Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Doświadczalne Robotów przemysłowych „TECHMA-ROBOT”, 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52/54, Poprzednie nazwy: CBKPD – Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Drobnego 1952 – 1958r., CBOTDW – Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości 1959 – 1971r., CWAPU – Centralna Wzorcownia Artykułów Powszechnego Użytku, COBRDW – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Drobnej Wytwórczości 1972 – 1975r., ZD – IMP – Zakład Doświadczalny Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 1976 - 1980 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Piekarnia – Krystyna Lewecka, 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 156 Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej/nMazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Archiwum Rotacyjne w Otwocku/nul. Górna 13, 05-400 Otwock/nTel. 022 7884512. fax 022 7885366 dokumentacja osobowo-płacowa
„FRANSERWIS” Sp. z o.o., Warszawa, Pl. Hallera 10 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
„IDEA POLSKA” Sp. z o.o. 05-250 Radzymin Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66
Zakłady Elektroniczne „ERA”, 02-466 Warszawa ul. Cz. Kłosia 8/10 Zakłady Wytwórcze Przyrządów i Systemów Mikrokomputerowych „MERA” w Warszawie, Zakład Zamiejscowy Systemów Mikrokomputerowych – Oddz. W Gostyninie, Gostynin, ul. Płocka 37 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
„MEAT HERMES” Sp. z o.o. 04-980 Warszawa, ul. Olecka 23/n Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
KKIW Centrum Sp. z o.o./nUl. Krańcowa 50 A, 61-035 Poznań/n ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania/nUl. Ogrodnicza 13 A 62-006 Kobylnica 2001 osobowo - płacowa
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Wolsztynie/nul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn/n ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania/nUl. Ogrodnicza 13 A 62-006 Kobylnica 1957-2006 osobowo - płacowa