Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Kościeleczkach Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 243/011 1952-1957 księgi obrachunkowe z pracującymi -niekompl.
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Kochlicach (pow. legnicki) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 157-174 1951-1956 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Kobylicach b.pow. trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Kilianowie b.pow. wrocławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 871 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Grodzanowie b.pow. wołowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 870 1955-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Grabownie Małym b.pow. trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Gajewie powiat Nowa Ruda Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 207 1951 - 1956 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Czechach Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku 110 1955 - 1956 Księga ewidencji członków ich rodzin i wkładów