Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Corporate Menagement sp. z o.o. w Warszawie Emiks Składnica Akt sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel. 081 749 65 60, tel./fax 081 749 65 61 dokumentacja płacowa z lat 2000-2004 SEKe 610-106/03
Gazbud sp. z o.o. 22-100 Chełm, ul. Lubelska 17 Emiks Składnica Akt sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel. 081 749 65 60, tel./fax 081 749 65 61 dokumentacja płacowa z lat 1998-2004 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Irbud Opitz Ireneusz /n22-100 Chełm, ul. Kochanowskiego 42 Emiks Składnica Akt sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel. 081 749 65 60, tel./fax 081 749 65 61 dokumentacja płacowa z lat 1989-1991 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Somarco, Tomasz Sońta 26-600 Radom, ul. Sucha 2/8 EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl dokumentacja płacowa z lat 1987-1988 SEKe 610-106/03 i 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Gem Poland sp. z o.o., 02-758 Warszawa, ul. Czarnomorska 13 lok. 10 CBA Usługi Archiwizacyjne sp. z o.o., 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 5 lok. 101 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1992-2006 992700/610A/18/2007/SEKe
Annbea sp. z o.o., 00-535 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3 CBA Usługi Archiwizacyjne sp. z o.o., 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 5 lok. 101 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2003-2004 992700/610A/18/2007/SEKe
Senga - Food Polska sp. z o.o., 02-743 Warszawa, ul. Bacha 26A CBA Usługi Archiwizacyjne sp. z o.o., 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 5 lok. 101 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1995-2005 992700/610A/18/2007/SEKe
Galwanpro Usługi Galwaniczne sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 Emiks Składnica Akt sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel. 081 749 65 60, tel./fax 081 749 65 61 dokumentacja płacowa z lat 1999-2000 992700/6116/3/2013/SAK/WJ