Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Naukowo-Handlowe EXPLONAFT Spółka z o.o. w likwidacji, 01-685 Warszawa, ul. Stachury 4 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1989-2007 akta osobowe z lat 1989-2004, akta płacowe z lat 1989-2007 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Silanpol Sp. z o.o. w likwidacji, 05-860 Płochocin, ul. Długa 2 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1990-2009 akta osobowe z lat 1990-2008, akta płacowe z lat 1990-2009 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Non Solo Moda Spółka z o.o., 01-837 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 126 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2000-2001 osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
REMOWA Sp. z o.o.,/nul. Obrzeżna 3,02-691 Warszawa Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej/nul. Okrzei 1,/n05-822 Milanówek,/nskr. poczt. 164,/nwww.milanówek.ap.gov.pl/ntel. 022 724-82-61,/nfax: 022 724-82-61 w. 400/nkancelaria@milanówek.ap.gov.pl/nprzechowalnictwo@milanówek.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1994-2004,/nakta płacowe z lat 1997-1999 SEKE 610A-18/05
Net Guard S.A., 00-828 Warszawa, ul. Jana Pawła II 11 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2001-2007 akta osobowe z lat 2001-2007, dokumentacja płacowa z lat 2003-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Włókiennicza Spółdzielnia Inwalidów "WALTER", Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B Olsztyn tel. (0 89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1972 roku SEKE 610A-26/06
FRUCTO-MAJ Spółka z o.o./nw Milejowie EMIKS/nSkładnica Akt Spółka o.o./n20-234 Lublin,/nul. Mełgiewska 152/ntel. (081) 749-65-60;/ntel. kom. 0604 075740,/ntel/fax (081) 749-65-61,/ne-mail: emiks_lublin@op.pl,/nwww.emiks.pl 992700/610A/13/2009/SEKE
CREATIVE Labs Przedstawicielstwo Spółks x o.o. w Warszawie EMIKS/nSkładnica Akt Spółka o.o./n20-234 Lublin,/nul. Mełgiewska 152/ntel. (081) 749-65-60;/ntel. kom. 0604 075740,/ntel/fax (081) 749-65-61,/ne-mail: emiks_lublin@op.pl,/nwww.emiks.pl 992700/610A/13/2009/SEKE