Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno-Inżynierskich "Energo-Inż." Spółka z o.o. /nWarszawa Emiks Składnica Akt sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel. 081 749 65 60, tel./fax 081 749 65 61 dokumentacja płacowa z lat 1999-2004 SEKe 610-106/03 i 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Kieleckie Centrum Service sp. z o.o., 25-953 Kielce, ul. Okrzei 59 Archiwum Państwowe w Kielcach, 25-512 Kielce, ul. Warszawska 17, tel./fax 041 344 38 20, tel. 041 368 10 69, www.kielce.ap.gov.pl akta osobowe z lat [1995] 1996-2005, dokumentacja płacowa z lat 1996-2005. SEKe 610-171/03
Biuro Handlu Zagranicznego "Zanochem" sp. z o.o., 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 "DAWART" sp. z o.o., 85-734 Bydgoszcz, ul. Boczna 2, tel./fax 052 342 61 06 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1992-2007 SEKe 610A-2/07
Przedsiębiorstwo Rolno-Produkcyjno-Handlowe Urszula Szmyrgało, 86-061 Brzoza, ul. Bydgoska 51 "DAWART" sp. z o.o., 85-734 Bydgoszcz, ul. Boczna 2, tel./fax 052 342 61 06 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1990-1996 SEKe 610A-2/07
"ZID" sp. z o.o., 00-967 Warszawa, ul. Duchnicka 3 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN sp. z o.o., 24-122 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 081 880 51 62, tel./fax 880 50 04 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-8/04
"Fort Dearborn" sp. z o.o. , 00-493 Warszawa, ul. Prusa 2 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN sp. z o.o., 24-122 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 081 880 51 62, tel./fax 880 50 04 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-8/04
"Stemro System" sp. z o.o. , 01-339 Warszawa, ul. Fortuny 6B Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN sp. z o.o., 24-122 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 081 880 51 62, tel./fax 880 50 04 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-8/04
Warszawskie Zakłady "Stomil", 03-810 Warszawa, ul. Gocławska 9 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7, tel. (022) 831 18 03; 831 37 31; 635 92 43, fax.(0 22) 831 00 46 dokumentacja osobowa z lat 1950-2007, dokumentacja płacowa z lat 1977-2004 SEKe 70-97/03