Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A., 23-558 Kielce, ul. Zagnańska 71 Past Actum sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 47A dokumentacja osobowa z lat 1948-2005, dokumentacja płacowa z lat 1969-2005 992700/610A/17/2007/SEKe
Konfekcja Techniczna Częstochowa sp. z o.o., 42-200 Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 121 Archiwum "Mirex" sp. z o.o., 42-200 Częstochowa, ul. Okólna 79C, tel./fax 034 361 29 12 dokumentacja osobowo - płacowa 992700/610/16/2007/A/SEKe
Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Krośnie Archiwum Państwowe w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Bożnicza 2 tel. 017 850 10 99, 852 93 50 fax 853 83 04, www.rzeszow.ap.gov.pl, e-mail: aprzeszow@pro.onet.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1981-2006 SEKe 610-24/03
Fundacja "Faktoria" oraz SPN "Faktoria", 90-113 Łódź, ul. Traugutta 18 Archiwum Państwowe w Łodzi, 91-415 Łódź, Pl.Wolności 1, tel. 042 632 62 01, 632 02 02, 633 38 58, fax 042 632 02 11, www.lodz.ap.gov.pl, e-mail: nadzor@lodz.ap.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-9/06
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Wielobranżowa" w Żywcu, ul. 3 Maja 14 Arch-Dok sp. z o.o.,43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 19/13, tel. 033 811 46 45, 606 383 041 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A/13/2007
"Eurower BSB-BIS" sp. z o.o. w Żywcu, ul. Leśnianka 73 Arch-Dok sp. z o.o.,43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 19/13, tel. 033 811 46 45, 606 383 041 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A/13/2007
"Arso" sp. z o.o. w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 365 Arch-Dok sp. z o.o.,43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 19/13, tel. 033 811 46 45, 606 383 041 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A/13/2007
"MM" sp. z o.o. w Żywcu, ul. Kościuszki 55 Arch-Dok sp. z o.o.,43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 19/13, tel. 033 811 46 45, 606 383 041 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A/13/2007