Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia "SCH",/nDziałdowo,/n(G.S. Uzdowo wchłonęło Działdowo) Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1960r. SEKE 610A-26/06
Spółdzielnia Kółek Rolniczych (Okręgowa Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego Zakład Rejonowy),/nDywity Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-26/06
Gminna Spółdzielnia "SCH"/nDobre Miasto Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1970r. SEKE 610A-26/06
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bielskie z siedzibą w Danowie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1992r. SEKE 610A-26/06
Spółdzielnia Pracy "OPAKOMET"/nw Bisztynku Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-26/06
A-Z Materiały Budowlane/nSpółka z o.o./nBiskupiec Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-26/06
P.P.H.U. ATREX/nBiskupiec Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja osobowa SEKE 610A-26/06
Handlowo Usługowa Spółdzielnia Pracy "DADAJ" Biskupiec (były PZGS oprócz Zakładu Budowlano-Montażowego) Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B, 10-410 Olsztyn, tel/fax.(0-89) 533 14 73 od 1961 roku dokumentacja płacowa od 1961r. SEKE 610A-26/06