lat 1940-2002, dokumentacja płacowa z lat 1960-2003 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Cegielnie Bydgoskie S.A., 85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 428 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1958-2002 dokumentacja osobowa z lat 1997-2002, dokumentacja płacowa z lat 1958-2002 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
P.P.U.H."IZABELA" Krystyna Glińska Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
ESPEBEPE Toruń Spółka z o.o., 87-100 Toruń, ul. Wrocławska 132B Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1996-2003 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672